Liste 2 og Liste 3 sikrer et handlekraftigt GL

D. 10/2 kunne man på gymnasieskolen.dk læse et længere interview med én af de tre nej-sigere i GL’s hovedbestyrelse og formanden.
Interviewet kalder på en reaktion. Den aftale, som GL landede i samarbejde med AC, er langt fra perfekt. Flere af GL’s krav blev afvist af medarbejder- og kompetencestyrelsen, og det kunne derfor intuitivt være tiltalende at stemme nej. Vi fik ikke så meget, som vi håbede, så vi vil ikke have den nye overenskomst, kunne man tænke.
Det er imidlertid ikke så uproblematisk at stemme nej, som man kunne få indtryk af, når man læser interviewet, der er vinklet mod sensationen i den interne splid på én liste frem for de omfattende konsekvenser, det vil have, når man ikke tager det politiske ansvar på sig.
Overenskomst-resultatet er en direkte konsekvens af den strategi, man har lagt forud for forhandlingerne – både i GL’s hovedbestyrelse (hvor 12 ud af 13 stemte for strategien) og i repræsentantskabet. Arbejdstid har været det altoverskyggende problem for størstedelen af GL’s medlemmer siden OK13, og det har vi forsøgt at ændre på i denne aftale. Som nævnt ville det have været ønskværdigt med langt bedre bestemmelser, men vi opnår en klar forbedring. Strategien har ikke og har heller ikke forventeligt kunnet kuldkaste OK13, og det minder om politisk opportunisme, hvis man antyder, at det er muligt. Til gengæld skaber aftalen reelle muligheder for forbedringer på en lang række skole. Det er et langt og sejt træk, og vi er ikke i mål med denne aftale, men vi har taget de første skridt. Det er lykkedes at få en resultatmæssig anerkendelse af, at overenskomsten fra ’13 ikke var ufejlbarlig. Og det skete ikke uden sværdslag. Vi havde gerne set, at man havde opnået, fx bedre beskyttelse af ansatte på deltid, og det må være et mål at kæmpe videre for ved næste forhandlinger.
Nogle vil måske indvende, at et nej som sådan er uproblematisk, fordi overenskomsten sandsynligvis vedtages af et flertal blandt AC’s medlemsorganisationer. Men selv hvis det bliver tilfældet, er et nej ikke ligegyldigt. For det ér et problem, at GL’s formand undergraves af sine egne listemedlemmer i overenskomstspørgsmålet efter en lang og sej forhandlingsproces, hvor vi som forening har kæmpet hårdt og mod blanke afvisninger – og hvor vi har gjort en stor indsats for at samle AC’s underviserorganisationer om at fortsætte kampen trods Medst.’s modkrav og forhandlingsallergi. En kamp, som formanden også har investeret store kræfter i.
Nejsigernes holdning indebærer nemlig, at vi risikerer at kaste vores forening ud i en ren protestrolle, hvor vi reelt kun kan vælge mellem to ganske problematiske veje: Enten risikerer vi at blive et totalt negligeret og useriøst protest-halehæng til AC, som kun vil sige ja, når alt er opfyldt, eller også må vi stå helt på egne ben som organisation - hvilket vil betyde, at vi enten kommer til at gå konfliktvejen ved de kommende mange overenskomstforhandlinger uden at få forbedringer i overenskomstteksten eller bare køres over og sendes ud af døren igen.
Det vil vi i sagens natur ikke anbefale. Tværtimod. Man må vælge sit standpunkt og sin strategi og være villig til at tage konsekvensen deraf. Det er politisk ansvarlighed.
Heldigvis har Liste 2 og Liste 3 i forbindelse med OK21-forhandlingen sikret flertallet i Hovedbestyrelsen. Det er ikke ensbetydende med, at de to lister ikke gerne havde set langt bedre resultater. For selvfølgelig er aftalen ikke ”god nok”. Det er en OK-aftale sjældent, for den er et resultat af to parters forhandlinger. Og selvfølgelig kan en aftale være så dårlig, at man stemmer nej. Det skete i 2013, hvor man mistede hele den centrale forhandlingsret til gengæld for noget meget dårligere.
I den nyligt indgåede aftale mister man intet. Til gengæld indeholder den en række klare forbedringer, som vi har sikret uden at skulle betale noget for dem fra vores egen side. Det er resultatet af en hård kamp og en stor sejr.
Derfor har Liste 2 og Liste 3’s stemmer også sikret, at vi reelt har et handlekraftigt og resultatskabende GL. Vi ser det som helt afgørende, at foreningen indkasserer alle de mulige fremskridt for gymnasielærernes arbejdsforhold, vi overhovedet kan. Vi ønsker ikke at ofre GL’s medlemmer på det, vi opfatter som et goldt protestalter.

Asger Wille, næstformand og repræsentant for Liste 2 i GL’s Hovedbestyrelse
Anders Frikke, næstformand og repræsentant for Liste 3 i GL’s Hovedbestyrelse