Artikel
Elever skaber historie
Jonas Paludan holder tale roskilde gym

Elever skaber historie

Historielæreren Jonas Paludan satte sine elever til at skrive dagbog, da coronaepidemien lukkede landet. Det er mundet ud i en bog, som har vakt interesse både på Rigsarkivet og Roskilde Museum.

“Det føltes på en måde surrealistisk, da skolerne blev lukket ned, og jeg kan huske, at min lillesøster sagde, at hun følte, at hun var med i en science-fiction film”.

Sådan skrev 2.g’eren Maja den 18. marts sidste år i sin dagbog fra coronatiden. 

Hun er en af de 28 elever fra Roskilde Gymnasium, der fik til opgave at skrive dagbog om deres oplevelse af nedlukningen. Idémanden er deres historielærer Jonas Paludan.

“Da hele verden blev lukket ned, blev alt vendt på hovedet. Derfor tænkte jeg, at det var oplagt at dokumentere, hvordan eleverne tacklede det socialt og fagligt,” siger Jonas Paludan.

Eleverne er jo mest vant til fortidens kilde, men her kunne de få et indblik i, hvad kilder også kan være.

Jonas Paludan, historielærer
Roskilde Gymnasium

Som en del af nødundervisningen på Roskilde Gymnasium blev de almindelige moduler erstattet af lange moduler, det gav mere sammenhængende tid i faget, fortæller han. Hver gang eleverne havde historie på skemaet, fik de mindst et kvarter til at skrive i deres dagbog. Dagbogsskrivningen forløb fra marts til august 2020.

Fokus var på det historiefaglige, og historielæreren gav ikke eleverne en lang instruktion i skrivningen.

“Genren var jo ret fri – det var nærmest en fristil. Det vigtigste var, at de beskrev og reflekterede over deres hverdag, og hvad der skete omkring dem,” forklarer Jonas Paludan og tilføjer:

“Målet var at skærpe elevernes blik for kilder, og hvordan de opstår. De er jo mest vant til fortidens kilde, men her kunne de få et indblik i, hvad kilder også kan være.”

Jonas Paludan poppede børnechampagnen til 3.U, da han overraskede dem med en bogreception.  

Eleverne kredsede om mange af de sammen emner, men refleksionerne var meget ærlige og forskellige, fortæller historielæreren, der oplevede, at dagbogsskrivningen bidrog til det faglige, men også det sociale.

“Det har givet mig et andet indblik i, hvem eleverne er, og hvordan de har det. Derfor har jeg nok fået en stærkere relation til klassen,” siger Jonas Paludan.

Alle elevernes bidrag er nu samlet i en bog med titlen ‘Dagbog fra coronakrisen – en gymnasieklasse fortæller,’ der nu er blevet trykt. 

I næste uge skal klassen aflevere signerede eksemplarer til Roskilde Museum og Rigsarkivet. Oprindeligt havde Jonas Paludan planlagt en bogreception for klassen på Roskilde Museum i december, men på grund af nedlukningen blev den udsat. Da skolen igen åbnede, overraskede han klassen med en bogreception med børnechampagne og taler i skolegården.

Debat om redigering
Generelt har eleverne været glade for at skrive dagbog, fortæller Maja.

“Det været en sjov og ret unik oplevelse. Jeg tror, at mange af os var glade for den anderledes måde at have historie på. Derudover er det sjovt og interessant at læse refleksionerne nu, for der er mange ting og tanker, jeg helt havde glemt. Det var hårdt i øjeblikket, og vi havde slet ikke regnet med, at corona ville fylde så meget så længe,” siger Maja.

Vi snakkede meget om primærkilder, og hvilken betydning det ville få, hvis vi nu gik i gang med at redigere i teksterne.

Maja, 3.U
Roskilde Gymnasium

 Dagbogen minder eleverne om, at meget er sket på et år.

“Når jeg nu læser nogle af mine tanker fra dengang, kan jeg mærke, at jeg er blevet ældre,” siger Maja.

Maja signerede dagbøger sammen med sine klassekammerater.

Arbejdet har givet anledning til mange faglige drøftelser i klassen – især da eleverne fandt ud af, at dagbøgerne skulle offentliggøres, fortæller Maja.

“Vi snakkede meget om primærkilder, og hvilken betydning det ville få, hvis vi nu gik i gang med at redigere i teksterne,” siger Maja, der ikke tidligere har skrevet dagbog. Men efter projektet er afsluttet, er hun begyndt at skrive sine tanker ned indimellem.

Udover det faglige synes Maja, at det har været spændende at læse klassekammeraternes dagbøger.

Til sommer bliver eleverne studenter, og klassen spredes for alle vinde.

“Jeg tror, at dagbøgerne så vil være endnu mere værdifulde for os, fordi de er et minde om klassen og en svær tid,” siger Maja.  

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater