Biologibogen C hf

Ærgerlige illustrationer til fint kernestof

Hvor andre forlag udgiver lærebøger til biologi på C-niveau, så de kan anvendes på stx, htx og hf, har Systime valgt en anden strategi. Biologibogen kommer her i en udgave målrettet hf. Det mærkes allerede i starten. Forfatterne imødekommer hf-læreplanens krav til karrierelæring. Det sker gennem tre fortællinger om personer med job i erhverv, hvor biologisk viden og uddannelse udgør en væsentlig del. Beretningerne fungerer samtidig som en kort introduktion til hver af de tre hovedafsnit, som stoffet er opbygget omkring: ‘Biologien bag øl’, ‘Kroppen’ og ‘Naturen – din fremtid’.

Kernestoffet er fint tilgodeset, som man kender det fra de øvrige udgaver af Biologibogen. Forfatterne skal have ros for at medtage såvel mitose som meiose i bogen, selvom det ikke længere er kernestof. Teksten er, som den kendes fra tidligere udgaver af Biologibogen, og kendere vil føle sig hjemme. Mange illustrationer er også gamle og gode kendinge.

Desværre er en del af ­figurerne meget gnidrede i papirudgaven, for eksempel figur 2.2.9, hvor det er ­mere end vanskeligt at aflæse den genetiske kode. I figur 3.10.2 mangler desuden maveskind, så sædleder og kønsben ligger blottet.

I i-bog-udgaven er illustrationernes størrelse ikke et problem. Her kan man på skærmen selv vælge størrelse. Måske er det en del af Systimes politik at forkæle brugere af i-bøger.

Uanset hvilke bevæggrunde der måtte ligge bag, er det ærgerligt at medtage illustrationer, som er vanskelige at tyde.

Der er til bogen udarbejdet fine arbejdsspørgsmål, quizzer og selv-tjek-spørgsmål ved kapitlernes slutning, ligesom der er et pænt udvalg af forsøgsvejledninger.

I i-bog-udgaven bliver disse løbende opdateret.