PsykC – grundbog til psykologi på C-niveau

Med eksamen som pejlemærke

Her skæres ind til benet. Hvad kræves der for at bestå eksamen, og hvordan bringes eleverne derhen? Bogen læner sig tæt op ad fagets læreplan med fire temakapitler svarende til de fire kerneområder i læreplanen plus et kapitel om undersøgelsesmetoder og kritisk vurdering af samme.

Det eksamensnære udgangspunkt introduceres i bogens første kapitel, hvor eleverne trænes i at formulere psykologifaglige problemstillinger med udgangspunkt i ukendt tekst. Fagets kernekompetencer markeres grundigt i et vejledende progressionsskema, som eleverne kan benytte som træningsredskab. Således stilles skarpt på eksamenskravene lige fra begyndelsen af.

Selve teorifremstillingen i de ­fire temakapitler er flyvsk og fragmen­tarisk med pluk fra forskellige ­teorisystemer og undersøgelser, som tilsammen skal give eleverne en fornemmelse af ‘psykologiens pluralis­tiske væsen’, som der står i pressemeddelelsen.

Eksempelvis fravælges behaviorisme i kapitlet om læringspsykologi til fordel for en kognitions-psykologisk forståelse med fokus på hukommelse, tænkning (Kahneman) og ­motivation (Deci/Ryan og Bandura).

Udviklingspsykologi fremstilles med udgangspunkt i femfaktormodel og Stern, men tilføres en dyna­misk forståelse ved inddragelse af Tajfels sociale identitetsteori og Hofstedes kulturteori. Det ligger tydeligvis forfatteren på sinde at præsentere en systemteoretisk forståelse af psykologien, hvor såvel det individuelle som det sociale og det kulturelle felt må inddrages i analysen.

Jeg tænker, at kløgtige og motiverede elever vil opnå megen læring ved at samle fremstillingens mange tråde til en sammenhængende ­dynamisk psykologifaglig forståelse. De mange cases, undersøgelser og refleksionsspørgsmål hjælper helt sikkert godt på vej, og forfatteren skal have ros for hele tiden at indtænke elevaktivering i arbejdet med stoffet. Alligevel sidder jeg tilbage med en fornemmelse af, at en mere stringent teorifremstilling ville gavne knap så velfunderede elever. Og her tror jeg, at læreren må på banen og supplere bogens pluralisme.