Artikel
Nye muligheder for hhx og htx
computer undervisning shutterstock_175318004

Nye muligheder for hhx og htx

Erhvervsgymnasier ser gode muligheder for at lave endnu bedre uddannelser med den nye reform.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Gymnasiereformen er ikke en revolution, men indholdet kan bruges til at skabe gode uddannelser med skarpe profiler, mener erhvervsgymnasier.

René van Laer, som er formand for udvalget for gymnasierne i Danske Erhvervsskoler Lederne og direktør for uddannelsesinstitutionen København Nord, ser flere nye muligheder i gymnasiereformen og nævner som eksempel, at skolerne med reformen skal arbejde med øget digitalisering.

“Vi kommer til at satse endnu mere på digitalisering, og vi kommer til at lave nogle profiler, som peger direkte mod it-branchen,” siger René van Laer, som forudsiger, at en digital profil vil tiltrække flere elever.

Han hæfter sig også ved, at selv om der er blevet skåret meget ned på antallet af studieretninger, så er der ifølge ham stadig gode muligheder for at profilere erhvervsgymnasierne med spændende studieretninger.

Han peger på den nye studieretning bioteknologi A og idræt B, som htx har fået, mens studieretninger med idræt er forsvundet fra paletten på stx.

“Htx-gymnasierne er bestemt ikke kede af denne nye studieretning,” siger René van Laer.

En anden “detalje” er, at de naturvidenskabelige studieretninger i reformen hedder “anvendt naturvidenskab” på htx og blot “naturvidenskab” på stx.

“I forvejen er erhvervsgymnasierne anvendelsesorienterede, men det kommer vi til at fokusere endnu mere på. Jeg tror, det er godt for de elever, som for eksempel har svært ved matematik,” siger René van Laer.

Forsøg med prøveformer
I reformen er det også skrevet ind, at der på htx og hhx skal laves forsøg med prøverne “for at afprøve elevernes digitale og innovative kompetencer.”

Trine Ladekarl Nelleman, der er rektor på Albertslund Gymnasium, som udbyder htx, stx, hf og senere hhx, glæder sig. Hun mener, at nye prøve- og eksamensformer styrker undervisningen.

“Det stærkeste greb til at ændre undervisningen er at ændre eksamen. Nye prøveformer kan skabe endnu mere virkelighedsnær undervisning,” siger Trine Ladekarl Nelleman.

Hun mener også, at gymnasiereformen giver mulighed for at styrke profilen for erhvervsgymnasierne.

“Det gælder for eksempel i forhold til den digitale profil og i forhold til den virkelighedsnære undervisning. Jeg håber, at det vil betyde, at de unge i højere grad vil vælge uddannelse i forhold til de uddannelser og jobs, de senere skal i gang med,” siger hun.

Hun hæfter sig blandt andet ved de nye fag informatik, erhvervsjura og programmering på B-niveau.

“Det er kompetencer, som mange unge får brug for i fremtiden,” siger Trine Ladekarl Nelleman.

Htx flere steder i landet?
Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) mener også, at skolerne har muligheden for at styrke hhx og htx.

Hun nævner blandt flere ting også studieretningen bioteknologi A og idræt B på htx.

“Vi har også haft for øje at skabe en lidt bredere profil på htx. Der er ikke så mange piger på htx, og det vil være godt at kunne skabe en mindre kønsopdelt uddannelse med et godt studiemiljø,” siger Ellen Trane Nørby.

Ministeren mener også, det er en forbedring, at idéhistorie B indføres som obligatorisk fag på htx, og at samtidshistorie på hhx udvides, så det også dækker ældre historiske perioder og får 20 timer ekstra.

Ministeren hæfter sig dog især ved, at der med aftalen nu skal undersøges, om htx skal have en større geografisk spredning.

“Det har en betydning, hvor langt de unge har til uddannelsen, og derfor skal vi undersøge, om udbuddet skal være mere fintmasket,” siger Ellen Trane Nørby.

Det betyder reformen for hhx og htx

De fleste nye tiltag i reformen gælder for både stx, hhx og htx som for eksempel et kortere grundforløb og karakterkrav.

Enkelte elementer gælder dog særskilt for hhx og htx.

Få overblikket over ændringer for hhx og htx.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby præsenterede gymnasiereformen før sommerferien.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater