Hjælp til stile

Det er synd at sige, der er plads til fordybelse, når eleverne afleverer deres skriftlige produkter. Der er mange fejl - såvel grammatiske som alm. stavefejl, selv genren synes flere elever at have svært ved at ramme.

Jeg ville gerne kunne rette alle stile fyldestgørende, men tiden er for det første i mod mig, hvis jeg også skal nå at forberede mig til mine øvrige timer. Derudover viser forskning, at de fleste elever stort set kun kigger på karakteren og ikke på feedbacken, hvad der kan få ens arbejde til at føle spildt, hvis man netop er gået i dybden med flere fejltyper. Af samme årsag har jeg valgt to muligheder.

Den ene mulighed kalder jeg for "gratis aflevering". Her får eleverne mulighed for at sende deres foreløbige aflevering til mig via mail; en aflevering jeg hurtigt skimmer og kommenterer på. Fx kigger jeg her på om genren overholdes, og om der er bestemte grammatiske fokuspunkter, eleven skal være obs på. Dette valg svarer mere eller mindre til at lade eleverne genaflevere. Jeg har tidligere prøvet at lade hele klasser genaflevere, men flere af dem valgte blot at se bort fra rettelserne og aflevere den helt samme stil igen, hvorved de altså ikke lærte af deres fejl. På denne måde er jeg sikker på, at de, der vælger at benytte sig af tilbuddet, rent faktisk også gider at lære af feedbacken. 

Det andet tilbud giver jeg ikke til alle elever, men kun til dem, som jeg mener, kunne have gavn af individuel vejledning. Det kunne være en elev, der har flere sproglige vanskeligheder eller har svært ved at skabe struktur i sin tekst. I dette tilfælde skriver jeg i et kommentarfelt til stilen, at såfremt eleven ønsker at få uddybet fejltype,r kan han/hun tage fat i mig og aftale en tid til nærmere vejledning. Flere gange giver jeg dette tilbud til elever, alligevel er der hver gang kun en til tre elever, der benytter sig af muligheden, hvilket undrer mig noget.

Udover de to nævnte muligheder har jeg oprettet en mappe med navnet "hjælp til stile", som alle mine elever har adgang til, hvor jeg har lagt diverse analysemodeller, eksemplariske stile, bedømmelseskriterier, tjeklister etc til fri brug. Jeg håber, at disse tilbud kan være med til at forbedre elevernes skriftlighed samtidig med, at jeg ikke bruger unødig krudt på elever, der reelt set ikke ønsker at forbedre sig. Indtil videre virker elever i hvert fald mere end tilfredse med tilbuddene.