Artikel
Politikere vil hjælpe lukningstruet hf
Mariagerfjord gymnasium vhf

Politikere vil hjælpe lukningstruet hf

Politikere vil bevare hf for unge med psykiske diagnoser på Mariagerfjord Gymnasium. Alligevel risikerer uddannelsen at lukke, fordi undervisningsministeren ikke vil støtte økonomisk.

9 lyseblå huer bliver til sommer placeret på en gruppe elever, som i særlig grad har kæmpet for deres studentereksamen. Hf-eleverne på Mariagerfjord Gymnasium har hver især forskellige psykiske diagnoser. Diagnoser som var tæt på at koste dem en gymnasial uddannelse.

VHF er en specielt tilrettelagt hf-uddannelse for normaltbegavede unge med ADHD, autismespektrum-tilstande, angst, tourettes syndrom og andre psykiske diagnoser. Den findes kun på Mariagerfjord Gymnasium og kan tages over tre år.

På landsplan er der 11 forskellige gymnasier, som har autismeklasser (ASF) til unge med diagnoser indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelser. Disse skoler får ekstra økonomisk støtte, men det gør VHF på Mariagerfjord Gymnasium ikke.

Hvis ikke det her tilbud får lov til at eksistere, hvad giver man så de sårbare unge af muligheder?

Flemming Møller Mortensen, sundheds- og psykiatriordfører
Socialdemokratiet

Undervisningsministeriet vil ikke godkende VHF som en autismeklasse, fordi uddannelsen optager elever med diagnoser uden for ASF-spektret.

Indtil nu har VHF levet af fondsmidler og almindeligt taxametertilskud, men pengekassen er tom. Uddannelsen risikerer at lukke i 2019.

Læs hele historien om VHF-uddannelsen her, hvor lærere og elever fortæller om deres erfaringer med VHF.

“Undervisningsministeren skal få øjnene op for problemet og kigge på kriterierne for autismeklasser. Man står simpelthen for stejlt på kriterierne for en autismeklasse i gymnasiet, når man udelukker unge, fordi de har en forkert diagnose,” siger Flemming Møller Mortensen, der er sundheds- og psykiatriordfører for Socialdemokratiet.

Han har tidligere besøgt Mariagerfjord Gymnasium og talt med ledelsen og eleverne om deres erfaringer med VHF.

“Eleverne fortæller, at hvis ikke de havde VHF, så ville de aldrig have kunnet tage en gymnasial uddannelse. Her har vi en skræddersyet ungdomsuddannelse til en særlig gruppe sårbare unge mennesker. Hvis ikke det her tilbud får lov til at eksistere, hvad giver man dem så af muligheder?” siger Flemming Møller Mortensen.  

Skolens ledelse oplyser, at én VHF-klasse har en merudgift på 2 millioner kroner i alt i løbet af uddannelsen.  

Ingen løsning fra ministeren
Sidste efterår var Mariagerfjord Gymnasium til møde i Folketingets Undervisningsudvalg for at præsentere deres sag. Efterfølgende sendte udvalget to spørgsmål til ministeren om uddannelsens fremtid, som blev besvaret i december 2017.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) skriver blandt andet i sit svar:

“Hvis der er dokumenteret behov og efterspørgsel for ASF-klasser og findes finansiering hertil, eller hvis de eksisterende tilbud skal omlægges, vil denne lidt bredere elevgruppe, som Mariagerfjord Gymnasium tilbyder en hf-uddannelse, eventuelt kunne prioriteres i en fremtidig udbudsrunde.”

I et skriftligt svar til gymnasieskolen.dk afviser ministeren, at VHF vil kunne indgå som en autismeklasse. Hun henviser til, at de psykisk sårbare unge, som Mariagerfjord Gymnasium hjælper, har ret til andre tilbud.

”Jeg vil ikke udelukke, at det kan være nødvendigt at oprette flere ASF-klasser, hvis der viser sig behov for det. Det er vigtigt at understrege, at ASF-klasser udelukkende er til elever med autisme spektrum forstyrrelser. Andre psykisk sårbare unge har ret til andre tilbud, der skal hjælpe dem igennem en ungdomsuddannelse,” siger Merete Riisager.

Undervisningsministeren mener, at psykisk sårbare unge eller unge med indlæringsvanskeligheder, som udgangspunkt skal gå i almindelig gymnasiesklasse.

“Der er allerede mulighed for, at psykisk sårbare unge eller unge med indlæringsvanskeligheder kan få hjælp via for eksempel specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand gennem en specialpædagogisk støtteordning. Der er desuden mulighed for at tilrettelægge et to- eller treårigt uddannelsesforløb over henholdsvis en tre- eller fireårig periode for elever, der har særlige behov eller vanskeligheder i forhold til at følge undervisningen i normalt tempo,” skriver hun til gymnasieskolen.dk.

Rektor kan ikke holde det ud
Afvisningen om ekstra støtte fra undervisnignsministeren kaster Mariagerfjord Gymnasium tilbage til start. For de har brug for økonomisk støtte nu og her. Ellers bliver den kommende 1.vhf sidste årgang af elever, som får chancen for en lyseblå studenterhue.

“Vi har været omkring alle variationer af eksterne tilskud fra kommune, region og fonde. Efter sommerferien er vi nødsaget til at tage penge fra andre dele af skolen for at opretholde VHF. VHF er så velfungerende en uddannelse, at det ikke er til at holde ud, hvis vi skal lukke den,” siger Jette Engelbreth, der er rektor på Mariagerfjord Gymnasium.

Når vores VHF-elever får studenterhuen på, så står hele familien med tårer i øjnene, fordi deres barn endelig fik en chance i systemet, fortæller rektor Jette Engelbreth. ​

Hun tilføjer, at de nu vil kontakte alle partiernes undervisningsordførere i håb om, at sagen kan blive taget op igen. Uddannelsen har eksisteret siden 2012.

Læs hvordan VHF var Trine Lindenberg Østergaards eneste chance for at tage den studentereksamen, som hun havde drømt om hele livet

Politikere vil kæmpe kampen igen
Hos Venstre kan man godt huske Mariagerfjord Gymnasium fra mødet i undervisningsudvalget i efteråret.

“Selvfølgelig skal den her gruppe unge mennesker have mulighed for at tage en gymnasial uddannelse. Jeg vil rigtig gerne kæmpe kampen endnu engang for dem,” siger Anni Matthiesen, som er undervisning- og ungdomsuddannelsesordfører for Venstre.

Undervisningsordfører Jacob Mark fra SF kan heller ikke forstå, at der ikke er plads til dette unikke tilbud i uddannelsessystemet. Han vil have kigget på reglerne igen.

“Der er jo ingen logik i, at unge med psykiske diagnoser udenfor ASF-spektret udelukkes fra gymnasiet. Det er åbenlyst, at vi skal have kigget på reglerne. Uddannelsen på Mariagerfjord Gymnasium skal selvfølgelig have mulighed for at køre rundt, for den løfter en stor samfundsopgave og skaber værdi i mange unge menneskers liv,” siger Jacob Mark.

To mulige løsninger
I januar sendte Mariagerfjord Gymnasium og Mariagerfjord Kommune et brev til Undervisningsudvalget. Her foreslår rektor og direktør for kommunen to mulige løsninger, så VHF fortsat kan hjælpe unge til en studenterhue.

Enten skal der iværksættes en ny udbudsrunde med ASF-klasser med en ændring af kriterierne. Kriterierne for en ASF-klasse skal lempes, så elever med diagnoser udenfor ASF-spektret også kan tage en studentereksamen.

Eller også skal der etableres en forsøgsrunde, som skal skabe yderligere dokumentation omkring effekten af Mariagerfjord Gymnasiums VHF-uddannelse. Rektor Jette Engelbreth er åben overfor begge løsningsmuligheder.

Når diagnosen bestemmer uddannelsen
Tilbage i 2015 bestilte gymnasiet selv en evalueringsrapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som fremlagde positive resultater. Her skrev de blandt andet, “Fastholdelsesprocenten i VHF-klassen er høj, og kursisternes faglige præstationer er fine.”

Undervisningsordfører Annette Lind  fra Socialdemokratiet henviser til, at sagen skal drøftes i gymnasieforligskredsen. Det er første step på vejen, hvis VHF skal sikres i fremtiden.

“Det er vigtigt, at vi har ekstra tilbud til sårbare unge. I det lange løb gavner det både samfundet og de unge mennesker. Jeg vil gerne tage sagen op i forligskredsen,” siger Annette Lind.

 

Hvad er VHF?

  • VHF (visiteret hf) er specielt tilrettelagt hf-uddannelse for normaltbegavede unge med ADHD, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder.
  • Klassestørrelsen er cirka 14 elever. 
  • I undervisningen bliver der lagt vægt på ro, overskuelighed og en struktureret pædagogik. 

Kilde: Mariagerfjord Gymnasium 

Gode karakterer til VHF

I 2015 offentliggjorde evalueringsinstituttet EVA en evalueringsrapport om VHF på Mariagerfjord Gymnasium. Evalueringen viste gode resultater, og der fremhæves blandt andet følgende i resumeet:

  • Fastholdelsesprocenten i VHF-klassen er høj, og kursisternes faglige præstationer er fine. Karaktergennemsnittet for studenterne i sommeren 2015, er samlet set en middelkarakter på 7,2.
  • Der er velfungerende fysiske rammer og særlige pædagogiske tiltag. De fysiske rammer giver kursisterne mulighed for ro og tryghed, og lærerne arbejder med at have en klar struktur og stor genkendelighed i undervisningen.
  • God social trivsel i klassen, men forskelligt, om eleverne trives udenfor klassen. Når VHF-eleverne har valgfag, undervises de sammen med skolens øvrige elever.

Se hele rapporten her.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater