Nødvendigt med en hel eux

Kære Ole Heinager
Mange tak for din kommentar i Gymnasieskolen. Vi er helt enige om, at den merkantile eux - såvel som den tekniske eux – skal være en rigtig god mulighed for unge, der både ønsker en studenterhue og at blive faglært.
Og det glæder mig, at vi er enige om, at det er imod intentionen med eux, at de unge stiger af. Det er et godt udgangspunkt for videre dialog. Endvidere glæder det mig meget, at I sammen med arbejdsgiverne vil arbejde benhårdt på, at flere unge færdiggør hele deres eux-uddannelse.
GL støtter den politiske ambition om at skabe bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser og styrke udbuddet af eux. For os er det samtidig en klar forudsætning, at eux-uddannelsen hviler på kvalitet, så eleverne får den uddannelse, de er blevet lovet.
Det er også årsagen til, at vi mener, at 'hullet' bør lukkes, så studiekompetence først gives, efter at hele eux-uddannelsen er gennemført. Det er imod intentionerne med og opbygningen af eux, at eleverne 'stiger af' og søger videregående uddannelse efter det studiekompetencegivende år. Studieforløbet er indrettet med det formål, at eleverne efterfølgende kan gennemføre hovedforløbet - og at den samlede uddannelse herefter giver studiekompetence. Men hvis studieforløbet bliver et alternativ til hf, bliver uddannelsen ikke brugt, som den var tiltænkt.
Desuden er vi i GL bekymrede for, om elever, der alene har et studiekompetencegivende år i kombination med grundforløb, opnår den nødvendige studiekompetence til at læse videre - og om vi så lover dem mere, end vi kan holde.
Du skriver i artiklen, at du er bekymret for, at nogle unge bliver efterladt med ubrugelige og halvfærdige skoleforløb, hvis muligheden for at få studiekompetence efter studieårene forsvinder. Her mener jeg, at vi i stedet skal arbejde med merit og med bedre muligheder for overgange mellem uddannelserne, så vi ad den vej hjælper de unge videre på den bedste mulige måde.