Artikel
Placering af fag på eux giver svingdørsansættelser
svingdør

Placering af fag på eux giver svingdørsansættelser

Opbygningen af eux er med til at give et skævt arbejdsmarked for lærere. Den tekniske erhvervsskole TEC siger jævnligt farvel til korttidsansatte.

Hvert halve år bliver lærere korttidsansat på erhvervsskolen Technical Education Copenhagen (TEC) til at undervise på eux. Ansættelserne bliver sjældent forlænget, da der er ikke er timer til dem på næste semester.

Det skyldes først og fremmest, at  grundforløb 1 og 2 – de to første semestre – har vidt forskellige fag, og det kan både give skæv arbejdsbelastning, men også et skævt arbejdsmarked med korte ansættelser. 

“Vi kunne godt bruge noget mere kontinuitet. Det er ikke optimalt for hverken lærere eller elever, at der ofte kommer nye korttidsansatte, som hurtigt er ude igen,” siger tillidsrepræsentant på TEC Helene Håbendal.

Sidste sommer ansatte TEC syv vikarer til at undervise i dansk, engelsk og samfundsfag på eux. Ingen af de syv lærere er længere på skolen. Tre af lærernes korte tid på TEC kan dog ikke tilskrives opbygningen af eux, men blandt andet to barselsvikariater.

Alligevel anerkender ledelsen, at det ikke er optimalt med mange vikariater på en skole.

“Det er et problem, at vi siger farvel til lærere, som når at opbygge erfaring med uddannelsen. Det er et stort problem for lærere og elever,” siger uddannelsesleder Thomas Palmelund Johansen.

For at forstå problematikken, kræver det en kort forklaring af opbygningen af teknisk eux. Eleverne på eux begynder på et grundforløb, der varer to gange et halvt skoleår. På grundforløb 1 har de dansk, engelsk og samfundsfag foruden erhvervsfagene, og på grundforløb 2 har de matematik, fysik og enten teknologi eller erhvervsinformatik.

Placeringen af fagene på eux og blandt andet på grundforløbet gør det svært at tilbyde alle lærere timer hele skoleåret.

Thomas Palmelund Johansen, uddannelsesleder
TEC

Med andre ord grundforløb 1 og 2 har vidt forskellige fag og forskellige undervisere. Efter et praktikophold begynder eux-eleverne så på hovedforløbet, hvor fagene er på gymnasialt niveau.

En afdeling for hele eux
TEC har valgt at lave en decideret eux-afdeling, hvor alle eux-elever og deres undervisere er samlet.

“Det har vi gjort for at skabe en eux-identitet for eleverne, og for at faglærerne og lærere, der underviser på gymnasialt niveau på eux, får et fagligt fællesskab. Vi mener, at vi på denne måde indfrier uddannelsens højere formål og skaber en klar profil for eleverne,” siger Thomas Palmelund Johansen.

Ulempen er dog, erkender han, at det også skaber et skævvredet arbejdsmarked for lærerne.

“Placeringen af fagene på eux og blandt andet på grundforløbet gør det svært at tilbyde alle lærere timer hele skoleåret, også selv om de korttidsansatte underviser både grundforløb og hovedforløb,” siger Thomas Palmelund Johansen.

På andre skoler har man valgt en anden struktur, hvor eksempelvis gymnasielærere både underviser på htx og på teknisk eux. Det giver mulighed for, at lærerne eksempelvis kan undervise i dansk på grundforløb 1 på eux i efteråret og på htx hele skoleåret. Modellen gør det nemmere at fastansætte lærere. Men også på de skoler opstår der en skæv arbejdsbelastning på grund af timernes placering i grundforløbet.

Faglige fordele
Helene Håbendal siger, at der er nogle faglige fordele ved at have en decideret eux-afdeling.

“For uddannelsen er det optimalt, at faglærere og gymnasielærere deler faglokaler og samarbejder og snakker om uddannelsen. Det er godt, at eux har en afdeling frem for at være noget midt imellem htx og erhvervsuddannelsen,” siger Helene Håbendal.

Alligevel kan hun også se fordele ved, at lærere både underviser på htx og eux.

“Den model kan også noget, og eux-lærere kan også blive inspireret af at undervise på htx. Samtidig kan det give større kontinuitet og mindre udskiftning på lærerværelset,” siger Helene Håbendal.

Jeg tror, det også vil være bedre for elevernes læring, at fagene er bedre fordelt.

Helene Håbendal, tillidsrepræsentant
TEC

Hun understreger, at hun ikke kritiserer ledelsen på TEC, men at hun kritiserer opbygningen af eux.

God forsøgsordning
TEC var indtil sidste år med i en forsøgsordning, hvor matematik, dansk og engelsk var spredt ud over både grundforløb 1 og 2, og den ordning gav større mulighed for at tilbyde lærere timer til et helt skoleår.

“Det var en god ordning, som gav større kontinuitet i lærerkollegiet i den treårige forsøgsordningsperiode,” siger Thomas Palmelund Johansen.

Han foreslår en anden mindre ændring af eux-uddanenlsen, som går ud på at bytte rundt på matematik og samfundsfag i grundforløbet. Det vil ifølge uddannelseslederen betyde, at lærere med en kombination af for eksempel fagene engelsk og samfundsfag nemmere kan tilbydes fastansættelse.

”Det er en lille ændring, som kan give større stabilitet på lærerværelset, og samtidig vil den også have den didaktiske fordel, at eleverne fra begyndelsen har matematik. Matematiklærerne mener, det er ærgerligt, at eleverne begynder uddannelsen med en lang pause fra matematik,” siger Thomas Palmelund Johansen.

Helene Håbendal mener dog, at der kan være nogle fordele ved at udjævne fagene, så de løber over grundforløb 1 og 2.

“Jeg tror, det også vil være bedre for elevernes læring, at fagene er bedre fordelt. Nogle gange har eleverne meget komprimerede forløb med 12 undervisningstimer om ugen i det samme fag,” siger hun. 

Andre skoler genkender problemet
Den skæve placering af fag på eux skaber også problemer med korttidsansættelser på andre skoler. 

Der er lidt svingdør over ansættelserne på grundforløbet.

Trine Vorre, tillidsrepræsentant
Tietgen

Tillidsrepræsentant på Hansenberg Tekniske Gymnasium Iben Lehmann Rasmussen siger:

“Vi har tre vikarer nu, som primært arbejder på eux, der ikke vil være her efter sommerferien, med mindre der dukker andre stillinger op. Det skyldes fagenes placering på grundforløbet.”

Trine Vorre, som er Tillidsrepræsentant på erhvervsskolen Tietgen i Odense bekræfter også, at grundforløbet på eux merkantil betyder flere vikariater.

“Der er lidt svingdør over ansættelserne på grundforløbet, da fagene på GF1 og GF2 kun undervises i det ene semester, og dermed er der ikke nødvendigvis arbejde til alle fra det ene semester til det andet. Jeg ville ønske, at man kunne sprede fagene mere ud over uddannelsen,” siger hun.

 

Sådan er eux bygget op

  • Merkantil eux og teknisk eux er bygget forskelligt op. Begge uddannelser begynder dog med et grundforløb på et år. 
  • På den tekniske eux følger derefter et hovedforløb på cirka tre år, hvor eleven veksler mellem at være i skole og praktik et halvt år ad gangen.
  • På den merkantile eux følger efter grundforløbet et etårigt studiekompetencegivende forløb og derefter et cirka toårigt hovedforløb med praktik og skoleforløb på 10 uger. 
  • Der er dog variationer i opbygning og længde på de forskellige uddannelser. 
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater