ISIS Kemi B

En ny og forbedret udgave af ISIS Kemi B

I denne 3. udgave af ISIS Kemi B er formatet lavet fuldstændig om. Fra tidligere at være en bog, hvor hvert tema/begreb fik en dobbeltside til at blive beskrevet, er bogen nu omdannet til en klassisk lærebog i kemi, hvor der gives plads til mere forklarende og uddybende tekst.

ISIS Kemi B er opdelt i otte overordnede kapitler: Alkohol og det der ligner, Kemisk ligevægt, Organiske syrer og baser, Syrer og baser, Det du spiser, Industriel kemi, Lys og stof og Metaller. Endelig er der til sidst i bogen en formel- og tabelsamling. Tilsammen dækker de otte kapitler fint B-niveau-stoffet i kemi. Undervejs i kapitlerne er der små resumeer og opgaver, der hjælper læseren med at forstå og lokalisere det væsentlige i teksten. Ønskes der flere opgaver, er der en del ekstra uddybende opgaver i iBogen, hvor der også findes supplerende tekst. Der er mange gode figurer i ISIS Kemi B, som ikke umiddelbart findes i så mange af de andre gængse lærebogssystemer. For eksempel er der en graf, der viser kogepunkterne for ligekædede alkan-1-oler og de tilsvarende alkaner som funktion af molarmassen. Der findes også en illustration af, hvorledes der sker en paraplyinvertering under en substitutionsreaktion. Som et tredje eksempel kan nævnes en graf, der viser udviklingen i reaktionsbrøken for en ligevægt, hvor der foretages en række forskellige indgreb.

Der er flere afsnit, der ligger ud over B-niveauet i kemi. For eksempel er de to sidste kapitler, Lys og stof og Metaller, på et niveau, der ligger ud over kernestoffet, og som med fordel vil kunne bruges i temaforløb eller på A-niveau. Der er blandt andet i kapitlet Lys og stof fokus på atom- og molekylorbitaler, hybridiseringer og forskellige typer af dobbeltbindinger. I kapitlet om metaller er fokus på fremstilling og egenskaber af nogle udvalgte metaller, herunder halvledere, samt hvordan der kan ske kompleksdannelse.

Alt i alt er den nye udgave af ISIS Kemi B anbefalelsesværdig, selvom niveauet af det skrevne gør, at jeg selv vil bruge den som opslagsværk og til temaforløb frem for som hovedlitteraturen i min undervisning.