Frit fransk - Tu peux dire ce que tu veux

I begyndelsen var verbet

Det primære fokus er på brugen af verbalformer samt betydningen af forskellige verbalkonstruktioner (for eksempel “avoir besoin de”) som udgangspunkt for læring og konversation. Eleven skal sætte sig grundigt ind i 25 verber. Disse omfatter de mest almindelige af slagsen (être, avoir, modalverber) samt for eksempel mettre og venir. Resten er en leg med ordelementer, der som byggeklodser skal sættes sammen til sætninger med udgangspunkt i de 25 verber. Opmærksomheden er specifikt rettet mod sætningsdannelse, tale og kommunikation med andre elever, hvilket er vigtigt i alle sprogfag.

Der er ikke nogen deciderede fransktekster i form af artikler eller andet. Bogen lægger op til, at eleverne selv skal skabe denne type indhold. Frit fransk er sætningsbaseret. Lærebogen kan derfor risikere at få karakter af at være parløragtig med en følelse af at være fragmentarisk mere end syntesedannende/emneorienteret.

Layoutet er i det store hele overskueligt, og bogen indeholder et væld af fantasifulde øvelser til støtte for sprogindlæringen. Nogle af disse øvelser måtte gerne have flere fransksprogede typeeksempler, da formlerne for at danne sætninger måske kan virke lidt uigennemskuelige set med elevøjne (for eksempel p. 72 og 82). Også i de grammatiske forklaringer måtte der sine steder (for eksempel i 2.14 om “gérondif”) gerne være mange flere illustrerende eksempler på fransk.

Frit fransk er skrevet af erfarne sprogfolk og bygger på en fint udtænkt idé med fokus på verber, grammatik og tale. Den kan ikke stå alene i undervisningen, men kan eventuelt bruges intensivt de første måneder – eller som redskabsbog ved siden af emneforløbene, som baserer sig på tekster, film og så videre.

Fem stjerner ud af seks for velstruktureret materiale til målrettet arbejde med elevernes formuleringsevne på fransk.