Artikel
Skoler fylder skemaer med trivselsarrangementer
elever-udendørs-fritid-shutterstock

Skoler fylder skemaer med trivselsarrangementer

Det faglige bliver andenprioritet for en del elever, når skoler åbner igen. Der er brug for at styrke trivslen, og så er det svært at lave faglig undervisning udendørs, lyder det fra tre rektorer.

“En masse klassens timer!” Sådan beskriver H. C. Ørsted Gymnasiets rektor, Mads Glendorf, genåbningen for gymnasiets to afdelinger i Ballerup og på Frederiksberg. For med en placering i hovedstadsområdet, så kan skolens elever kun se frem til én ugentlig undervisningsdag med fysisk tilstedeværelse, der skal tilbringes udendørs.

“Både for lærere og elever står der faglige ting i kø, som de gerne vil i gang med på skolen, men når det skal foregå udendørs, så er det svært at bruge dagen til andet end trivsel. Men det har jo også været incitamentet for at åbne skolerne,” siger Mads Glendorf.

Genåbning step 2
Som bekendt er regeringen og støttepartierne blevet enige om næste skridt af genåbningen af skolerne, som på mange måder ligner genåbningen, som skoler i Nord- og Vestjylland tog hul på 1. marts.

Det betyder, at alle afgangselever på ungdomsuddannelser i hele landet – bortset fra hovedstadsområdet og Nord- og Østsjælland, kan komme tilbage til det fysiske klasselokale hver anden ugen. Resten af eleverne fra de områder kan komme tilbage til udendørs undervisning én dag om ugen.

Alle elever fra ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet og Nord- og Østsjælland må nøjes med udendørs undervisning én gang om ugen.

Forudsætningen for at møde op på alle uddannelsessteder er dog, at både lærere og elever lader sig teste to gange om ugen. 

Læs: Sådan skal lærere testes inden fysisk undervisning

Trivselsdage
Mads Glendorf har netop været i gang med at skemalægge, hvilke dage de forskellige klasser kan gense klassekammerater og lærere uden for skærmen. Der er lagt op til, at hver klasses to kontaktlærere sammen med eleverne skal finde på noget “hyggeligt at lave”. Skolen prioriterer dermed trivsel højest og faglighed næsthøjest, forklarer Mads Glendorf. 

“Udgangspunktet er, at det er trivselsdage, men vi har sagt til lærerne, at hvis de kan finde på noget fagligt, så kan de godt afvikle faglige timer,” siger Mads Glendorf.

Han mener, at trivselsdagene “rammer” eleverne forskelligt.

Det kan godt være, at der ryger lidt af fagligheden de dage, men det kan indhentes bagefter.

Christian Alnor, rektor
Middelfart Gymnasium og HF

“For 1.g’erne er det meget kærkomment, fordi de knap har nået at gå i studieretningsklassen sammen i seks uger, og 2.g’erne har også brug for det sociale, da de også blev ramt af nedlukningen sidste år. Men for 3.g’erne er det nok lidt sværere at forstå, at de skal bruge tid på en form for teambuilding eller ‘walk and talk’,” siger Mads Glendorf og uddyber:

“3.g’erne, som skal til studentereksamen, er nok mere optaget af at indhente det faglige efterslæb end trivselsarrangementer.”

Kreativitet på prøve igen
Også på Hillerød Handelsgymnasium vil de have fokus på trivslen under genåbningen, fortæller rektor Jesper Skibsted Als.

“Jeg tænkte først, at det vil blive meget besværligt med udendørs undervisning på et handelsgymnasium, hvor to tredjedele af eleverne har længere transporttid. Ustadigt vejr kan jo betyde, at vi pludselig må aflyse undervisningen,” siger Jesper Skibsted Als og fortsætter:

“Men både elever og lærere har brug for at se hinanden uden for skærmen, så vi må ændre lidt på præmisserne for at få en vis form for dagligdag tilbage. Når nu det ikke kan være anderledes, så tror jeg faktisk ikke, at det er så tosset.”

I Hillerød er de ved at lægge sidste hånd på planen, inden lærerne skal se den.

“Jeg kan forestille mig, at lærerne har forskellige præferencer i forhold til, hvordan de vil løse opgaven, men en let løsning vil være ‘walk and talk’. Endnu engang kommer lærernes kreativitet på prøve, men det er jeg helt tryg ved,” siger Jesper Skibsted Als og uddyber:

“Jeg synes, at det vigtigste er, at eleverne får set hinanden og snakket og grint sammen, og så kan det godt være, at vi i de dage går på kompromis med fagligheden for at prioritere det sociale.”

Det faglige kan indhentes
På Middelfart Gymnasium og HF bliver der både plads til det sociale og det faglige. For placeringen på Fyn gør, at gymnasiet også må lukke skolens afgangselever ind i de fysiske undervisningslokaler halvdelen af tiden.

“Første uge skriver 3.g’erne og 2. hf’erne dog den større skriftlige opgave, så da ser vi dem ikke, men ugen efter kan de komme tilbage, og vi har fuld skrald på almindelig undervisning, så det bliver rigtig godt,” fortæller rektor Christian Alnor. 

Det er dog lidt mere vanskeligt med resten af skolens elever, som skal have en ugentlig, udendørs undervisningsdag, vurderer han.

“Første uge bliver der primært fokus på det sociale, hvor vi planlægger kaffe- og bålhygge. Anden uge forsøger vi at lave et lidt mere faglig program, men der er jo nogle begrænsninger, når nu det skal foregå udendørs,” siger Christian Alnor og tilføjer:

“Det kan godt være, at der ryger lidt af fagligheden de dage, men det kan indhentes bagefter. Eleverne er meget sultne efter at mødes, derfor er det fint, at vi har fået muligheden for at bringe dem sammen.”  

Man må da sige, at vi i disse tider virkelig får trænet, hvor omstillingsparate vi er.

Mads Glendorf, rektor
H. C. Ørsted Gymnasiet

Christian Alnor har dog også tænkt på, hvordan vejret kan udfordre undervisningen.

“Vi er nødt til at forsøge at lave noget, der kan styrke det sociale, og hvis det regner, må vi jo bare sende eleverne hjem bag skærmen,” siger han.

Omstillingsparate
Udover vejret har nogle storbygymnasier også en pladsmæssig udfordring, fordi mange ikke har store udearealer, påpeger Mads Glendorf. Sådan er det også på H. C. Ørsted Gymnasiet. Derfor forudser han, at skolen vil gøre brug af byens parker.

“Men mon ikke at andre gymnasier og folkeskoler også sætter kursen mod de grønne områder i København?” spørger han retorisk.

På grund af coronavirussen er de fleste offentlige toiletter lukkede, derfor kan det være en praktisk udfordring at være afsted en hel dag, bemærker Mads Glendorf.

Han fortæller, at han selv blev meget overrasket over, at genåbningen indeholder udendørs undervisning.

“Jeg synes, det er en vild udmelding. Man må da sige, at vi i disse tider virkelig får trænet, hvor omstillingsparate vi er,” siger Mads Glendorf. 
 

Fysisk undervisning fra 15. marts

Afgangselever på de gymnasiale uddannelser
Alle elever - undtagen dem fra hovedstadsområdet og Nord- og Østsjælland - kan komme fysisk i skole halvdelen af tiden.

Ikke-afgangselever fra hele landet og alle elever fra hovedstadsområdet og Nord- og Østsjælland
Kan komme i skole én dag om ugen til udendørs undervisning.

Bornholm
Alle elever har siden 1. marts været tilbage på skolen.

Test
Forudsætningen for fysisk fremmøde til undervisning for både elever og lærere er to ugentlige, negative COVID19-test.

Trivselsgrupper
For alle elever på uddannelsesinstitutioner, der ikke er fuldt genåbnede, er der mulighed for, at en lærer kan mødes med fire elever udenfor i trivselsgrupper.

Se mere på ministeriets hjemmeside.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Retningslinjer for COVID19-test

  • I forbindelse med fysisk fremmøde på skolen skal elever og ansatte have en negativ COVID19-test 2 gange indenfor 7 dage.
  • Test kan enten være en kviktest (antigen-test) eller PCR-test for COVID-19.

Test i arbejdstiden

  • Test skal så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid.
  • Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen.
  • Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test (eksempelvis transportudgifter).

Elevtest i fritiden

  • Elever skal i udgangspunktet teste sig i fritiden. Den lokale skoleledelse kan dog fastsætte rammer for, at test kan foregå i skoletiden, og så indregnes dette som en del af undervisningstiden.

Testkapacitet

  • Elever og ansatte skal i starten bruge den eksisterende testkapacitet, herunder selv foretage bookning. Der arbejdes på at tilvejebringe mulighed for selvtest lokalt på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Undtagelse

Krav om test gælder ikke for elever og ansatte:

  • der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  • tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum.
  • har gennemført vaccinationsforløb for COVID-19. 

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater