Forstå populismen!

Hvor er det opløftende med emnebøger, der er skrevet i et velformuleret sprog og med masser af relevante eksempler, der kan illustrere forfatterens synspunkter. En sådan er ­Forstå populismen!, skrevet af Anna ­Libak, debattør og mangeårig journalist ved Weekendavisen og Berlingske – og nykåret folketingskandidat for ­Venstre.

Hovedpointen i den lille bog er koblingen mellem globaliseringen og fremvæksten af populistiske partier i hele den vestlige verden. Libak mener, at populismen bliver misforstået. Den bliver gjort til det egentlige problem, hvilket ifølge Libak svarer til, at man gav symptomerne skylden for sygdommen. Det, der er Vestens hovedudfordring i dag, er nemlig ­ikke fæle populister. Det er derimod Vestens svindende magt, der kalder på en helt nødvendig diskussion af, hvordan vi sikrer vores samfund i den situation (s. 11).

Bogen har tre hovedafsnit: Først et forsøg på en indkredsning af det svære begreb populisme, herefter de såkaldte populister set i lyset af antiglobalismen, og tredje hovedafsnit er helliget forsøget på at vise, hvorfor det er skadeligt at affærdige antiglobalismen som populisme.

Libak angriber Jan-Werner ­Müller, som skrev den meget roste (også i disse spalter) Hvad er populisme? En af hans pointer er, at populismen er “tenditielt antidemokratisk”, hvor ­Libak ser populisme som en metode til politisk selviscenesættelse, en måde at råbe de herskende eliter op på. Og hun viser med adskillige eksempler, hvordan langt de fleste politikere i dag benytter sig af populistiske fraser. Ser man på begrebet populisme i et historisk perspektiv, kunne man mene, at mange fascistiske bevægelser var tydeligt populistiske uden at have en truende globalisme at henvise til!

Med inddragelse af begrebet konkurrencestat påvises den frygt og nervøsitet, som en pæn stor del af befolkningen er udsat for. Bogen afsluttes med en række råd til globalisterne, herunder nødvendigheden af at tage befolkningens betænkeligheder alvorligt.