Artikel
Gymnasier giver ordblinde forskellig hjælp
eksamen11

Gymnasier giver ordblinde forskellig hjælp

Der kan være stor forskel på, hvor meget hjælp ordblinde elever får til deres eksaminer. Ordblindeforeningen og Læsevejlederforeningen efterlyser faste retningslinjer, så alle stilles ens.

To ordblinde elever, der begge skal op til samme eksamen, kan få vidt forskellig hjælp, alt efter hvilken skole eleven går på.

Det er konsekvensen af, at der ikke er nogle faste retningslinjer for, hvor meget mere tid der tildeles ordblinde elever, eller om de overhovedet får hjælp. Det er nemlig op til de enkelte skoler.

Det er et stort problem, mener formand for Ordblindeforeningen Mogens Schmidt, der er ked af, at alle ordblinde elever ikke får samme hjælp.

“Det er forkasteligt. Der er behov for de unge mennesker og deres kompetencer, og så får de ikke den rette hjælp på alle skoler. Det er ikke godt nok,” siger han og fortsætter:

“De gymnasiale uddannelser har en forpligtelse til at hjælpe de ordblinde elever, og der skal gælde de samme regler for alle. Det kunne være en god idé med nogle retningslinjer i forhold til tildeling af mere tid til eksamen.”

Tildeling af mere tid sker uden inddragelse af Undervisningsministeriet. Ministeriet kræver blot, at der ikke sker en ændring af eksamensniveauet.

En skoleprioritering
Også formanden for Læsevejlederforeningen for de gymnasiale uddannelser, Anna Holm Grønlund, har en klar fornemmelse af, at der er stor forskel på, hvordan de enkelte skoler griber det an.

“Det er jo alt efter, hvordan ledelsen vælger at håndtere det. Derfor bliver det en skoleprioritering, om man vælger at gøre noget ved det. Og i sidste ende er der nogle elever, der kommer i klemme,” siger hun og tilføjer:

“Det er ærgerligt, at alle ordblinde elever ikke stilles ens, fordi de går op i de samme prøver, og derfor bliver deres forhold forskellige.”

Dog kan Charlotte Hauberg, der er læsevejleder på Ikast-Brande Gymnasium, godt se fordelen ved, at der ikke er faste retningslinjer. Men hun erkender, at det ville være lettere at administrere.

“Det ville være rigtig dejligt og let, hvis man kunne trykke på en knap, der udløste en ekstra forberedelsestid med x-antal minutter. Men det er meget en skønssag, og derfor er det ikke nødvendigvis den bedste måde at gøre det på,” siger hun.

Forskellig tildeling
Der er stor forskel på graden af ordblindhed, men på Nyborg Gymnasium, hvor Anna Holm Grønlund til dagligt underviser, får alle ordblinde elever de samme vilkår til eksamen. De benytter en slags skabelon, når de giver eleverne mere tid.

“Det er kollektiv tildeling. Vi har omkring 60 ordblinde, og hvis vi skulle tage stilling til hver enkelt elevs eksaminer, ville det kræve et meget stort arbejde,” siger hun.

På Ikast-Brande Gymnasium skræddersyer de derimod løsninger til den enkelte elev. De havde sidste år 20 elever, der var diagnosticerede ordblinde.

“Vi afstemmer elevernes behov og fastlægger derefter den ekstra forberedelsestid sammen med dem. Deres egen stemme er helt afgørende. Det kræver selvfølgelig ekstra tid, at de skal vurderes individuelt, men det er nødvendigt, da alle ordblinde ikke har samme behov,” siger Charlotte Hauberg og fortsætter:

“Vi vil gerne give de unge lige betingelser, men i en elevgruppe, hvor nogle ordblinde er mere udfordrede af deres situation end andre ordblinde, kan jeg godt have mine betænkeligheder, om det overhovedet er muligt at gøre ud fra nogle standardiserede normer.”

En form for normer
Alligevel har de på Ikast-Brande Gymnasium en form for normer, de benytter, når de tildeler mere tid, forklarer Charlotte Hauberg.

Hvis en elev for eksempel skal have mere tid til skriftlig dansk eksamen, får eleven som udgangspunkt tildelt 60 minutter ekstra. Til en mundtlig eksamen plejer det at være 50 procent af den ordinære forberedelsestid oveni, forklarer Charlotte Hauberg.

“På den måde kan man godt sige, at vi har nogle normer, men de er jo ikke samordnede med andre skoler. Og vi går stadig ind og kigger på hver enkelt elev,” siger hun.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater