Artikel
Spillet om formandsposten er i gang
Treformandskandidater

Spillet om formandsposten er i gang

GL skal have ny formand. Foreløbig har tre kandidater meldt sig, men det kan ende med at blive en helt fjerde.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Til januar kan en ny gymnasielærer kalde sig formand for GL. Det ligger fast, efter Gorm Leschly har offentliggjort, at han ikke genopstiller til hovedbestyrelsesvalget og som formand.

To kvinder og en mand har officielt meldt deres interesse for at sætte sig for bordenden af hovedbestyrelsen og være gymnasielærernes ansigt og stemme ud ad til.

De tre er spidskandidat for hver deres liste. Liste 1, 2 og 3 er de tre store lister, som i dag udgør hovedbestyrelsen i GL.

Annette Nordstrøm Hansen nuværende næstformand i GL er formandskandidat for liste 1. Sigrid Jørgensen, 2. næstformand i GL,  står i spidsen for liste 2, og Jeppe Kragelund er spidskandidat for liste 3, som er den liste, Gorm Leschly hidtil har stået i spidsen for.

Tydelig og markant stemme
Annette Nordstrøm Hansen har været næstformand i GL i seks år, og nu går hun efter formandsposten.

”Med erfaring fra hverv som tillidsrepræsentant og lokalformand for GL i København og fra mit daglige arbejde som gymnasielærer har jeg indgående kendskab til dagligdagen på skolerne,” siger hun i sin valgudtalelse på GL’s valghjemmeside.

Hun har været meget kritisk over for Gorm Leschlys beslutning om at indgå den nye overenskomst i februar måned og pegede dengang på, at det havde været bedre med en lockout.

I sin valgudtalelse siger hun videre:

”Vi har brug for, at GL får en tydeligere og markant stemme i offentligheden og i forhold til skoleledelserne og Moderniseringsstyrelsen. Vi har brug for en fagforening, der tør og evner at kæmpe for lærernes interesser. Vi har brug for et GL, der respekterer medlemmerne og tager dialogen alvorligt," udtaler hun. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Annette Nordstrøm Hansen til denne artikel, da hun er på studietur. 

Generationsskifte
Nuværende bestyrelsesmedlem Jeppe Kragelund vil også gerne være den nye formand i GL.

”Jeg hører til den yngste del af hovedbestyrelsen, men har alligevel seks års erfaring. Jeg mener, der er brug for et reelt generationsskifte i den øverste ledelse i GL, som også afspejler de mange nye lærere ude på skolerne,” siger Jeppe Kragelund.

Han mener, at en ny og yngre ledelse vil være godt for GL.

”Nye ansigter, nye stemmer, ny energi, nye vinkler kan i sig selv give fremdrift og dermed øge opmærksomheden for vores sektor, hvis værdi trænger til at blive profileret og tydeliggjort i vores omverden,” siger Jeppe Kragelund, som er 41 år.

Tungen på vægtskålen
Sigrid Jørgensen står i front for liste 2. Hun ”stiller sig selv til rådighed som formand, hvis hovedbestyrelsen bliver enige om det”, som hun formulerer det.

Hun har dog ikke tænkt sig at profilere sig som formandskandidat for enhver pris i de næste uger.

”For mig er det ikke vigtigt, at jeg bliver formand. Efter hovedbestyrelsesvalget vil der komme nogle politiske forhandlinger, og jeg mener ikke, det er særlig konstruktivt at sidde her og fantasere om, hvem der bliver formand,” siger Sigrid Jørgensen, som også peger på, at det kan ende med, at hovedbestyrelsen bliver enige om en helt fjerde kandidat end de nuværende tre officielle kandidater.

Hun mener, at liste 2 kan blive tungen på den berømte vægtskål, og at navnet på en formand kan indgå i de politiske forhandlinger, som vil følge, når den nye hovedbestyrelse skal konstituere sig.

Hun er dog sikker på en ting:

”Der er mere end nogensinde før brug for en ordentlig ledelse af GL. Det kræver sin mand – eller kvinde."

Valglisterne er åbne frem til den 28. oktober, så flere formandskandidater kan nå at melde sig på banen.

GL’s valgsite kan man blandt andet se, hvilke kandidater som foreløbigt er opstillet.

I Gymnasieskolen, som udkommer den 14. november, vil der være længere interview med spidskandidaterne for liste 1, 2 og 3.  

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater