Artikel
Ledelsen må ikke censurere kritikere
Greve Gymnasium 30 undervisning

Ledelsen må ikke censurere kritikere

Flere ansatte og tillidsrepræsentanter oplever, at ledelsen ikke vil have, at de udtaler sig kritisk om forhold på arbejdspladsen. Den går ikke, siger lektor i forvaltningsret.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Tiden, efter at OK13 trådte i kraft 1. august, har givet øget usikkerhed blandt landets gymnasielærere. Det er uklart, hvordan arbejdsforholdene kommer til at ændre sig. Det snakker underviserne meget om.

De møder dog modstand fra ledelserne, der flere steder vil forhindre, at de ansatte offentligt kritiserer forholdene.

”Vi har fået flere henvendelser fra både ansatte og tillidsrepræsentanter, der enten er blevet forsøgt pålagt tavshedspligt eller har fået kritik for at udtale sig,” fortæller Tina Barming, der er konsulent i Gymnasieskolernes Lærerforening. (GL).

Ytringsfriheden gælder også på gymnasierne
”Både tillidsrepræsentanter og ansatte har en næsten helt ubegrænset ytringsfrihed. De må sige stort set alt, både om hvordan de opfatter forholdene, og om hvad deres mening om forholdene er. Der, hvor der kan være begrænsninger, er i forhold til personfølsomme oplysninger. Men det er nok ikke så relevant i denne sammenhæng,” siger Sten Bønsing, der er lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Han gør dog opmærksom på, at det er gymnasiets ledelse, der bestemmer hvem, der skal tegne skolen udadtil.

”Ledelsen bestemmer, hvem der udtaler sig som repræsentant for gymnasiet i offentligheden. Det betyder, at man som ansat skal gøre opmærksom på, at man taler på egne vegne, når man udtaler sig, forklarer han.”

Kritik er ikke overenskomststridigt
Ifølge Sten Bønsing må ledelsen på et gymnasium ikke udstede hverken advarsler eller fyringer, fordi en ansat eller tillidsrepræsentant offentligt kritiserer forhold på arbejdspladsen.

”Hvis det figurerer som begrundelse i advarslen eller afskedigelsen, eller hvis der er en tæt sammenhæng mellem den ansattes udtalelser og ledelsens advarsel eller afskedigelse, så er det ulovligt. Det må man ikke,” siger han.

Forvaltningseksperten fortæller også, at tillidsrepræsentanternes fredspligt, der er fastsat i hovedaftalen, ikke har betydning for deres ytringsfrihed.

”Som tillidsrepræsentant må man ikke opfordre til overenskomststridige handlinger. Det betyder, at så længe man ikke formelt opfordrer til strejke eller lignende handlinger, så bryder man som tillidsrepræsentant ikke aftalen,” siger Sten Bønsing.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater