Døden – Fra sagatid til senmodernitet, en basisbog til dansk-historie-forløbet og DHO’en

Velgennemtænkt og grundig temabog

Dansk-historie-bogen om døden er fantastisk. Den virker gennemført i sine didaktiske overvejelser i alt fra arbejdsspørgsmål og layout til materialevalg og vinkler. Halvdelen af bogen er de 10 periodiske afsnit fra år 800 til i dag med fokus på fremstillingen af døden i denne periode, for eksempel vikingetiden og industrialiseringen, derefter følger fire korte tematiske afsnit med vinkler på døden i vores tid, så 30 sider om DHO’ens formalia i en 1.g-venlig formidling, og til slut er der 50 siders antologi med fiktions- og faktatekster af god kvalitet.

Bogen giver elever og lærere nem og overskuelig adgang til en lang historik om et eksistentielt emne. Hvert periodisk afsnit har arbejdsspørgsmål, ordforklaring og billeder, som er lækkert opsat og helt opdateret. Der er forslag til problemformuleringer og metodebrug, som eleverne (og lærerne) kan vælge at benytte sig af, og som kan besvares alene med bogen. DHO-anvisningen er kortfattet med gode detaljer, for eksempel indeholder formaliaafsnittet en bilagsanvisning til frameshots, og i det hele taget er der mange gode eksempler medtaget, for eksempel på citeringsteknik.

Øvelserne er meget varierede, og der er alt fra snakke-/tænkeøvelser og informationssøgning til de mere tekstnære analysespørgsmål, og jeg synes, bogen virker særligt god til at skabe interesse og gøre emnet vedkommende i sine spørgsmål. Det er klart, at man ikke kan komme igennem hele bogen med eleverne, og 30 siders formalia bliver en kende kedeligt, hvis eleverne skal læse det fra ende til anden, men det er nærmest også eneste didaktiske overvejelse, lærerne behøver at gøre sig med denne bog. Resten er der allerede tænkt på.