Blå Danmarkshistorier

Skumsprøjt på skemaet!

Nærværende udgivelse er båret af ønsket om at bringe dansk søfartshistorie ind i gymnasieskolens historieundervisning, og det er der al mulig grund til at glæde sig over. Af forskellige årsager har landboreformer, kornpriser og Hedeselskabet  fuldstændig overskygget de maritime historier, også når det gælder dansk identitet og selvforståelse. Marken er mejet og alt det der. Men havde vi haft den stærke gårdejerklasse uden en lige så stærk handelsflåde? Næppe. Blå Danmarkshistorier er altså en kronologisk Danmarkshistorie med fokus på søfartens betydning og samspil med resten af samfundsudviklingen, fra Christian IV’s initiativer til at fremme handelen til søs og frem til globaliseringens containerrevolution. Naturligvis indebærer det en del kompromiser, og i kapitlet om 1700-tallets såkaldte florissante periode hører vi næsten intet om oplysningstiden eller enevælde som styreform. Men det er nok prisen for at navigere uden om den sædvanlige narrativ. Og tak for det.

Bogen består af seks kapitler med følgende titler: “Søkongen” (Christian IV), “Købmanden” (borgerskabets fremvækst i 1700-talet), “Søens folk” (faglige kampe i 1800-tallet), “Krigssejlerne” (Første og Anden Verdenskrig), “Rederen” (primært Mærsk) og “Sømanden”. Jeg havde nok valgt at indlede med det sidste kapitel, som omhandler myter og forestillinger om sømanden i film, bøger og sange. Her er der saft og kraft og referencer til elevernes forforståelse (Kløvedal og Nordkaperen er naturligvis med), men desværre går forfatterne ikke helt planken ud. Skibskatastrofer og pikbestik(!) hører vi ikke meget om, og de populære sømandsfilm fra 1960’erne holdes (næsten) uden for rælingen i strakt arm. Netop sømandsmyterne lever jo i bedste velgående, tænk bare på alle de fuldskæg og tatoveringer, som flashes i de danske gågader. Så hvorfor har man valgt en forside, der ligner en julegave til morfar?

Kapitlerne indledes alle med et centralt metodisk begreb (for eksempel historiebrug eller kollektiv erindring), men ellers er bogen ret beset én lang fremstillingstekst uden nogen videre form for didaktisering. Kapitlernes længde (cirka 20-30 sider) er også lidt svære at stille noget op med i en undervisningssammenhæng, her kunne man godt have truffet nogle andre valg. Til bogen er der imidlertid knyttet en hjemmeside, som er et overflødighedshorn af opgaver, materialer og forløb.

Samlet set en firestjernet oplevelse.