Artikel
Ombudsmand kritiserer fyring af gymnasielærer
Løftet pegefinger shutterstock_458925652

Ombudsmand kritiserer fyring af gymnasielærer

Det var ikke i orden, da Campus Bornholm afskedigede gymnasielærer Søren Wilhjelm, slår Folketingets Ombudsmand nu fast.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Særdeles kritisabelt – sådan beskriver Folketingets Ombudsmand nu fyringen af gymnasielærer Søren Wilhjelm.

Tidligere i år afskedigede Campus Bornholm gymnasielæreren med den begrundelse, at han havde ”optrådt bevidst illoyalt”.
Inden da havde Søren Wilhjelm skrevet en mail til medlemmerne af Folketingets Finansudvalg, hvor han kritiserede Campus Bornholms ledelse for dens økonomiske dispositioner i forbindelse med et byggeri.
Kritikken kom dagen inden, Finansudvalget skulle godkende en ekstraordinær bevilling til byggeriet. Derfor mente skolens ledelse, at det var et forsøg på at skade Campus Bornholm og valgte at afskedige ham.

Medarbejdere må udtrykke sig skarpt
Men den vurdering er Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, ikke enig i:

”En offentlig myndighed skal kunne tåle, at medarbejdere deltager i den offentlige debat om myndigheden. Og den skal kunne tåle, at medarbejdere til en vis grad udtrykker sig skarpt og polemisk. Også selv om udtalelserne falder på et ubelejligt tidspunkt for myndigheden,” siger Ombudsmanden.

Han ser sagen fra Bornholm som endnu et eksempel på, at mange offentlige arbejdspladser tilsyneladende mangler tilstrækkelig viden om de regler, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed.

Ombudsmanden har nu henstillet til Campus Bornholm, at skolen genoptager sagen om afskedigelsen af gymnasielæreren.

Misinformation af medarbejdere
Efter afskedigelsen sendte Campus Bornholm et orienteringsbrev til samtlige af skolens medarbejdere. Det brev beskriver Ombudsmanden også som “særdeles kritisabelt”.

”Brevet gav ikke et retvisende billede af de ansattes adgang til at ytre sig – også kritisk – om forhold på skolen, herunder om deres eventuelle uenighed med ledelsen om dens økonomiske dispositioner,” skriver Ombudsmanden i kendelsen.

Han har derfor bedt skolen om at sikre sig, at medarbejderne ikke er i tvivl om deres ytringsfrihed, herunder at de har ret til at fremsætte kritik af skolen i den offentlige debat uden først at gå til ledelsen.

Rammerne er flyttet
Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Annette Nordstrøm Hansen, er glad for afgørelsen. 

”Ombudsmandens afgørelse glæder mig overordentligt meget, og jeg vil gerne lykønske Søren Wilhjelm med afgørelsen. Jeg har politisk kæmpet imod den tavshedskultur, som er ved at brede sig. Derfor er det vigtigt, at ombudsmanden med sin afgørelse får flyttet rammerne i forhold til retspraksis om, hvordan offentligt ansatte kan ytre sig. Med afgørelsen har ombudsmanden slået fast, at man som offentligt ansat kan ytre sig rimeligt skarpt,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

GL har tidligere uden held forsøgt at få skolen til at ændre afskedigelsen til en advarsel.

Annette Nordstrøm Hansen hæfter sig ved, at ombudsmanden går i rette med Campus Bornholms interne retningslinjer.

”Ledelsen kan således ikke via interne regler indskrænke medarbejdernes ret til at ytre sig på egne vegne i den offentlige debat,” siger GL-formanden.

Genansættelse
GL’s mål er nu at få genansat Søren Wilhjelm.

”Vi har allerede aftalt et møde med Søren om, hvordan det skal gribes an. Endvidere vil Ombudsmandens afgørelse få betydning for, hvordan vi i GL i fremtiden vil vejlede medlemmer om ytringsfrihed,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Afgørelsen fra Folketingets Ombudsmand

Læs hele afgørelsen fra Folketingets Ombudsmand her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater