Artikel
Toårig hhx går i luften
No image

Toårig hhx går i luften

Niels Brock har fået tilladelse til at udbyde den treårige hhx som et toårigt forløb. Målgruppen er den samme som til det gammelkendte studenterkursus – udgangspunktet er bare merkantilt.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

I august begynder de første elever på en ny toårig hhx-uddannelse på erhvervsskolen Niels Brock i København. Ministeriet for Børn og Undervisning har godkendt en ansøgning om forsøgsprojektet, der skal starte hold de næste tre år, det vil sige et fireårigt projekt i alt. 
”Uddannelsen udspringer af det hidtidige studenterkursus og henvender sig til elever med samme typer behov, men synspunktet er, at fagrækken på hhx appellerer til en anden type af unge voksne end dem, der tager det traditionelle studenterkursus. Det er især unge med øjnene rettet mod merkantile korte og mellemlange videregående uddannelser,” forklarer undervisningskonsulent i ministeriet Merete Pedersen. 
Målgruppen er således unge over 18 år, der ikke tidligere har gennemført en gymnasial uddannelse, men eventuelt har erhvervet sig yderligere kompetencer i form af afbrudt ungdomsuddannelse, erhvervsarbejde eller lignende, og som ved en individuel vurdering anses for at være uddannelsesparat til et komprimeret gymnasialt forløb. 
”Vi har igennem længere tid hørt fra vores studievejledere, at der er et behov. Det er et billede, Ungdommens Uddannelsesvejledning i København – som vi har en god dialog med – har kunnet genkende, og de har i et notat vurderet, at der alene i København er en målgruppe på over 7.000 unge voksne, der skal have en form for gymnasial uddannelse, gerne rettet mod noget merkantilt, med henblik på videreuddannelse,” siger Niels Brock-direktør Anya Eskildsen.

71 elever er klar 
Skolen har allerede modtaget lige over 100 ansøgninger, hvoraf foreløbig 71 ansøgere er erklæret klar til at begynde efter individuelle samtaler og vurderinger. Anya Eskildsen forventer flere ansøgere, hvorfor skolen efter alt at dømme opretter tre hold det første år. De får til huse i egen lokalitet på Nørre Voldgade, hvor der netop er blevet ansat en rektor til det, der kan betegnes som et nyt gymnasium. 
”Rektor får eksempelvis også ansvaret for de gymnasiale suppleringskurser, der tilhører samme målgruppe. Så det har været vigtigt for os at skabe et selvstændigt voksent studiemiljø. Forsøget vil blive evalueret efter hvert år. Vi er naturligvis ambitiøse og vil gerne lave det her så godt som muligt, for målet er, at det skal blive et permanent tilbud,” fortæller Anya Eskildsen. 
Det faglige niveau på det toårige forløb svarer til niveauet på det ”almindelige” treårige. Strukturen og tilrettelæggelsen vil ifølge beskrivelsen tage højde for den mere modne og selvstændige målgruppe, som forløbet henvender sig til. Timetallet i de enkelte fag er reduceret, således at der vil blive 30-32 ugentlige lektioner. 
Fagene på forløbet er: 
Dansk A, engelsk A, afsætningsøkonomi A, virksomhedsøkonomi A, tysk fortsættersprog B, international økonomi B, samtidshistorie B, erhvervsret C, samfundsfag C og matematik C. 
På andet år kan der vælges mellem tysk A eller matematik B. 
Såfremt de studerende tidligere har afsluttet nogle af ovenstående fag på de angivne niveauer, kan de søge merit. 
Uddannelsen er adgangsgivende til alle videregående uddannelser.  

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater