Det frie valg - en replik

Valgkampen er skudt i gang, og håbede man på en sober og fair meningsudveksling, så medlemmerne kunne danne sig et dækkende indtryk af de opstillede kandidater og lister, så blev dette fromme håb eftertrykkeligt skudt ned af et polemisk indlæg i dag af Mikael Busch, der fordrejer synspunkter og lægger den politiske modstander holdninger i munden, som aldrig er blevet udtalt eller ment. Han kalder synspunkterne fra liste 3 for et demokratisk problem. Det vender jeg tilbage til.
Forestil dig en demokratisk valgt hovedbestyrelse, der er i gang med at diskutere organiseringen af det kommende valg. Forestil dig, at der sker en meningsudveksling mellem 13 personer, som i første omgang repræsenterer deres egne ideer, men som har tilsluttet sig en liste, altså en slags bagland med ligesindede, hvor man afprøver sine ideer først. Forestil dig så, at der under diskussionen hersker en forholdsvis stor enighed om, at det er et mål for organisationen, at valgdeltagelsen er høj. Forestil dig så, at man brainstormer om, hvordan dette mål kan bedst opnås. Der kommer forskellige forslag og modeller på bordet, men der bliver ikke truffet en beslutning. Forestil dig så, at der sidder et bestyrelsesmedlem tavs under hele seancen, som efterfølgende skriver et debatindlæg om en anden listes udemokratiske holdninger, som han bygger dels på enkelte brainstormingsideer fra selve mødet og dels på et debatindlæg fra en enkeltperson fra hovedbestyrelsen, der slet ikke omhandler valget 2018, men inviterer til en strukturdebat om det hensigtsmæssige i GL, at sammensætningen af hovedbestyrelsen skal ske efter en listemodel (læs indlægget Afskaf listerne i GL.
Jeg personligt opfatter det som demokratisk problem, at holdninger ikke kommer frem i de fora, der har til formål at udveksle ideer for at nå frem til de mest fornuftige beslutninger. Jeg anser det for udemokratisk, at man skriver et debatindlæg, der fuldstændig fordrejer fokus og synspunkter hos en konkurrerende liste.
Hvad siger Mikael Busch? Det er ønskeligt med en høj valgdeltagelse. Tillidsmanden skal ikke have navnene på de personer, der ikke har stemt nogle dage inden valgets afslutning. Medlemmerne skal bestemme hovedbestyrelses sammensætning.
Det ville klæde Mikael Busch, hvis han havde holdt sig til disse sine egne synspunkter.
Jeg er fra liste 3, og tro mig eller ej, så er jeg 100 % enig i ovenstående. Det blev under diskussionen af enkelte HB-medlemmer fremført, at det var en fordel, hvis tillidsrepræsentanten kendte navnene på de medlemmer, som ikke havde stemt endnu, men det var som sagt et led i en brainstorming og ikke en beslutning. At påstå at liste 3 samlet går ind for dette, er forkert og krænkende.
Hvad mener Mikael Busch så om Anders Frickes debatindlæg om afskaffelsen af listerne? Ja, det står mere i det uvisse. Der står faktisk intet om det i hans debatindlæg, men det bliver fremstillet på en måde, som om dette debatindlæg var del af en diskussion i hovedbestyrelsen, hvor liste 3 talte med én stemme.
I stedet for at forholde sig til GL’s udfordring, at vi organiserer sammensætningen af hovedbestyrelsen ud fra politiske lister, som 80 – 90 % (mit gæt) af medlemmerne ikke kan se en fornuftig mening i, blander Mikael Busch en polemisk cocktail, hvis udsagnet bedst kan koges ned til at liste 3 går ind for sovjetiske tilstande.
Må jeg bede om en lidt mere positiv debatkultur, og må jeg opfordre Mikael Busch at tage diskussionerne der, hvor modparten har mulighed for at tilbagevise åbenlyse fordrejninger.
Ingen ønsker mudderkastning i denne valgkamp, og jeg vil stærkt anbefale, at man fremfører egne synspunkter og ikke tilskriver modparten motiver og synspunkter, der ligger langt fra virkeligheden.