Artikel
Politisk flertal vil bevare klasseloftet
Greve Gymnasium 12 undervisning

Politisk flertal vil bevare klasseloftet

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) udtaler, at hun er parat til at diskutere klasseloftet. Der er dog politisk flertal for, at det fleksible klasseloft skal bibeholdes.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Regeringen vil ikke kunne mønstre et politisk flertal for afskaffelse af klasseloftet.

Det er konklusionen på en rundringning blandt partierne, som gymnasieskolen.dk har foretaget. Her svarede alle partier på nær Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, at de ikke er villige til at se på, om det fleksible klasseloft skal fjernes.

En optælling fra Undervisningsministeriet viser, at flere københavnske gymnasier overskrider den maksimale kvotient på 28 elever per klasse. Det fik i starten af ugen undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) til at melde ud, at hun er parat til at tage debatten om klasseloftet med partierne.

Undervisningsministeren havde ikke mulighed for at stille op til et interview, men bekræfter i et skriftligt svar til gymnasieskolen.dk, at hun er åben for diskussionen.

”Jeg har ikke taget stilling til, hvorvidt der skal ske en ændring af reglerne for klasseloftet, men jeg har modtaget en henvendelse fra Danske Gymnasier om, at de ønsker loftet afskaffet. Det og de mange andre forslag til ændringer i loven, som de har foreslået, vil jeg diskutere med partierne,” skriver Ellen Trane Nørby til gymnasieskolen.dk.

Reglerne skal overholdes
Undervisningsministeren gør det i samme ombæring klart, at gymnasierne skal rette sig efter de gældende regler.

”Så længe loven er, som den er, skal den overholdes. Gymnasierne vil ikke modtage taxameterbetaling for de elever, som de optager ud over loftet på de 28, medmindre der er tale om de undtagelser, der også er medtaget i loven. En eventuel ændring af loven vil skulle vedtages i folketinget.”

Men en reel fjernelse af klasseloftet vil ikke kunne komme på tale blandt et flertal af partierne. Både Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Konservative, Radikale Venstre og Alternativet afviser, at det kan blive tilfældet.

Hos SF mener man, at klasseloftet er vigtigt at bibeholde i en gymnasiesektor, der allerede er udfordret på flere fronter.

”Vi vil ikke kunne acceptere, at klasseloftet bliver fjernet. Det vil give overfyldte klasselokaler og forringelser, både for elever og for lærerne. Gymnasierne står i forvejen overfor så massive besparelser, at afskaffe klasseloftet ville kun gøre ondt værre,” siger partiets undervisningsordfører, Jacob Mark.

Også undervisningsordfører for Konservative Mai Mercado er imod en afskaffelse af klasseloftet.

”Vi skal ikke tilbage til, at der sidder mange elever ved bordene eller på gulvet i overfyldte klasser. Der kan være nogle rent tekniske ting, som skal justeres – for eksempel om det er hensigtsmæssigt at tælle eleverne lige efter skolestart. Vi vil gerne være med til at se på, om vi kan skabe mere fleksible forhold for gymnasierne, men vi går ikke med til, at der sidder 30 elever i klassen i april måned,” siger Mai Mercado.

DF: Behov for fleksibilitet
Det er dog ikke alle partier, der afviser, at klasseloftet bør fjernes. Både hos Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er man venligt stemt over for idéen.

Blandt andet mener gymnasieordfører for Dansk Folkeparti Marie Krarup, at gymnasierne grundet frafald har behov for større frihed til at indrette klasserne.

”At fjerne klasseloftet vil give en fleksibilitet, som er nødvendig ude på gymnasierne. Der er altid et frafald af elever, som man bliver nødt til at medregne,” siger Marie Krarup.

Hun mener derfor ikke, at en fjernelse af klasseloftet vil give forringelser.

”Det kan selvfølgelig blive et problem, hvis der pludselig sidder 40 elever i en klasse. Jeg er selv gymnasielærer og mener, at det optimale antal er 24-25 elever, men hvis der for eksempel er 30 elever i klassen, så er det også noget, man sagtens kan overkomme som lærer,” siger Marie Krarup.

Ifølge Undervisningsministeriet vil en evaluering af klasseloftet blive igangsat i foråret 2016 og forventes afsluttet omkring sommer.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater