C samfundet – i flere perspektiver

Gode, nytænkte temaer

I disse år er der hård konkurrence på grundbogsmarkedet i samfundsfag. I layout, omfang og sprogligt niveau ligner bøgerne hinanden, så hvordan gør man en forskel? C samfundet – i flere perspektiver opstiller en række relevante temaer, som belyses tværdisciplinært, altså både politisk, økonomisk og sociologisk. Det lykkes fint, temaerne  er samlet i 5 kapitler: “Ideologier, velfærdsstat og konkurrencestat”, “Globalisering, ­arbejdsmarked og velfærd”, “Forskelle i Danmark”, “Demokrati under pres” og “Kriminalitetens årsager og konsekvenser”. Kriminalitet har fået en renæssance i samf.-undervisningen, derfor godt med et tema herom, men hvor er omtalen af den mere og mere udbredte økonomiske kriminalitet, som næsten dominerer mediebilledet i dag? Forfatterne inddrager på fin vis nyere stof som udkantsproblemer og konkurrencestat i temaerne, så alt i alt får elever og kursister en fornuftig indføring i grundlæggende samfundsanliggender.

Der mangler dog lidt redaktionel efterbehandling: I kapitel 5 om kriminalitet vrimler det med forskningsnavne i begrebsoversigten. Det er ikke tilfældet i de øvrige kapitlers begrebslister. Af figur 3.14. fremgår, at sygehuset i Odense er nedlagt!! Der er vel bare tale om en navneændring til Odense Universitetshospital. “Dansk Folkeparti får få stemmer i byerne” står der at læse på side 87. I tabellen på den følgende side kan vi læse, at i Thisted og Lemvig får DF over 21 % af stemmerne, og i anmelderens hjemby, Vejle, er DF største parti ved FV 2015!

Og i forordet står der: ”..... mulighed for at få en helhedsorienteret forståelse for de temaer, bogen beskæftiger sig med. Nej, eleverne skal ikke have forståelse for (altså empati), men forståelse af (kognitivt) de temaer, bogen beskæftiger sig med – og det tror jeg, de får!