Grundbog i bioteknologi 2 - stx

Vægtig sag til mægtigt fag

Så kom 2. udgave af bind to af Gyldendals lærebog for bioteknologi til STX. Ligesom 2. udgave af bind et er der i høj grad foretaget redaktionelle ændringer af førsteudgaven. Da faget blev introduceret i gymnasierne, havde alle forlag travlt med at komme med udgivelser. Nu har der været tid til omtanke og til at få erfaringer med faget, så derfor kommer der hurtigt nye udgaver, som sandsynligvis vil blive varige. De to udgaver er ikke umiddelbart kompatible, da nogle afsnit er identiske, men er bragt andre steder i den nye udgave.

Så vidt jeg kan overskue den tunge sag, er der sket en øgning af den kemiske vinkel i faget, så eleverne ikke længere behøver en særskilt kemibog for at kunne klare kravene til eksamen.

Der er sket opstramning forskellige steder. For eksempel kaldes buffer nu for puffer. Der er også kommet nyt stof med. For eksempel er fremstilling af TRIS som puffer beskrevet.

Som afslutning på hvert kapitel er bragt afsnit med perspektivering af emnerne i kapitlet. Det drejer sig om emner som osteproduktion, laktoseintolerans, leddegigt og donororganer fra dyr.

Bogen bevæger sig generelt på et højt niveau, og det er godt. Men jeg frygter, at mange af de jævne, men interesserede elever vil have besvær med at kapere stoffet.

Det er meget lidt stof, der er faldet ud. Omtale af EPO er et eksempel, men det kan vi udmærket undvære. Omtale af bioetik er minimeret. Det kan humanisterne naturligvis tage sig af. Selvom man har skåret, er bogen større end den foregående udgave. Ikke mindre end 308 sider, kun 13 sider mere, men det er en tung sag til tasken.

Illustrationerne er gode. Layout er med bred margen, som giver plads til figurtekster og små billeder. Blandt andre er der billeder af Calvin (ham med cyklen) og Sørensen (ham med pH).

Ligesom førsteudgaven indeholder den nye udgave opgaver og spørgsmål. Jeg kan være nervøs for, om læringen bliver ‘mekanisk’, men måske kan det være en redningskrans for travle lærere, og dem er der mange af.