Artikel
Lærere holder mund om kritisable forhold
laerer_plaster_for_munden_ytringsfrihed

Lærere holder mund om kritisable forhold

Flere lærere vil ikke ytre sig internt om kritisable forhold på deres skole, viser ny medlemsundersøgelse. Stort problem, mener GL.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hellere holde kæft end risikere noget. Det er en kultur, som tilsyneladende har spredt sig på nogle skoler.

En ny medlemsundersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) viser, at nogle lærere ikke vil ytre sig på skolen, selvom de mener, at der er kritisable forhold, der skal tales om.

16 procent af alle lærere vil kun i ringe grad eller i meget ringe grad ytre sig internt på skolen om kritisable forhold, og 34 procent svarer, at de kun delvist vil ytre sig om kritisable forhold.

“Det er alt for høje tal. Alle bør ytre sig, hvis de oplever eller ser kritisable forhold på skolen,” siger Kåre Blinkenberg, som er formand for arbejdspladsudvalget i GL.

Bange for at miste job
Han mener, at tallene hænger sammen med, at nogle lærere er bange for at miste deres arbejde på grund af nedskæringerne, og derfor ønsker de ikke at stikke næsen for langt frem.

“Det er meget vigtigt, at ledelsen klart signalerer, at det er velset at ytre sig, blandt andet fordi kritik også er med til at udvikle skolen, og selvfølgelig skal man som medarbejder kunne gøre opmærksom på kritisable forhold på skolen,” siger Kåre Blinkenberg.

Undersøgelsen viser, at lærere ansat på VUC i højere grad vil undlade at ytre sig internt på skolen om kritisable forhold.

Kåre Blinkenberg påpeger, at VUC i år er blevet endnu hårdere ramt af nedskæringer end de andre gymnasiale uddannelser. Samme medlemsundersøgelse viser da også, at der er en stigende jobusikkerhed blandt lærerne og især på VUC.

Læs: Lærere er bange for at miste jobbet

Holder sig tilbage i offentlig debat
Undersøgelsen viser også, at 14 procent af lærerne har undladt at deltage i den offentlige debat af hensyn til deres arbejdsgiver.

Kåre Blinkenberg ser to forklaringer på. For det første er der lærere, som ikke offentligt vil sige noget, som kan skade konkurrencesituationen i forhold til andre skoler.

“Det er forståeligt, men det er ærgerligt, fordi der er brug for, at medarbejderne deltager i den offentlige debat for at udvikle den offentlige sektor,” siger Kåre Blinkenberg.

For det andet mener Kåre Blinkenberg, at nogle lærere ganske enkelt holder deres mund i den offentlige debat, fordi de er bange for at miste deres job.

“Jobusikkerheden spiller helt klart en rolle. Det er selvfølgelig dybt kritisabelt, at lærere er bange for at miste deres job, hvis de bruger deres ytringsfrihed og deltager i den offentlige debat.”

Han henviser til, at en lærer blev afskediget på Campus Bornholm, efter han offentligt havde kritiseret ledelsen.

Læs: Ombudsmand kritiserer fyring af lærer

Trist medarbejderkultur
I medlemsundersøgelsen har lærerne også kunnet skrive et fritekstsvar. En lærer skriver for eksempel om sin egen skole: “En meget trist medarbejderkultur, hvor folk ikke tør ytre sig af frygt for konsekvenserne.”

Heldigvis er det langt fra sådan alle steder, viser undersøgelsen.

De fleste lærere siger, at de vil ytre sig om kritisable forhold på skolen, og de vil ikke undlade at deltage i den offentlige debat af hensyn til deres arbejdsgiver.

Kåre Blinkenberg mener, at det handler om, hvilke signaler ledelsen på den enkelte skole sender, og heldigvis vil mange lærere gerne åbne munden, påpeger han.

Han siger, at GL generelt opfordrer til, at lærere ytrer sig kollektivt for eksempel gennem GL-klubben på skolen.

“Det giver styrke, når flere står sammen om et budskab,” siger Kåre Blinkenberg.

Sådan svarer lærerne i undersøgelsen:

Vil du ytre dig tydeligt på skolen, hvis du mener, der er kritisable forhold, der skal tales om?
16 procent: I ringe grad eller i meget ringe grad

34 procent: Delvis

50 procent: I meget høj grad eller i høj grad.

Har du undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til din arbejdsgiver?
14 procent: I meget høj grad eller i høj grad

16 procent: Delvis

69 procent: I ringe grad eller i meget ringe grad.

1.117 af GL’s medlemmer har deltaget i undersøgelsen

 
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater