Artikel
Skoler skræddersyer undervisning til autister
planlægning

Skoler skræddersyer undervisning til autister

I de nye klasser for autister skal lærerne undervise på andre måder, end de er vant til. Autister har nogle særlige behov, der skal tages hensyn til, siger rektorer.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Der er stadig mange ting, der mangler at falde på plads, inden Selandia Slagelse, Campus Vejle og VUC Aarhus slår dørene op for deres nye elever med autisme efter sommerferien.

Inden da skal der både findes lærere til klasserne, og undervisningen skal tilrettelægges efter elevernes særlige behov. Det stiller andre krav til lærerne, end de er vant til.

“Eleverne skal undervises på en anden måde, fordi de har særlige udfordringer, som vi skal tage hensyn til,” siger Niels-Erik Hybholt, der er rektor på Selandia Slagelse.

Det kan Erik Ernø-Kjølhede, der er rektor på VUC Aarhus, nikke genkendende til.

“Der skal tages særligt hensyn til dem, da de kan have lidt sværere ved at begå sig på skolen end andre kursister. Det betyder, at vi for eksempel skal tilrettelægge undervisningen markant anderledes, end vi er vant til,” siger han.

Læs: Flere skoler får nu lov til at oprette autist-klasser

Undervisningen skræddersyes til hver elev
I klasserne er der plads til 12 elever. Ifølge Bruno Lindskjold, der er rektor på Campus Vejle, skal undervisningen tilrettelægges til hver enkelt elev.

“Det er 12 individer, der lærer på hver deres måde, og derfor er undervisningen nødt til at være differentieret, så den passer til hver elev. Det bliver selvfølgelig en udfordring, men det er også det, der bliver spændende for lærerne,” siger han.

Det er Erik Ernø-Kjølhede enig i.

“Det giver lærerne en spændende udfordring rent fagligt at stå med autister og undervise dem. De har nogle andre krav til, hvordan undervisningen skal hænge sammen,” siger han.

Den daglige praksis er endnu ukendt
Det er endnu ikke bestemt, hvordan lærerne i daglig praksis kommer til at undervise.

“Vi skal i gang med at udvikle undervisningen sammen med de lærere, vi vælger, og dem, der skal uddanne dem. Lærerne skal selvfølgelig have en kompetenceudvikling, så de er klar til at løfte opgaven,” siger Niels-Erik Hybholt.

Han forklarer dog, at det bliver en vekselvirkning mellem fællesundervisning i klassen og undervisning med mulighed for at arbejde individuelt i små områder i klassen, hvor man kan sætte sig og få ro, hvis man har brug for det.

Autister har særligt behov for ro, en høj grad af tydelighed og forudsigelighed.

“Vi vil sørge for, at deres behov bliver tilgodeset i undervisningen og på skolen generelt,” siger Niels-Erik Hybholt.

Lærernes lyst er afgørende
På skolerne har de allerede gjort sig overvejelser om valget af lærere, og rektorerne er enige i, at lærernes motivation er det vigtigste.

“Det skal være lærere, der brænder for at arbejde med den helt specielle målgruppe. De skal have lyst til og evne at kunne skabe en undervisning, der er meget struktureret og tydelig,” siger Erik Ernø-Kjølhede.

Denne interesse har de oplevet på alle tre skoler. Især Niels-Erik Hybholt oplever stor begejstring blandt sine medarbejdere.

“Der er mellem 12 og 15 lærere ud af de 70 lærere, vi har, der allerede har tilkendegivet, at de gerne vil. Det er en forbavsende stor interesse,” siger han.

Ifølge Bruno Lindskjold er det ikke alle lærere, der vil kunne løfte opgaven.

“Ikke alle passer lige godt til den type elever, men flere af de lærere, jeg selv har tænkt på, er også blandt de interesserede. De har nogle menneskelige egenskaber, som vil passe godt til at undervise en autist-klasse, og de er meget omsorgsfulde,” siger han og tilføjer:

“Vi vil være meget opmærksomme på, hvad man står for som underviser, og hvordan man er rent pædagogisk. Der er brug for lærere, der kan deres håndværk hundrede procent.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater