Reaktionens tid - konkurrencestaten mellem reform og reaktion

Konkurrencestaten – sådan skal den forstås!

I 2011 udkom en bog med titlen Konkurrencestaten. Den var skrevet af professor Ove K. Pedersen og vakte berettiget opmærksomhed. Han analyserede heri, hvordan den traditionelle velfærdsstat siden 1990’erne langsomt på grund af den øgede globale økonomiske konkurrence havde ændret sig til en konkurrencestat. Begrebet vandt hurtigt indpas i mange lærebøger, men i den offentlige debat blev velfærdsstat og konkurrencestat hinandens modsætninger. Den traditionelle velfærdsstat er blevet indbegrebet af det gode samfund, og konkurrencestaten et skældsord, hvor eliten har taget magten fra befolkningen og brugt den til at ødelægge, hvad der ellers var verdens bedste velfærdsstat. Det er netop disse påstande, Ove K. Pedersen vil gøre op med i Reaktionens tid. Hans pointe er: ”Hvad der ikke lykkedes i andre lande, lykkedes i Danmark: at forandre velfærdsstaten for at bevare den. Af samme grund har Danmark ved sammenligning stadig en stor velfærdsstat, der stadig har en stor fordelingseffekt...” (s. 11).

Hvor bogen Konkurrencestaten havde svært tilgængelige afsnit, er Reaktionens tid let at læse. Der lægges primært vægt på tanker og ideer frem for systemtekniske ændringer. Bogen består af 16 essays, som kan læses hver for sig, men alligevel udgør en samlet tematik. Ove K. Pedersen har inddelt sine essays i fire dele, idet han arbejder ud fra bogens undertitel ”... – konkurrencestaten mellem reformisme og reaktion. I første del beskrives reformismens historie, hvor reformismens sejrstogt blev indvarslet med dannelsen af den modernes velfærdsstat. I anden del analyseres sammenstødet mellem reaktionen, da den danske velfærdsstat tilpasses den globale konkurrence. I tredje del påpeges, hvordan konkurrencestaten har ført til en øget statsliggørelse og kontrol. Endelig vurderes, om reformeringen af velfærdsstaten kan ­holde.