Artikel
GL’s formand om eux: Det er dybt kritisabelt, at ministeren ikke reagerer
Formand 04 Tomas Kepler

GL’s formand om eux: Det er dybt kritisabelt, at ministeren ikke reagerer

Eux-­lærerne er ramt af en meget skæv arbejds­belastning, og flere oplever, at det er svært at nå de faglige mål i de gymnasiale fag. Hvad tænker du om det?
“Det er desværre ikke første gang, at de her problemer bliver nævnt. Lærere har påpeget problemet med den skæve arbejdsbelastning stort set siden eux-uddannelsens start, og en evaluering fra Undervisnings­ministeriet i 2017 viste problemet med at nå de faglige mål. GL har gentagne gange udtrykt bekymring over begge dele over for politikere, ministeriet og ministeren og efterlyst handling. Det er dybt kritisabelt, at der ikke er blevet gjort noget.”

Kan det fortsætte på den her måde?
“Nej, lærerne er presset ud over alle grænser, og kvaliteten af uddannelsen er i fare, fordi der er skåret for meget i tiden til de gymnasiale fag. Vi har en minister, der siger, at hun er meget opmærksom på eux-uddannelsen. At det er en vigtig uddannelse, og at den skal løse nogle problemer i uddannelsessektoren. Hvordan kan hun sige det og samtidig undlade at handle på de her klokkeklare problemer? Det forstår jeg simpelthen ikke.”

Hvad er konsekvensen?
“Når lærerne siger, at de har svært ved at nå målene i de gymnasiale fag, er det dybt bekymrende. Det er en bombe under hele systemet, når det faglige niveau begynder at skride. Fag på A-niveau skal kunne sammenlignes på tværs af de gymnasiale uddannelser. Eux må ikke blive en andenrangsuddannelse, men jeg frygter, at det er det, der sker.”

Hvad mener du, der skal gøres?
“Der er flere ting, man kan gøre. For det første bør eux-uddannelsen forlænges. Afkortningen af de gymnasiale fag er blevet for voldsom. Der er brug for mere tid, så man kan nå det faglige niveau, man skal. Desuden bør fag, der afsluttes på gymnasialt niveau, gennem hele uddannelsesforløbet gennemføres af lærere med gymnasiefaglige kompetencer, og fagene skal læses efter gymnasiale bekendtgørelser for at sikre progression og styrke elevernes studie­kompetencer. Men det koster alt sammen noget. Politikerne er nødt til at erkende, at der skal tilføres flere ressourcer til eux-uddannelsen.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater