Digital trivsel handler også om køn, krop og seksualitet

Billeddeling er en naturlig del af en visualiseret ungdomskultur. Men gymnasierne skal skabe bedre rammer for unges løbende dialog om digitale omgangsformer, etik og seksuelle grænser. I kølvandet på lanceringen af den nye gymnasiereform, der netop har sat digital dannelse og trivsel på skemaet, efter undervisningsminister Ellen Trane Nørby udviklede et etisk kodeks på området og ikke mindst efter 1000+ unge blev sigtet for billed- og videodeling uden samtykke, kan man passende spørge de danske gymnasier, om de nu har styr på de unges digitale dannelse?

Fællesskaberne taber, og tilliden lider
Lad mig starte med at slå fast, at det er uacceptabelt at dele billeder og video af andre uden deres samtykke. Men i forhold til hvordan vi som samfund skal håndtere billeddelingssager i denne digitale tidsalder, er vi nødt til at tale om, at der er flere ofre, når der deles billeder. De unge, der har oplevet, at et billede af dem er blevet delt, bliver ofte udskammet. Men det gælder også de unge, der på grund af et øjebliks ubetænksomhed eller dumhed så at sige, har delt et billede af andre. Der kan nemlig være mange andre motiver ud over hævn i spil, når man deler et billede af andre.

Og uanset hvad ender billeddelingssagerne oftest med at ramme fællesskabet og trivslen for alle på en skole. Tilliden mellem eleverne og trygheden påvirkes. Skole- og klassefællesskaberne kan ende med at blive den store taber, som Sex & Samfunds udviklingsprojekt på gymnasierne viser.

Det er i gymnasietiden, at de fleste unge gør sig deres første seksuelle erfaringer og skal navigere imellem deres egne og andres grænser og nysgerrighed Måske er det også her, de møder den første kæreste. Det er vigtigt at understøtte unge i at udvikle handlekompetence i forhold til denne del af både det digitale og analoge ungdomsliv, så de bliver i stand til at aflæse andres signaler, så de kan sikre at deres seksuelle relationer er gensidige og samtykkende. Det er også vigtigt, at unge udvikler deres evner til at forholde sig kritisk og handle i forhold til normer og kulturer, der udfordrer og underminerer unges ret til at bestemme over egen krop.

Sex & Samfunds erfaringer og undersøgelser viser, at det ikke er nok, at den enkelte unge eller det enkelte barn bare kan tale med sin venner og kammerater – deres viden og handlekompetence om grænser og den respekt skal udvikles i fællesskaber med resten af gruppen og klassen.

Derfor skal unge arbejde med køn, krop, seksualitet og grænser
Billeddeling er en naturlig del af en visualiseret ungdomskultur, hvor billeder erstatter ord, flirt, sms, scoring eller et kærestebrev. Unge skelner ikke på den måde mellem såkaldt sexting og flirt. Deres analoge og digitale virkelighed smelter nemlig sammen.

De digitale billeddelinger foregår ofte i internetfora, i lukkede Facebook-grupper og på gruppechats på Messenger. Dermed kan der pludselig være mange medskyldige, også medskyldige som før de fik set sig om var med i en gruppechat, hvor en tredjeperson hænges ud. Mange unge bliver pludselig indlejret i en mobbekultur eller en digital konflikt, hvor de ikke har haft et hævnmotiv for øje eller tænkt over, at de gjorde noget forkert.

Hvor starter og slutter skolen, kan man passende spørge? Ligesom man tager rygsækken med lektier med sig hjem, tager man også de sociale relationer og de internetfora og sociale medier, man er på i løbet af dagen, med sig hjem. Man kan sidde med sin computer derhjemme, gå ind på den Facebook-gruppe, som samfundsfagslæreren har oprettet til sit hold og komme med en krænkende ytring og dermed bruge skolens digitale rum i sin fritid til at mobbe og krænke andre og skrive nedladende eller diskriminerende om andre.

Forebyggelse og beredskab på gymnasierne
Derfor er det også skolernes ansvar at tage billeddeling op som emne. Det er vigtigt at have et beredskab på ungdomsuddannelserne og skabe dialog om deling af information, herunder billeddeling i undervisningen i digitale dannelse. Og det er vigtigt, at vi får undervisning i grænser, køn, krop, rettigheder og seksualitet på skoleskemaet på landets gymnasier.

Digitale konflikter. Sådan kommer vi videre sammen er Se & Samfunds helhedsorienterede katalog til gymnasieledelser, -undervisere og -fagpersoner, som ønsker at være bedre rustede til at imødegå udfordringer vedrørende digitale konflikter og krænkelser blandt eleverne i relation til køn, krop, seksualitet og grænser.

De nye materialer er ikke bare endnu et undervisningsmateriale, gymnasielæreren kan arbejde med enten i introforløb eller samfundsfagsklassen. Kataloget bygger på en whole school-tilgang, hvor de forskellige aktører, som er en del af skolens liv og bidrager til at styrke elevernes trivsel, er tænkt ind. Det gælder både skoleledelse, undervisere og andre fagpersoner, elever, herunder elevråd og frivilliggrupper, samt forældre.

Katalogets forslag til indsatser og aktiviteter er lagt an på at understøtte skolens øvrige arbejde med digital dannelse og trivsel. Og det giver inspiration til, hvordan man kan sætte ind over for digitale konflikter, både før de opstår, og når de er opstået. Sex & Samfund har udviklet kataloget som en del af arbejdet med at sætte fokus på køn, krop, seksualitet og grænser, såvel online som offline, på gymnasierne og på ungdomsuddannelserne generelt.

Af Bjarne B. Christensen, generalsekretær, Sex & Samfund