Artikel
Stor forundring blandt lærere: “Hvorfor er matematik udelukket fra det gode selskab?”
Eksamen it computer

Stor forundring blandt lærere: “Hvorfor er matematik udelukket fra det gode selskab?”

Eksamensaftalen rammer naturvidenskabelige elever uheldigt. Det advarer faglige foreninger for matematiklærerne om. De forudser desuden, at visse faggrupper må trække et ekstra hårdt læs til sommer.

De mundtlige prøver i matematik aflyses på alle niveauer.
Meldingen er klar i planen for sommerens eksamener, men alligevel er det uklart for matematiklærerne, hvorfor man politisk har truffet den beslutning.

“Vi er meget forundrede og har svært ved at gennemskue, hvordan man er kommet frem til den konklusion, at det er en god idé helt at udelukke matematik fra det gode selskab her til sommer,” siger Jeanette Marie Axelsen, der er formand for Matematiklærerforeningen for stx og hf.

Også blandt matematiklærerne på de tekniske gymnasier er der forundring.

“Jeg blev meget overrasket over det. Det er især uheldigt for elever på naturvidenskabelige studieretninger, fordi de kan risikere, at skolen aflyser prøver i fag som fysik A og kemi A, og så skal de måske op i både skriftlig og mundtlig dansk,” siger Jan Boddum Larsen, der er formand for Tekniske Gymnasiers Matematiklærerforening.

Det havde også været oplagt at vælge skriftlig matematik, når man tænker på, hvor højt prioriteret faget har været i mange år.

Jan Boddum Larsen, formand
Tekniske Gymnasiers Matematiklærerforening

Eksamensaftalen gør nemlig plads til, at man lokalt kan aflyse prøver i fag med praktisk dimension, hvis skolen vurderer, at eleverne ikke har modtaget tilstrækkelig undervisning med fysisk tilstedeværelse på grund af COVID19-nedlukning. 

“Vi er også bekymret for elever på naturvidenskabelige studieretninger, der kan risikere slet ikke at komme op i et naturvidenskabeligt fag til studentereksamen. Man må jo formode, at de ville klare sig allerbedst i matematik og de naturvidenskabelige fag. Det er også bekymrende for de elever, der skal fortsætte på en naturvidenskabelig videregående uddannelse, at de ikke har været til naturvidenskabelig eller matematisk eksamen,” siger Jeanette Marie Axelsen, der ikke har noget bud på, hvorfor matematik på den måde er udeladt i aftalen.

Ulige forhold
Jan Boddum Larsen mener, at den lange nedlukningen kan have påvirket beslutningen.

“I forhold til den mundtlige eksamen har ministeriet måske været bekymret for, om eleverne på grund af nedlukningen ikke har haft tid nok til at øve beviser ved tavlen. Men det kunne man jo godt tage højde for til den mundtlige eksamen,” lyder hans vurdering.

“Men det er især ærgerligt, at man også har fravalgt eksamen i skriftlig matematik – den kunne man sagtens have gennemført. Det havde også været oplagt at vælge skriftlig matematik, når man tænker på, hvor højt prioriteret faget har været i mange år,” siger Jan Boddum Larsen.

Ifølge eksamensaftalen kan “htx-elever, der har afsluttet SOP i vinterterminen, vælge at få karakteren for det skriftlige produkt annulleret og gå til mundtligt forsvar med henblik på at få en en samlet karakter”. Men det er problematisk, påpeger Jan Boddum Larsen. 

“På htx har vi elever, der har afsluttet SOP, hvor censor og eksaminator er blevet enig om karakteren, som også er meldt ud til eleven. Disse elever kan nu vælge, om de vil lave et mundtligt forsvar af opgaven eller beholde den karakter, de har fået,” siger han og uddyber: 

“Problematikken går på, at nogle elever har fået en formativ feedback på deres SOP, mens andre elever ikke har mulighed for at få feedback, da eksamen er blevet åbnet op igen.”

Alle Folketingets partier på nær Alternativet og Frie Grønne står bag eksamensaftalen, der betyder, at eleverne skal til færre eksamener til sommer. For eksempel skal landets 3. g’ere op i skriftlig dansk, mundtlig forsvar af SRP eller SOP og to mundtlige studieretningsfag eller andre A-niveaufag.

Voldsom arbejdsbelastning
Jeanette Marie Axelsen har fået henvendelser fra elever, der også undrer sig over, at de ikke kan komme til eksamen i matematik.

“Desværre må jeg være dem svar skyldig. Men det er da en skam, for jeg har for eksempel elever, der fra starten havde lidt svært ved matematik, men som har kæmpet flot med faget, og som gerne vil have lov til at vise, hvad de kan,” siger Jeanette Marie Axelsen. 

Det er uheldigt, at nogle af vores kolleger kommer til at trække hele læsset til sommer. 

Jeanette Marie Axelsen, formand
Matematiklærerforeningen for stx og hf

Eksamensaftalen gør også, at nogle faggrupper bliver ekstra hårdt ramt, påpeger Jeanette Marie Axelsen.

“Det er uheldigt, at nogle af vores kolleger, som for eksempel i dansk og samfundsfag, kommer til at trække hele læsset til sommer. Aftalen må give en voldsom arbejdsbelastning, og det er desuden nok ret svært at planlægge for skolerne,” siger hun.   

Bestyrelsen for Matematiklærerforeningen for stx og hf har sendt et brev til Børne- og Undervisningsministeriet.

“Vi har brug for en forklaring af beslutningen, for den giver slet ikke mening,” siger Jeanette Marie Axelsen.

Gymnasieskolen.dk har forsøgt at få en forklaring fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, men hun ønsker ikke at udtale sig yderlige om aftalen, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.

Sådan bliver eksamen 2021

1.g
Én mundtlig eksamen.

2.g
Én mundtlig eksamen.

3.g
Mundtligt forsvar af SRP/SOP og eksamen i skriftlig dansk. Desuden to mundtlige eksamener i studieretningsfag eller andre fag på A-niveau.
Htx-elever, der har afsluttet SOP i vinterterminen, kan vælge at få karakteren for det skriftlige produkt annulleret og i stedet gå til mundtligt forsvar og få en samlet karakter. Fravælges det mundtlige forsvar, skal eleven til tre mundtlige eksamener i studieretningsfag eller andre fag på A-niveau.

1.hf
To mundtlige eksamener i naturvidenskabelig faggruppe (en intern flerfaglig eksamen og en enkeltfaglig eksamen med ekstern censur i geografi, kemi eller biologi).

2.hf
Eksamen i skriftlig dansk og tre mundtlige eksamener.

Hf-enkeltfag/gsk
Op til fire eksamener, herunder EP-forsvar.

Merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år, og tekniske eux-elever, der ikke afslutter deres uddannelse 
Én mundtlig eksamen. 

Merkantile eux-elever, der afslutter det studieforberedende år, og tekniske eux-elever, der afslutter deres uddannelse 
Mundtligt forsvar af EOP og eksamen i skriftlig dansk. Desuden yderligere to mundtlige eksamener (tekniske eux-elever, der har aflagt en eller flere af disse eksamener, udtrækkes hvis muligt i andre tilsvarende eksamener).

Eleverne kan ikke komme op i mundtlig matematik - gælder alle niveauer. 

Se hele aftalen her

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater