Artikel
S er imod besparelser – men sikrer et flertal for dem
No image

S er imod besparelser – men sikrer et flertal for dem

Socialdemokraterne er fortsat imod nedskæringer på uddannelse, men har alligevel accepteret regeringens krav om besparelser. Undervisningsordfører Annette Lind forklarer beslutningen med et ”ønske om indflydelse.”

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Når den nye finanslov skal forhandles på plads, vil Socialdemokraterne acceptere regeringens krav om massive besparelser på uddannelsesområdet.

Det står klart, efter at partiet i sidste uge besluttede at blive i forhandlingerne om den næste flerårige politiaftale. Her stillede regeringen som betingelse for videre forhandling, at aftalen finansieres af en besparelse på 500 millioner kroner på ungdomsuddannelserne.

Dermed sikrer Socialdemokraterne det nødvendige flertal for at gennemføre besparelserne. Partiets undervisningsordfører Annette Lind understreger dog, at partiet kun modstræbende accepterer regeringens krav.

”Regeringen har opfundet en juleleg, hvor de ultimativt insisterer på, at politiet kun kan finansieres via én bestemt budgetforbedring. Det er selvfølgelig noget pjat og vidner om en umoden tilgang til forhandlingerne om politiet,” siger hun til gymnasieskolen.dk.

Forkert at spare på uddannelse
Annette Lind begrunder beslutningen om at acceptere besparelserne med, at Socialdemokraterne fortsat ønsker indflydelse på politiets økonomi i de kommende år.

”Vi er optagede af at sikre mere nærpoliti og et effektivt terrorberedskab. Derfor er vi parate til at lægge en udvidelse af det statslige omprioriteringsbidrag til grund for de videre forhandlinger,” siger hun.

Men hvis Socialdemokraterne grundlæggende mener, at det er forkert at spare på uddannelse, hvorfor accepterer I så regeringens krav?

”Jamen der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at vi mener, det er forkert. Fra vores side vil der derfor være et centralt krav til den samlede finanslov, at der prioriteres midler til især erhvervsuddannelserne,” siger Annette Lind.

Udover Socialdemokraterne er også Radikale Venstre fortsat med ved forhandlingsbordet, samt partierne fra den blå blok.

DF: Udmeldinger er dramatiske
Regeringens bebudede besparelser har dog mødt hård protest fra flere kanter. Blandt andet mener formand for rektorforeningen Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen, at besparelserne sammenlagt med de nye nedskæringer i erhvervsskolereformen vil betyde, at gymnasierne allerede fra næste år må afskedige lærere.

Også gymnasieeleverne har været på banen med hård kritik. Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Veronika Schultz kalder det ”utroligt pinligt,” at regeringen fastholder, at besparelserne ikke vil gå ud over undervisningskvaliteten på ungdomsuddannelserne.

Hos Dansk Folkeparti er man dog ikke umiddelbart enig i kritikken. Det siger gymnasieordfører Marie Krarup til gymnasieskolen.dk.

”Jeg synes, det lyder meget dramatisk. Der bliver trukket nogle meget hårde konklusioner, men jeg er ikke nødvendigvis overbevist om, at konsekvenserne af nedskæringerne på stx bliver så drastiske,” siger Marie Krarup.

Marie Krarup peger dog alligevel på visse forbehold ved regeringens planer om besparelser.

”I Dansk Folkeparti har vi jo hele tiden sagt, at vi godt kan være bekymret for, om besparelserne vil ramme især de små gymnasier. Derfor er vi også interesserede i at se på, om man for eksempel kan optimere på grundtaxametret,” siger Marie Krarup.

Besparelser på de gymnasiale uddannelser

Planlagt besparelse
Omstillingsreserven blev oprindeligt skrevet ind i fremtidsplanlægningen af fremtidige finanslove ved finanslovvedtagelsen for 2011.
Her blev det varslet, at skolerne fra 2014 skulle bidrage til den såkaldte omstillingsreserve med to procent fra 2014 stigende med 2 procent per år frem til 2017, hvor otte procent af skolernes samlet tilskud skulle lægges i denne reserve.
Ved de to seneste finanslovsforhandlinger er den blevet aflyst for gymnasierne.
Den nuværende regering kalder den besparelse omprioriteringsbidrag, og den vil indgå i regeringens forslag til finansloven senere på året. 

Skjulte besparelser
På trods af at gymnasierne er gået fri for besparelsen på to procent, har området alligevel fået skåret i tilskuddet gennem de sidste mange år.
Skolernes taxametre er steget med mellem to og syv procent fra 2008 mens priser og lønningerne, som taksterne normalt følger er steget med over 11 procent. 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater