Artikel
Rudolf Steiner opretter nyt hf
_I5X2349

Rudolf Steiner opretter nyt hf

Fra næste skoleår udbyder fem Rudolf Steiner-skoler en hf-uddannelse uden eksamen og karakterer. Steiner HF er adgangsgivende til videregående uddannelser via kvote 2 og har særligt fokus på kreative og praktiske fag.

Keramik, kobbersløjd og kunsthåndværk. Sådan kan skemaet komme til at se ud for de elever, der starter på de fem nyoprettede Steiner HF skoler efter sommerferien.

Allerede i dag har Rudolf Steiner-skolerne et 11. og 12. klassetrin, men med gymnasieloven fra 2016 fik Steiner-skolerne deres egen paragraf 68, hvor Undervisningsministeriet tillader, at skolerne må oprette hf-uddannelser ud fra Steiner pædagogikken.

“Vi er en gruppe forældre, som igennem de seneste otte år har kæmpet for, at 11. og 12. klassetrin blev godkendt som ungdomsuddannelse. Vi ønsker at bevare eksamens- og karakterfriheden og den grundige formative evaluering, som lærerne giver eleverne både mundtligt og skriftligt,” siger Christina Vilhelmsen, der er projektleder på Steiner HF.

Evaluering og vidnesbyrd fremfor karakterer
En Steiner HF er en hf med en udvidet fagpakke, som betyder, at uddannelsen giver adgang for eleverne til at læse på en videregående uddannelse. Steiner HF kombinerer den udvidede fagpakke med kunst, håndværk, drama og musik.

Vi ønsker at bevare eksamens- og karakterfriheden, og den grundige formative evaluering som lærerne giver eleverne, 

Christina Vilhelmsen
Projektleder i Steiner HF

Eleverne får ikke karakterer, og de går ikke til eksamener. Når eleverne er færdiguddannet, får de i stedet et 60 siders langt vidnesbyrd fra lærerne om deres kompetencer og faglige styrker, som de skal bruge, hvis eleverne ønsker at søge ind via kvote 2 på en videregående uddannelse. I vidnesbyrdet beskrives de kompetencer, eleven har opnået i alle fag, og derudover angives pensum og læringsmål. 

Videreuddannelse af Steiner-lærere
På Michael Skolen i Herlev er de i gang med at videreuddanne deres lærere. Martin Lauesen har undervist på Steiner-skolen i 12 år, og til august skal han undervise i biologi og matematik på Steiner HF.

I forvejen er Martin Lauesen uddannet biolog, men i forhold til matematikundervisningen er han i gang med at tage forskellige enkeltfag i blandt andet abstrakt algebra og matematikkens historie på Københavns Universitet for at opnå den faglige kompetence.

Derudover er Martin Lauesen startet på Steinerpædagogikum-uddannelsen på Syddansk Universitet. Det første hold startede i januar, og uddannelsen er et 18 måneders deltidsstudie med blandt andet ophold på Emerson College i England.

“Mine faglige målsætninger ændrer sig ikke væsentligt til Steiner HF, for på 11. og 12. klassetrin ligger min undervisning sig allerede meget op ad de gymnasiale læringsmål. Men jeg skal forberede mig på at undervise flere elever, som ikke har gået på en Steiner-skole før,” siger Martin Lauesen.

Derudover er der også en masse administrative forandringer på Michael Skolen.

“Vi har eksempelvis fået en rektor fra den gymnasiale verden og et nyt system til at administrere SU,” fortæller Martin Lauesen.

Flere nye lærere
Lærere, der skal undervise på Steiner HF, skal opfylde de samme krav som lærere på andre gymnasiale uddannelser. Læreren skal besidde både faglig kompetence og undervisningskompetence, hvilket betyder, at læreren blandt andet skal have gennemført pædagogikum.

Hvis du som gymnasielærer ønsker at undervise på en Steiner HF, skal du igennem et udvidet kursus i Steiner-pædagogik, der udbydes af Crossfíeld Institute i samarbejde med Syddansk Universitet, før eller under din ansættelse.

Projektleder i Steiner HF, Christina Vilhelmsen, fortæller, at de regner med at ansætte minimum en til tre nye lærer til at undervise på Steiner HF på hver af de fem skoler landet over.

Fremtiden for Steiner HF
Efter fem år skal Steiner HF evalueres på baggrund af data om hf-studenternes brug af supplering af hf-enkeltfag og deres gennemførelsesfrekvens på videregående uddannelser sammenlignet med øvrige studenter.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil på baggrund af evalueringen tage stilling til, om skoler med andre pædagogiske traditioner vil kunne få tilsvarende mulighed for at udbyde en hf uden eksamener og karakterer. Sådan lyder det i et svar til Folketingets Undervisningsudvalg den 7. februar til spørgsmålet, om Steiner HF åbner op for flere hf-uddannelser af samme karakter.

En udvidelse af paragraf 68 forudsætter også, at der er tilslutning fra de andre politiske partier, som står bag Lov om gymnasiale uddannelser fra 2016.

Undervisningen på Steiner HF:

  • Skoledagen er indrettet med teoretiske fag om formiddagen, fagtimer midt på dagen og kunst- og håndværksfag sidst på dagen.

  • Undervisningen er i perioder praksis- og projektorienteret.

  • Læreren giver skriftlig og mundtlig feedback til eleven hele året.

  • I sidste del af 1. hf og et år frem udarbejder eleverne deres selvstændige afgangsopgave,  Årsopgaven, der omfatter både en teoretisk, praktisk og kunstnerisk tilgang til et selvvalgt emne.

  • Eleverne kan kun søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2.

Kilde: steinerskolerne.dk

Steiner-hf:

Følgende skoler tilbyder Steiner-hf:

  • Vidar Skolen, Gentofte
  • Michael Skolen, Herlev
  • Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård
  • Rudolf Steiner Skolen i Odense
  • Rudolf Steiner Skolen i Aarhus

​Fra skoleåret 2019/20 vil Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg ligeledes tilbyde Steiner-hf. 

Den nye gymnasielov:

§ 68. Undervisningsministeren kan tillade, at en institution efter lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser med udgangspunkt i Steinerpædagogikken kan udbyde den 2-årige uddannelse til hf-eksamen uden afholdelse af prøver og dokumentation gennem eksamensbevis. I stedet dokumenteres elevernes gennemførelse af uddannelsen ved et vidnesbyrd, der i sproglig form redegør for de kompetencer, eleverne har opnået i de enkelte fag og uddannelsen som helhed.

Kilde: Retsinformation  

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater