Artikel
Tværfagligt gymnasieprojekt førte til album
2023_05_04_Gymnasieskolen_Lars_Malm_0076-scaled-aspect-ratio-348-234

Gymnasielærer og musiker Lars Malm mener, at gymnasiets fag rummer masser af tværfaglige muligheder, som kan udnyttes bedre.

Tværfagligt gymnasieprojekt førte til album

Breve og dagbogsnotater fra en ung, dansk soldat i Første Verdenskrig inspirerede historielærer og musiker Lars Malm til et tværfagligt forløb i samarbejde med musiklæreren. For nylig blev musikken udgivet, og der er udarbejdet materiale til undervisningsbrug i gymnasiet.

Tekst_ Søren Ravnsborg
Foto_ Ulrik Jantzen

Midt i marts udkom albummet ’Menneske igen’ med 11 afdæmpede og melodiøse sange produceret og spillet af duoen MALM. Den består af producer Tomas Raae samt sangskriver Lars Malm. Sidstnævnte har i en årrække sideløbende med sit job som gymnasielærer været aktivt udøvende musiker blandt andet under navnet Nordstrøm.

Vigtigere i denne sammenhæng er imidlertid, at albummet adskiller sig fra forårets øvrige dansksprogede udgivelser på mindst to områder. Dels er teksterne baseret på breve og dagsbogsoptegnelser fra den unge sønderjyde Kresten Andresen, der under Første Verdenskrig blev sendt ufrivilligt til fronten for at kæmpe på tysk side. Og dels udspringer det musikalske projekt af et tværfagligt forløb i historie og musik for en 2.g-klasse på Roskilde Katedralskole for fire år siden.

Mere om forløbet om et øjeblik for først skal vi lige høre Lars Malm om, hvorfor og hvordan disse mere end hundrede år gamle tekster, der udkom i bogform i 2012, kan inspirere ham og eleverne til et tværfagligt gymnasieprojekt den dag i dag.

I historie kiggede vi på kilden, og i musik gav de et bud på, hvordan sangen kan fremføres.
Lars Malm, gymnasielærer og musiker
HF Efterslægten og MALM

”Mit udgangspunkt er mange års undervisning i historie, hvor Første Verdenskrig indgår som et centralt emne i undervisningen. Jeg har også tidligere været opmærksom på danske soldaterbreve og dagbøger, da de er oplagte at anvende, fordi der findes så mange kilder på dansk. Vi har en mangfoldighed af danske kilder, som er lige til at læse,” siger han.

Tidløst og oplagt til tværfaglighed
En dag på biblioteket faldt blikket på bogen med Kresten Andresens breve og dagbogsnotater. Lars Malm hev den ned fra hylden, og læsningen åbenbarede en bemærkelsesværdig skribent.

”Jeg kunne tydeligt se, at han var usædvanlig god til at beskrive det, han så og oplevede. Mens andre har en tendens til at remse op, hvad de ser omkring sig, er Kresten reflekterende og meget bevidst om, hvad han beskriver. Han kunne beskrive det, han oplevede og sansede, i et sprog, der ikke virker gammeldags. Han er tidløs i sit sprog, hvilket gør det oplagt at bruge ham i undervisningen hundrede år senere. Og man kan mærke, at han bestræber sig på at gøre det, han ser, levende for læseren, som dengang var familien derhjemme i Sønderjylland. På den ene side skriver han meget nøgternt, og så er der formuleringer som ’øjet vandrer henover ingenmandsland’.”

Kunne du mærke, at her var der stof til noget, du kunne bruge i undervisningen?
”Ja, han udfolder den lille historie i den store set fra en enkelt soldats synspunkt og som en sønderjyde, der var tvunget til at tage af sted til fronten. Jeg så, at der var den ene passage efter den anden, jeg kunne bruge, så jeg begyndte at inddrage Krestens tekster i undervisningen med vægt på, hvordan krigen opleves fra soldatens synspunkt. Og så stille og roligt kom mit virke som musiker ind i billedet. Som musiker får jeg automatisk lyst til at putte det på vers, når jeg læser en rigtig god tekst.”

Sangene tog form, og de mundede ud i det tværfaglige undervisningsforløb i samarbejde med musiklæreren, som tog sig af opbygning og instrumentalisering og den musikfaglige side. Opgaven var, at eleverne skulle tage fat i både sangene og kilden, sangene tog udgangspunkt i, nemlig Kresten Andresens tekster. Én sang repræsenterede én kilde, det kunne være et brev eller et dagbogsnotat. Så det var meget konkret, fortæller han.

”Jeg var så heldig at have elever, som havde musik som A-fag. Sangene præsenterede jeg for dem på guitar, fortalte om teksterne og lod det stå åbent, hvor sangene kunne bevæge sig hen for at pirre deres nysgerrighed. I historie kiggede vi på kilden, og i musik gav de et bud på, hvordan sangen kan fremføres. Der var frit valg i forhold til musikalsk udtryk, men for at kunne spille sangene blev de også nødt til at sætte sig ind i Krestens følelser og tankeverden for at finde frem til at musikalsk udtryk, der komplementerede teksten. Nogle lavede noget tæt på mit oplæg, andre tog det et helt andet sted hen. Så lavede eleverne i grupper deres versioner af sangene, som vi endte med at fremføre ved en koncert, som afrundede forløbet. De var enormt glade og stolte, og de kommer aldrig til at glemme Kresten og hans historie.”

Verden omkring os er jo tværfaglig, så at sige, så det kan virke underligt nogle gange, at vi skal arbejde så fagopdelt.
Lars Malm, gymnasielærer og musiker
HF Efterslægten og MALM

Hvordan spiller historie og musik sammen?
”Ved at sætte følelser og andre sanser i spil har jeg set, at de får en anden læring ud af det. Det satte sig fast på en helt anden måde og fik liv, når de skulle sætte sig ind i Krestens liv og situation og siden udtrykke det. Eleverne kunne engagere sig i Krestens historie som udtryk for en person, der er sat i en umulig situation, han ikke selv har valgt. Og det kan de relatere sig til, fordi det indeholder nogle almengyldige aspekter trods de ekstreme omstændigheder. For Kresten handlede det om at overleve og komme videre i livet. Der er en genkendelighed i de følelser. Og så spillede det ind, at de selv skulle skabe et produkt og være kreative og innovative på baggrund af materialet. Det engagerede dem.”

En skam at nedtone det tværfaglige
Lars Malm er varm tilhænger af det tværfaglige arbejde og de muligheder, der åbner sig for at lade forskellige fag, tanker og metoder berige hinanden. Og han begræder, at der de senere år i gymnasiet har været en tendens til at nedtone brugen af den tværfaglige tilgang.

”Hvis vi tager historie, kommer faget nemt til at handle om magt og politik i altoverskyggende grad. Vi bruger meget lidt tid på at udfolde den mikro-historie, der begynder med eksempelvis den enkelte soldat i skyttegraven og i dette tilfælde Krestens oplevelse af krig og hans syn på krig. Jeg oplever selv, at eleverne synes, det er fedt at arbejde tværfagligt, så al undervisning ikke er skarpt opdelt,” siger han og uddyber:

”Verden omkring os er jo tværfaglig, så at sige, så det kan virke underligt nogle gange, at vi skal arbejde så fagopdelt. Man kunne også inddrage fag som dansk og samfundsfag i et tværfagligt projekt med arbejdet med Krestens tekster. Men der er et virkelig stramt pensum i gymnasiet, og vi aser og maser derudad for at nå det. Selv synes jeg, at man nogle gange burde prøve at tage tempoet lidt ud af undervisningen og prøve at dvæle mere ved et emne. Det giver fordybelse, og det gavner helt sikkert både engagement og motivation. Det er min erfaring.”

Lars Malm og Kresten Andresen

Lars Malm er 44 år gammel og uddannet fra RUC i 2009 i historie og naturgeografi.
Han har i en årrække været ansat på Roskilde Katedralskole, før han skiftede til HF Efterslægten. I skrivende stund er han i færd med at skifte til Københavns Åbne Gymnasium.

Kresten Andresen blev indkaldt til den tyske hær i august 1914. To år senere i august 1916 blev han meldt savnet. Han blev 26 år gammel. Bogen ’Krestens breve og dagbøger – en dansker på vestfronten i Første Verdenskrig’ udkom på forlaget Gyldendal i 2012.

Læs mere:
Hvis du har lyst til at læse mere om Krestens Andresens liv, læse om albummet og lytte til musikken samt blive inspireret af det omfattende undervisningsmateriale, der er udarbejdet i samarbejde med Grænseforeningen til fagene historie, musik og samfundsfag, har du muligheden her via disse to links:

malmmusik.dk

ietgrænseland.dk

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater