Artikel
Riisager: Faste regler til ordblinde er ikke løsningen
170313-Merete-Riisager-3-HIGHRES

Riisager: Faste regler til ordblinde er ikke løsningen

Der kan være forskel på den hjælp, ordblinde elever får til eksamen, men de har individuelle behov, og derfor hjælper en standardløsning ikke, mener undervisningsministeren.

Ordblinde elever skal have den nødvendige hjælp både i den daglige undervisning og til eksamen. Det er undervisningsministeren og undervisningsordfører for de to største partier enige om.

Men om der skal være faste retningslinjer for, hvor meget hjælp ordblinde elever skal have til deres eksaminer, er der dog uenighed om på Christiansborg.

Som det ser ud i dag, er der ikke nogle faste regler. Det er derfor op til de enkelte skoler at vurdere, om deres ordblinde elever skal have mere tid til eksaminerne og i så fald hvor meget mere. Derfor kan der være stor forskel på tværs af gymnasierne.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) mener ikke, at man kan skære ordblinde over én kam og ser derfor ikke faste retningslinjer som løsningen på problemet.

“Der er forskel på, hvad det vil sige at være ordblind, og dermed hvad der skal til for, at eleven afvikler prøven under samme vilkår. Derfor hjælper en standardløsning ikke. Jeg vil gerne se på, om vi kan blive bedre til at hjælpe skolerne, men det er skolerne, der kender deres elever bedst, og derfor er det dem, der bedst kan lave vurderingen,” skriver Merete Riisager i en mail til gymnasieskolen.dk.

Gymnasieskolen har tidligere skrevet om, at ordblinde elever ikke stilles ens, og formanden for Ordblindeforeningen kalder det forkasteligt.

Læs: Gymnasier giver ordblinde forskellig hjælp

S uenig med minister
Også undervisningsordfører for Socialdemokratiet Annette Lind mener, at ordblinde skal have den samme hjælp på alle skoler. Det ville være en idé at fastlægge nogle generelle regler i forhold til tildeling af mere tid, mener hun.

“Vi kunne i forligskredsen godt tage en diskussion om, hvorvidt der skulle være nogle intervaller. Så tiden bliver givet, alt efter hvor ordblind man er,” siger Annette Lind.

Hun erkender dog, at det kan være svært med kollektiv tildeling, fordi alle ikke har behov for det samme.

Venstre: Ingen standardisering
Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen er derimod enig med Merete Riisager.

“Jeg tror, det er svært og problematisk bare at ”standardisere” de ordblindes behov for hjælp ned til nogle simple tidstabeller. Jeg tror i stedet, det er vigtigt, at de pågældende skoler bliver gjort bevidste om de ordblindes behov for hjælp,” skriver Anni Matthiesen.

Anni Matthiesen er dog opmærksom på, at der kan være udfordringer med visse skoler, som ikke løfter opgaven optimalt. Men alene af den grund mener hun ikke, at den bedste løsning er at lave retningslinjer.

“Der er nogle fordele ved, at skolerne ikke er bundet op på bestemte tidsrammer. Det betyder blandt andet, at skoler har mulighed for at vælge at tilpasse hjælpen til de enkelte elever, alt efter hvilken grad af ordblindhed eleverne har,” skriver hun.

Merete Riisager er opmærksom på, at skolerne befinder sig i en svær situation.

“Jeg kan godt forstå, at det ikke altid er let for gymnasierne at lave en individuel vurdering af, hvilke tiltag der sikrer, at en ordblind elev i videst muligt omfang bliver sidestillet med sine ikke-ordblinde klassekammerater til eksamen,” skriver hun.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater