Artikel
Ministeren om eux: Enten skal vi øge timetallet eller sænke niveauet
pernille-rosenkrantz-theil 7 - NY

Ministeren om eux: Enten skal vi øge timetallet eller sænke niveauet

Eux har været på dagsordenen på møder i forligskredsen bag erhvervsuddannelsesreformen. Flere partier er parat til at se på, om uddannelsen skal forlænges.

Eux-uddannelsen har mødt kritik i flere år. Nu er der måske ændringer på vej. I hvert fald har forligskredsen bag erhvervsuddannelsesreformen taget hul på diskussionen af udfordringerne på eux. Sådan lød det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), da hun i sidste uge deltog i Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) repræsentantskabsmøde.

”Vi er faktisk begyndt at kigge på ændringer. Vi har haft de første to møder i aftalekredsen,” sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Eux kan noget, som ingen anden ungdomsuddannelse kan, men det er åbenlyst, at vi ikke har ramt den endnu. Der er udfordringer på både den merkantile og den tekniske eux i forhold til, hvordan uddannelserne er skruet sammen,” fortsatte hun.

Jeg synes, at antallet af timer er alt for få i forhold til det pensum, de skal nå.

Pernille Rosenkrantz-Theil
Børne- og undervisningsminister

Skal man ændre eux, er der ifølge ministeren to veje at vælge imellem.

”Jeg synes, at antallet af timer er alt for få i forhold til det pensum, de skal nå. Så enten skal uddannelsen have flere timer, eller også skal vi sænke det boglige niveau,” lød det fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

Svært at indfri mål
Eux-uddannelsen har næsten lige fra starten mødt en del kritik. Både på den merkantile og tekniske eux oplever elever og lærere komprimerede undervisningsforløb. Det skyldes opbygningen, og at der er skåret i timetallet til de gymnasiale fag på eux, selvom læreplanerne svarer til hhx og htx.

Læs: Skæv arbejdsbelastning og mangel på tid presser lærere og elever på eux

Det gør det vanskeligt at indfri de faglige mål i de gymnasiale fag. Det har en evaluering, som Rambøll lavede for Børne- og Undervisningsministeriet i 2017, blandt andet vist.

Der er helt klart nogle udfordringer. Eleverne skal nå rigtig meget på kort tid.

Astrid Carøe, gymnasieordfører
SF

For elever på teknisk eux er der for eksempel 155 eller 175 undervisningstimer i dansk A afhængig af uddannelse, mens der på htx er afsat 260 timer. Derudover har eleverne en række undervisningstimer i dansk på grundforløbet, men disse timer kører efter eud-bekendtgørelsen. Billedet er det samme for de øvrige gymnasiale fag.

Der er reduceret i timetallet, fordi det forventes, at eleverne har kompetencer med fra undervisningstimerne på eud-delen og derfor kan nå de faglige mål i de gymnasiale fag hurtigere. Men i praksis ses den synergieffekt sjældent.

Flere timer?
Det er Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Konservative, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der udgør forligskredsen bag erhvervsuddannelsesreformen.

I SF er man parat til at se på, om eux-uddannelsen skal forlænges, så der kan blive flere timer til de gymnasiale fag.

”Det er en rigtig god uddannelse, fordi man både får en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, men der er helt klart nogle udfordringer. Eleverne skal nå rigtig meget på kort tid,” siger gymnasieordfører Astrid Carøe.

Det vil være utroligt ærgerligt, hvis et længere forløb får nogle til at vælge uddannelsen fra.

Anne Sophie Callesen, ungdomsuddannelsesordfører
Radikale Venstre

I Radikale Venstre vil ungdomsuddannelsesordfører Anne Sophie Callesen også gerne se på, om der skal skrues op for de gymnasiale fags timetal på eux.

”Det skal dog ikke ske på bekostning af eud-fagene, så det er en øvelse, der vil kræve finansiering, og at man forlænger uddannelsen,” siger Anne Sophie Callesen.

En forlængelse kræver nærmere overvejelser og input fra sektoren og eleverne, mener hun.

”Det vil være utroligt ærgerligt, hvis et længere forløb får nogle til at vælge uddannelsen fra,” siger hun.

Gymnasieskolen.dk har også forsøgt at få kommentarer fra de øvrige forligspartier, men de er ikke vendt tilbage.

GL: Forlæng eux med et år
I GL har man i flere år udtrykt bekymring over de komprimerede undervisningsforløb og problemet med at nå de faglige mål i de gymnasiale fag og har efterlyst handling.

Læs: GL’s formand om eux: Det er dybt kritisabelt, at ministeren ikke reagerer

GL’s formand Tomas Kepler foreslår, at eux forlænges med et år, og at fagenes afkortning mindskes. Desuden skal alle gymnasiale fag på A- eller B-niveau fra starten læses efter gymnasiale læreplaner. I dag læses fagene efter eud-bekendtgørelser, når de er på C-niveau i grundforløbet.

Ligeledes bør muligheden for afstigning på eux merkantil stoppes, mener han. I dag kan eleverne starte direkte på en videregående uddannelse efter kun et studiekompetencegivende år. Kun omkring 25 procent af eleverne på eux merkantil fortsætter på hovedforløbet.

Afventer analyser
Gymnasieskolen.dk ville gerne have spurgt Pernille Rosenkrantz-Theil, hvilke konkrete ændringer man har drøftet i forligskredsen, og hvad hun selv hælder til, men det ønsker hun ikke at udtale sig om på nuværende tidspunkt.  

I Børne- og Undervisningsministeriet oplyser man, at de to møder i forligskredsen, som ministeren nævner, foregik i 2020. Herefter gik arbejdet i stå på grund af COVID-19. På møderne besluttede politikerne, at de havde brug for mere viden om en række af udfordringerne på eux, og Børne- og Undervisningsministeriet blev derfor sat i gang med at udarbejde en række analyser. De ventes færdigt i begyndelsen af 2022, og så vil de blive taget op på et møde i forligskredsen, oplyser ministeriet.  

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater