Artikel
Penge til syddansk synergisamarbejde
palle

Penge til syddansk synergisamarbejde

Erhvervsskolerne i det såkaldte synergisamarbejde har fået bevilget halvanden million kroner af Region Syddanmarks uddannelsespulje til styrkelse af praksisnær og forlagt undervisning. Håbet er blandt andet at motivere flere drenge til at tage en videregående uddannelse - gerne i udlandet.

Tekst_ Morten Jest
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

I en tid, da nedskæringer og dårlige nyheder fylder i sektoren, kunne en gruppe handelsgymnasier i oktober berette om godt nyt: Synergiskolerne, som de også kalder sig, er blevet tildelt cirka halvanden million kroner fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Formålet er at styrke samarbejdets projekter omkring praksisnær og forlagt undervisning samt styrke lærersamarbejdet på tværs af skolerne.

Synergiskolesamarbejdet er et samarbejde mellem en række mindre handelsgymnasier, hvoraf de fleste er hjemmehørende i Region Syddanmark. Selv om samarbejdet mellem synergiskolerne allerede fungerer og eksisterer, har det hidtil meget haft en administrativ karakter, ligesom man har kunnet benytte sig af stordriftsfordele i forbindelse med studierejser. Men de ”nye” penge fra regionen vil booste lærersamarbejdet på tværs af skolerne, idet de forskellige faggrupper vil have noget konkret at samarbejde om, forklarer uddannelsesleder Palle Guldbrandsen fra Tønder Handelsgymnasium, som er ankerskole på projektet.

”Grundlæggende havde vi ikke i sinde at ændre noget som helst, selv om de bebudede nedskæringer vil spise det øgede taxametertilskud. Og måske kommer vi ud med et lillebitte minus. Derfor er de her penge en dejlig håndsrækning, som er med til at holde projekterne i gang,” siger uddannelsesledereng, som tilføjer, at pengene er øremærket projektet og således ikke vil blive brugt i et gynger/karrusel-forhold i organisationen – dog vil en del af midlerne blive brugt på en Epinion-undersøgelse.

”Vi vil have evidens for de ting, vi foretager os, og det vil vi gennem en professionel evaluering.”

 

Motivation til drengene
Da handelsgymnasiet traditionelt tiltrækker forholdsvis mange drenge, er det vigtigt at motivere drengene på hhx til at læse videre, hvis Region Syddanmarks målsætning om, at 50 procent af drengene skal tage en videregående uddannelse skal opfyldes. Et vigtigt formål med projektet er således også at motivere specielt drengene fra ikke gymnasievante miljøer til at tage en videregående uddannelse og gennem den praksisnære undervisning på en håndgribelig måde få dem til at forstå, hvad teoretisk viden kan anvendes til.

”Via den tætte kontakt til virksomhederne møder vores elever også unge kandidater fra hele verden, som de kan spejle sig i. Erfaringerne med ECCO underbygger den positive effekt af ”ung til ung” kontakten. Vi kan også se, at vores studieture til udlandet appellerer til drengene,” fortæller Palle Guldbrandsen.

18-årige Michael Hansen fra 3. G på den internationale linje på Erhvervsgymnasiet Grindsted er en af dem. Han havde aldrig rigtig været ude at rejse før, men har nu været på studierejse til både London, New York og senest Shanghai i løbet af sin gymnasietid, og han bekræfter Palle Guldbrandsens ord.

”Jeg kunne godt finde på at tage til både USA og Kina i arbejdsøjemed. Det har været meget spændende at møde udenlandske undervisere og studerende og også meget motiverende at møde danskere, som arbejder for de danske virksomheder i udlandet. Det har også givet en kulturel forståelse, og det har i det hele taget været sjovt at ”mærke” tingene i stedet for kun at høre om dem hjemme,” siger Michael Hansen.

De lange studieophold på de udenlandske universiteter og den tætte kontakt til udenlandske studerende er ifølge synergiskolerne med til at afdramatisere det at læse på et universitet. Den forlagte undervisning skal samtidig styrke elevernes interkulturelle kompetencer og dermed understøtte, at eleverne kan blive en del af det globale arbejdsmarked. I forbindelse med tilrettelæggelsen af indholdet af den forlagte undervisning lægges der – som Michael Hansen også nævner – vægt på, at eleverne møder unge danskere, som læser eller arbejder i udlandet.

