Sådan skal lærere testes inden fysisk undervisning

Lærere og elever skal have en kviktest eller en PCR-test for COVID19, inden de møder op til undervisning på skolen.

Negative COVID19-test bliver adgangsbillet til klasselokalet for nogle lærere og elever fra på mandag. GL's formand håber, at test kan forøge lærernes tryghed. Men han peger også på den væsentlige principielle ændring, der nu sker fra opfordring til krav.

To gange indenfor syv dage skal elever og lærere tage en COVID19-test for at få adgang til den fysiske undervisning. Sådan bliver hverdagen for afgangselever og deres lærere i Nord- og Vestjylland  og alle elever og lærere på Bornholm, der som de første kan vende tilbage til det fysiske klasselokale fra den 1. marts.    

Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening hilser tiltaget velkommen.

“Jeg håber, at test kan forøge lærernes og elevernes tryghed, og at test kan være med til at minimere risikoen for lokale smitteudbrud, når elever og lærere vender tilbage til skolen,” siger Tomas Kepler, der dog i sin dialog med ministeriet har drøftet det principielle i, at test nu bliver et krav for undervisning både for elever og lærere på gymnasierne. 

“Det er en væsentlig grænse, man krydser, når test bliver et krav - og ikke bare en opfordring - for at udføre ens arbejde. Et bærende princip i en del af indsatsen mod COVID19 har jo bygget på viden, oplysning og frivillighed, men det ændres nu,” påpeger Tomas Kepler.

Selvtest
Lærere og elever vælger selv, om de vil tage kviktest eller PCR-test, og det er Tomas Kepler lettet over.

“Der har været mange drøftelser, hvor der især var fokus på kviktesten, så det er meget vigtig for mig, at det er landet sådan, at lærerne selv kan vælge mellem testen i halsen og i næsen. Jeg har hørt mange bekymre sig om den nuværende kviktest, som forekommer voldsomt invasiv,” siger Tomas Kepler.  

Selvfølgelig skal lærerne ikke bruge deres fritid på at få test, når det er et krav, der er pålagt dem.

Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Ifølge retningslinjerne vil det også være muligt at tage en kviktest selv, når der foreligger en, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

“Vi er blevet stillet i udsigt, at selvtest er på vej, som kan udføres på institutionen. Derfor vil vi nu lægge pres på, at det har absolut topprioritet hos myndighederne,” siger Tomas Kepler. 

Testning i arbejdstiden
I Nord- og Vestjylland bliver det som bekendt kun halvdelen af tiden, der kan tilbringes på skolen, hvorimod man på Bornholm kan åbne klasselokalerne for fuldt skema.

Det kan godt give lidt forvirring i forhold til test for lærere i Nord- og Vestjylland, hvis man kun skal møde ind på skolen fysisk få dage om ugen, forudser Tomas Kepler, der opfordrer lærerne til at tage drøftelsen lokalt.

“Men man skal være opmærksom på, at første gang, man møder ind efter genåbningen, skal man møde med én negativ COVID19-test, der maksimalt må være 72 timer gammel,” siger Tomas Kepler.

Ifølge retningslinjerne skal lærernes testning primært ske i arbejdstiden, og hvis det ikke er muligt, skal læreren kompenseres for tiden. Lærerne kan desuden få dækket udgifter i forbindelse med testningen for eksempel til transport.

“Det er en fortsættelse af en god praksis, for selvfølgelig skal lærerne ikke bruge deres fritid på at få test, når det er et krav, der er pålagt dem,” siger Tomas Kepler.