Artikel
SF: Ministeren fralægger sig ansvar
jacob_mark-fotograf_steen_brogaard

SF: Ministeren fralægger sig ansvar

SF’s uddannelses- og undervisningsordfører Jacob Mark frygter, at nedskæringerne på gymnasieområdet vil gå ud over kvaliteten. Men ministeren vil ikke gribe ind i selvejet og ledernes prioriteringer. Det svarer hun til både SF’s paragraf 20-spørgsmål og GL’s åbne brev.

Tekst_ Morten Jest
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

De 100 første gymnasielærere er blevet afskediget som en direkte konsekvens af regeringens nedskæringer på uddannelsesområdet. Samtidig bliver en hel masse årsvikariater ikke genbesat, ligesom andre lærere har måttet gå ned i tid.

Det fik i sidste uge GL’s formand Annette Nordstrøm Hansen til at sende et åbent brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby, hvor GL-formanden giver udtryk for bekymring for kvaliteten i gymnasieuddannelserne som følge af afskedigelserne. Ministeren har selv diverse steder anført, at besparelserne på skolerne skal findes andre steder end ved at skære i lærerstaben, så de kommer til at berøre undervisningen – og dermed kvaliteten af kerneydelsen – mindst muligt.

Alligevel er der en række skoler, hvoraf nogle endda budgetterer med overskud, som ikke følger ministerens anvisning. Frygten er, at situationen i forbindelse med EUD-forliget for 2017 – hvor der flyttes penge til erhvervsuddannelserne – vil forværres yderligere.

Manglende ansvar
Det er dog ikke kun lærernes egen organisation, der er bekymret over situationen. Næsten samtidig med GL’s åbne brev stillede SF’s uddannelses- og undervisningsordfører Jacob Mark et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til ministeren.

”Hvad kommer de her nedskæringer til at betyde for kvaliteten af undervisningen? Jeg har talt med mange lærere, og jeg er ikke i tvivl om, at de allerede er pressede og har fået mindre tid til forberedelse og en række andre opgaver i forbindelse med de seneste overenskomster. Så jeg er alvorligt bekymret for, at det vil ramme kerneydelsen, hvis lærerfyringerne fortsætter,” siger Jacob Mark.

Han mener således, det vil være ‘vanvittigt’ at pålægge lærerne flere timer, end de allerede har.

Han har dog ikke fået det svar, han havde ønsket sig, fra Ellen Trane Nørby. Hun har således svaret, at hun ikke vil gribe ind i selvejet, det vil sige de lokale lederes ret og pligt til at prioritere ressourcerne.

”Jeg har foreslået, at vi fra politisk side sender en fælles erklæring til skolerne om at undgå afskedigelser. Jeg mener, vi bør sende et signal og tage ansvar. Det, vi oplever her, er manglende ansvar. Ministeren fralægger sig ethvert ansvar for en udvikling, der går i en forkert retning. Hun ved jo udmærket godt, at der bliver fyret på skolerne, så i virkeligheden forsøger hun at dække sig selv og regeringen for de kvalitetsforringelser, deres finanslov medfører på området, ved at lægge alt ansvar over på skolerne,” siger Jacob Mark.

Han håber, at SF sammen med andre interessenter – blandt andre Socialdemokraterne, der har kaldt Ellen Trane Nørby i samråd om sagen – kan presse ministeren til at ændre holdning.

“Man skal også se det i lyset af en kommende gymnasiereform. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt,” siger SF’eren og henviser også til de skræmmende spor fra folkeskolereformen.

Skuffelse i GL
Ellen Trane Nørby har ikke officielt reageret på GL-brevet, men Gymnasieskolen har kontaktet ministeren, som i en email til redaktionen afviser at blande sig på trods af visse lederes ageren modsat de ministerielle udmeldinger.

”Der er ikke regler, der siger, at gymnasier skal have store overskud. Samtidig er det op til ledelserne på gymnasierne at organisere arbejdet, så det passer bedst til de lokale forhold. Derfor kan og vil jeg ikke blande mig i de enkelte institutioners prioriteringer. Jeg har fuld tillid til, at ledelserne selv har blik for, hvor det bedst kan betale sig at effektivisere og spare penge, uden at det går ud over uddannelsernes kvalitet,” skriver Ellen Trane Nørby og gentager altså dermed det mantra, hun hidtil har brugt, når hun bliver bedt om at forholde sig til situationen.

GL-formand Annette Nordstrøm Hansen er, ligesom Jacob Mark, skuffet over ministerens svar – eller mangel på samme, vil nogle måske sige.

”Jeg havde håbet, at ministeren ville have taget et større ansvar. Især i lyset af hendes tidligere udmeldinger om, at nedskæringerne burde kunne klares uden at forringe kvaliteten i uddannelserne. Jeg havde virkelig håbet, at hun ville vedstå sig et større ansvar for sektoren,” siger hun.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater