Artikel
Teoretisk pædagogikum retter ind efter kritik
No image

Teoretisk pædagogikum retter ind efter kritik

Uddannelseschefen på teoretisk pædagogikum har gransket kritikken af pædagogikum og lavet en del ændringer af uddannelsen. Men ikke al kritik er han lydhør over for.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Der er langt fra teoretisk pædagogikum til hverdagen på gymnasierne. Sådan lød et af kritikpunkterne, da Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) evaluerede pædagogikumordningen sidste år. Og det er ét af de kritikpunkter, som den nye uddannelseschef for teoretisk pædagogikum, Svende Claus Svendsen, har arbejdet på at forbedre med den nye studieordning, som træder i kraft august 2014.

”Der kommer en del forandringer på pædagogikum. Vi arbejder blandt andet med at samle det almene og det fagdidaktiske område mere, og så skal der skabes større sammenhæng mellem teori og praksis,” fortæller Svende Claus Svendsen fra Syddansk Universitet.

Universitetet står for teoretisk pædagogikum i samarbejde med Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

Sidste års pædagogikumkandidater har allerede stiftet bekendtskab med uddannelsens forsøg på at nærme sig hverdagen på gymnasierne. Som de første på uddannelsen prøvede de kræfter med en anderledes form for workshopper, der er mindre deduktive.

”I workshopperne skal kandidaterne arbejde mere induktivt, end de tidligere har skullet. Vi tager udgangspunkt i den praksis, kandidaterne er i, og så vil vi perspektivere i forhold til dagens teori og forskning,” siger Svende Claus Svendsen.

Sammenhæng mellem didaktikker
En af årsagerne til den manglende sammenhæng mellem teoretisk pædagogikum og praktisk pædagogikum er, at der er en begrænset sammenhæng mellem de almendidaktiske og de fagdidaktiske kurser, konkluderede EVA sidste år i evalueringen. Den kritik har uddannelsen forsøgt at imødekomme på teoretisk pædagogikum, ved at kandidaterne allerede på almendidaktik 1 bliver præsenteret for et alment fagdidaktisk begrebsapparat.

”Det vil sige, at vi vil tale med kandidaterne om, hvorfor vi har en gymnasieskole med netop de her specifikke fag. Vi sætter dem i situationer, hvor de skal reflektere over, hvad deres fag gør i forhold til almendannelse og studieforberedelse,” forklarer Svende Claus Svendsen.

Derefter følger de op på de fagdidaktiske kurser. Her vil snakken blandt andet kredse om, hvordan man kan udfolde det almendannende og studieforberedende i faget til konkret undervisning.

”Med den nye studieordning lægger vi op til, at der på teoretisk pædagogikum skabes en fortælling allerede fra dag et om forholdet mellem de to typer didaktikker,” siger uddannelseschefen.

Svende Claus Svendsen håber, at hans seneste initiativ med at oprette en mailingliste over aktører inden for pædagogikum også vil bidrage til en bedre sammenhæng mellem teoretisk og praktisk pædagogikum.

”Jeg vil fremover kommunikere med kursusledere, vejledere og tilsynsførende om, hvad der sker på vores kurser. Der er mange aktører i forhold til en kandidat, derfor vil vi forsøge at give den information videre, som vi sidder med i forhold til kandidaterne,” siger Svende Claus Svendsen.

Kursuslederne vil få orientering om, hvilke begreber og hvilken litteratur kandidaterne arbejder med i øjeblikket. Fokus for mailene til vejlederne vil være, hvilke opgaver kandidaterne sættes til på teoretisk pædagogikum. Tre gange om året vil de tilsynsførende få en generel indføring i, hvad kandidaterne har arbejdet med i perioden.

Efteruddannelse af undervisere
Underviserne på teoretisk pædagogikum er også så småt begyndt at vænne sig til den nye studieordning. Kort før sommerferien mødtes de til efteruddannelsesseminar, hvor de blandt andet diskuterede, hvordan udmøntningen af den nye studieordning kan forløbe, fortæller Svende Claus Svendsen.

erudover er underviserne blevet inddelt i grupper, der laver fælles forberedelse, hvor de tænker over, hvilke underviserroller de bruger på bestemte tidspunkter af kurserne.

”Kandidaterne oplever forskellige underviserroller fra ’skulptør’, hvor man overleverer viden til kandidaterne, til ’deltager’, hvor man står ved siden af kandidaterne og reflekterer med dem,” fortæller Svende Claus Svendsen.

Som et andet nyt tiltag skal underviserne fra de almendidaktiske og fagdidaktiske kurser indimellem observere hinandens undervisning.

”Vi vil skabe sammenhæng og kendskab til uddannelsen på tværs. Det vil være en form for videnoverlevering og efteruddannelse af underviserne på pædagogikum,” siger Svende Claus Svendsen.

Tiltaget munder ud i en konference i foråret 2015, hvor undervisere fra de fagdidaktiske og almendidaktiske kurser mødes for at drøfte, hvordan kandidaterne skal undervises, og hvordan man sikrer sammenhæng mellem de forskellige kursustyper på teoretisk pædagogikum.

Selvom Svende Claus Svendsen i omlægningen af pædagogikum har været meget lydhør over for tidligere kritik, er der dog også kritikpunkter, som han mener, at det ikke er teoretisk pædagogikums opgave at opfylde:

”Nogle kandidater mener, at vi skal give dem meget konkrete redskaber til at bedrive undervisning, men dem får de igennem praksis og dialog med vejlederne. På teoretisk pædagogikum skal vi sørge for, at de får den refleksionskompetence, der gør dem i stand til at blive gymnasielærere, uanset hvor sektoren befinder sig,” siger Svende Claus Svendsen og understreger, at sektoren er under stor forandring, som kræver lærere, der kan reflektere over ændrede forhold og roller.

”Vi holder fast i princippet om, at en vigtig ting, som kandidaterne skal få ud af teoretisk pædagogikum, er den reflekterende kompetence,” siger Svende Claus Svendsen.
 

Ros og ris til pædagogikum

Pædagogikumordningen blev i 2013 evalueret af Danmarks Evaluerings­institut (EVA). EVA konkluderede blandt andet:

Pædagogikumordningen blev i 2013 evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

EVA konkluderede blandt andet:

ROS: Ordningen er velfungerende og lever op til sit formål.

RIS: Teoretisk og praktisk pædagogikum lever i høj grad i hvert sit rum.

ROS: Kandidaters udbytte svarer i høj grad til uddannelsens mål.

RIS: Begrænset sammenhæng mellem de almenpædagogiske og fagdidaktiske kurser.

RIS: Stor forskel på vejledning fra skole til skole.

Læs mere om evalueringen i artiklen Ros og ris til pædagogikum på gymnasieskolen.dk.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater