Klog på sprog – Latin i almen sprogforståelse

Ny latinbog til AP

Så er fagkonsulent Anne Bisgaard Vase og Susanne Høeg fremkommet med afløseren til Carpe Diem, som har tjent AP godt siden 2006 og har inspireret mange til videre arbejde med latin og fremmedsprog.

I dette nye skrift finder vi nye konstruerede latintekster, passende til de overordnede 11 emner, samt en grundlæggende tilgang til grammatisk analyse og grammatiske termer. I 2006 blev grammatikkundskab forudsat på en vis måde, men i dag starter vi fra bunden. Og sådan skal det være i dag. Af traditionelle emner i sådan en publikation får vi en kort tidstavle over Romerrigets historie med et for lille kort over samme (side 4), samme problem med kortet side 48, sagnet om Romulus og Remus, gudebilleder, koblingen mellem græsk og romersk verden i myten om Æneas, meget væsentligt punkt i romersk selvforståelse, alt ledsaget af latinsk tekst med progrederende grammatik både på latin og dansk, selvfølgelig. Så følger lidt mere kontante emner, politisk, styre- og retssystem, retorik og appelformer, som binder AP sammen med dansk og engelsk, filosofi og stoicisme med Seneca som eksempel, ganske relevant, og emnerne slutter med kristendommens indflydelse og arvtager, og dermed går vi fra middelalder til moderne tid.

Her kommer så temaer, der rykker og forbinder latin med de moderne sprog: Nydannelser på latin med oplæg til orddannelsen, præfikser og suffikser, og her synes denne anmelder, at der kunne være brugt flere sider på det fælles ordforråd, der viser forbindelsen og lærer eleverne fremmedordenes opbygning og betydning. Det er en af AP’s hovedopgaver i denne anmelders optik. Den grammatiske terminologi skelner ikke strengt mellem form og funktion: En præpositionsforbindelse (form) fungerer som adverbialled; og et sidste grammatisk opstød: denne anmelder har aldrig forstået de gamle betegnelser genitivisk underled og adjektivisk led eller substantivisk sætning, fordi det første er en form, det andet en ledbetegnelse; brug dog underled eller adled i stedet for, og substantiviske sætninger fungerer som subjekt, objekt eller prædikativer. Held og lykke med udgivelsen, og ret i de kommende udgaver gerne ‘neksus’ (side 42), ‘progressio’ (side 53) og ‘objektsprædikat’ (side 57).