Sociologiske steder

Sociologi i nye klæder

De fleste lærebøger i samfundsfag, der behandler en af de klassiske discipliner, har det med at ligne hinanden i strukturen. Derfor er det befriende med en fremstilling, der tager sit udgangspunkt i fysiske lokaliteter og behandler relevante sociologiske temaer i relation til ‘stederne’. Smartphonen har medialisering, magtudøvelse og identitetsdannelse som sociologiske temaer. De øvrige sociologiske steder er som følger: Lufthavnen, Byen, Skolen, Folkemødet, Spisebordet, Arbejdspladsen, Fængslet, Grænsen og Fitnesscentret. Den kyndige læser ved per intuition, hvilke sociologiske temaer der knytter sig til den enkelte lokalitet. Hvert kapitel afsluttes med centrale begreber og en kort litteraturliste.

Som indledning introduceres, hvorledes man kan arbejde med sociologiske temaer på de forskellige lokaliteter, herunder kvantitativ og kvalitativ metode, feltarbejde og det gamle Johannes Andersen-begreb det sociologiske blik.

Samlet kommer Gregersen og Andersen godt rundt om det sociologiske stof. I flere kapitler behandles flere sociologiske aspekter, end vi ofte ser i andre fremstillinger. Der er for eksempel et godt afsnit om årsager til kriminalitet (hvor vi dog godt kunne have undværet Lombrosos biologiske og fysiologiske forklaringer på kriminalitet).

Forfatterne ynder at stille modsætninger op i ‘tabeller’. I tabel 4.3. om stedet ‘Byen’ sættes landboere over for byboere. Det bliver lidt for karikeret. I øvrigt mener overtegnede, at de nævnte ‘tabeller’ burde have betegnelsen figurer (eller oversigter), da tabeller i min terminologi er statistiske taloversigter ordnet i kolonner og rubrikker.

Som sagt er det en fin idé at tage udgangspunkt i et sociologisk ‘sted’. Hvad der dog virker lidt for gumpetungt, er, at der ofte tages udgangspunkt i ‘gymnasieeleven’, der vågner op og kigger på sin smartphone eller cykler rundt i Aarhus, eller sammenligningen af tre gymnasier og så videre.

Når vi ser bort fra disse detaljer, står det dog tilbage, at Sociologiske steder er en velskrevet bog med masser af brugbar viden for læseren. Det kunne meget vel blive en efterspurgt lærebog i de kommende år.