 

Store forventninger
gEn ikke uvæsentlig forventet sidegevinst ved projektet er at styrke synergiskolesamarbejdet på alle niveauer – herunder ikke mindst at styrke den faglige og pædagogiske efteruddannelse af skolernes undervisere.

”Vi vil på den her måde systematisere det praksisnære. Lærerne i de forskellige faggrupper skal finde løsninger – hvad virker, hvad virker ikke?” siger Palle Guldbrandsen.

En særlig målgruppe er skolernes studievejledere, som skal støtte op om specielt de gymnasiefremmede drenge. Hertil kommer skolernes ledelser, som via de eksisterende kvartalsvise ledermøder vil have projektet som et fast punkt på deres dagsorden.

”Vi skal afrapportere til regionen hvert halve år i de tre år, vi har fået penge til. Vi har dog fornuftige frihedsgrader – men der ligger en forpligtigelse i at være med.”

Skolerne forventer en signifikant stigende andel af drenge på de involverede i projektet, som påbegynder videregående uddannelse. Der vil blive taget udgangspunkt i optaget på de videregående uddannelser efteråret 2014 og udviklingen i tallene derefter fulgt frem til efteråret 2018.

”Det er vanskeligt at sætte en nøjagtig procentsats på, men vi forventer et sted mellem 10 til 20 procent flere drenge vil påbegynde en videregående uddannelse i perioden fra efteråret 2014 til efteråret 2018,” lyder det i den ansøgning, synergiskolerne har fået godkendt i Region Syddanmark.

Det forventes endvidere, at de cirka 150 undervisere, der involveres direkte – individuelt, på tværs af fag og skoler – kommer til at udvikle og gennemføre mindst fem undervisningsforløb efter det samme didaktiske princip – nemlig forløb, som kobler teori og praksis i tæt kontakt med lokale virksomheder og udenlandske uddannelsesinstitutioner.

Derudover vil cirka 450 undervisere på de tilknyttede netværksskoler være informeret om projektet. Af disse vil mindst 10-20 nøglemedarbejdere være sat særligt ind i projektet.

”Vi gør ikke det her for at spare penge, men for at skabe læring. På den måde får vi et stort lærerværelse. Vi ser rigtig store perspektiver i det her. Hvis du spørger mig, ligger det lige til højrebenet,” siger Palle Guldbrandsen.

Synergiprojektet

Projektets hovedidé er at implementere og videreudvikle undervisningsforløb, som er praksisnære i troen på, at det kan motivere flere drenge til at tage en videregående uddannelse – gerne i udlandet.

Der er taget udgangspunkt i Tønder Handelsgymnasium & Handelsskoles eksisterende samarbejde med den internationale skovirksomhed ECCO. Her har underviserne udviklet flerfaglige undervisningsforløb blandt andet i forhold til emner som kommunikation og visuelt identitet, positionering og virksomhedsrelateret projektarbejde vedr. SRO/”mini SRP”.

I projektperioden skal dette samarbejde udbygges til andre virksomheder som LEGO og Danfoss, men også til mindre virksomheder, som arbejder globalt.

De omtalte praksisnære undervisningsforløb skal kobles til eksisterende undervisningsforløb, som Synergiskolerne, et fagligt/pædagogisk samarbejde mellem Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, Vejen Business College, Haderslev Handelsskole, Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Handelsgymnasiet Ribe, Erhvervsgymnasiet Grindsted, Uddannelses Center Ringkøbing Skjern og Handelsgymnasiet Vestfyn, gennemfører på universiteter i Kina, USA, Irland og Spanien.

Skolerne vil i første fase af projektet tage udgangspunkt i det undervisningsforløb på godt 3 uger, som Handelsgymnasiet Vestfyn har udviklet i tæt samarbejde med Shanghai Finance University). Allerede i september/oktober i år blev den forlagte undervisning implementeret i Shanghai med en undersøgelse af ECCOs brand på det kinesiske marked. Denne undersøgelse foretages af elever og skal indgå i ”Studieområdets del 3” og i fagene afsætningsøkonomi, matematik og kulturforståelse.

I projektperioden skal de didaktiske principper bag ”case pædagogikken” implementeres i Varde, Haderslev, Vestfyn, Ribe, Grindsted og Tønder. Det vil direkte involvere cirka 150 hhx-undervisere og cirka 1000 hhx-drenge i projektperioden. Vejen Business College vil også blive knyttet til projektet, ligesom underviserne på Rybners i Esbjerg, EUC Syd og VUC Sønderjylland via erfa-møder og en stort anlagt uddannelseskonference vi få gavn af projektet.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater