Artikel
Reformen: Ligestilling mellem blå og røde studenterhuer
eksamen_15

Reformen: Ligestilling mellem blå og røde studenterhuer

Reformen er også et forsøg på at gøre op med “hierarkiet” mellem stx og erhvervsgymnasierne. Et vigtigt skridt på vejen, mener skolerne.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

For undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) handler reformen også om at åbne øjnene hos de forældre og unge, som synes, stx er finere end erhvervsgymnasierne.

Og de findes, mener hun.

“Målet med reformen er at signalere, at stx, htx og hhx er tre forskellige uddannelser med hver deres styrke og profil. Vi skal have flere unge til at vælge den uddannelse, som passer til dem, og ikke den uddannelse, som deres venner vælger, eller deres forældre mener, er finere,” siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

Hun håber på, at reformen kan være med til at skærpe profilerne for de enkelte uddannelser og dermed tiltrække unge til de “rigtige” uddannelser.

“De positive forskelle skal fremhæves. For eksempel kan det være oplagt at vælge en sproglig profil på hhx, hvis du senere skal bruge sproget i erhvervslivet. Og der er også mange oplagte veje til naturvidenskaben på htx, som unge skal have øjnene op for,” siger Ellen Trane Nørby.

Hun afviser, at målet i sig selv er at flytte elever væk fra stx – men, som hun formulerer det “at skabe ligestilling mellem uddannelserne.”

Vigtigt symbol
Med reformen bliver de tre uddannelseslove for stx, hhx, htx samt hf sammenskrevet til en lov.

Det er næppe noget, eleverne i folkeskolen lægger mærke til, men det har en vigtig symbolsk betydning, mener René van Laer, formand for udvalget for gymnasierne i Danske Erhvervsskoler Lederne.

“Nu blive det slået fast politisk, at den ene uddannelse er lige så god som den anden. Jeg tror, det betyder meget for selvforståelsen for de enkelte institutioner,” siger René van Laer.

Uddannelseshiraeki
Trine Ladekarl Nelleman, der netop er blevet rektor for Albertslund Gymnasium, som udbyder htx, stx og hf og senere også hhx, er enig.

Hun mener, at der i den brede befolkning er en form for uddannelseshiraeki, hvor stx regnes for det sikre valg, mens nogle forældre stadig er lidt usikre på, hvad hhx og htx er for nogle størrelser.

“Nu sendes der et signal om, at det er ligeværdige uddannelser, og jeg håber, at hierarkiet mellem uddannelserne forsvinder. Jeg tror, at flere unge vil vælge en erhvervsgymnasial uddannelse fremover.”

Stadig tvivl om forskellen
Knud Larsen, som er formand for GL’s områdebestyrelse for erhvervsgymnasierne, mener også, at der i den brede befolkning er et hierarki mellem uddannelserne, men også en uvidenhed blandt forældre om erhvervsgymnasierne.

“Der er stadig mennesker, som er i tvivl om, hvad forskellen er mellem erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasier. Italesættelsen af stx og de erhvervsgymnasiale uddannelser som ligeværdige trækker i den rigtige retning,” siger han.

Nye navne

Med den nye gymnasiereform skifter de gymnasiale uddannelser også navne for at understrege, at hhx, htx og stx er ligeværdige uddannelser.

Højere handelseksamen (hhx) skifter navn til Uddannelsen til merkantil studentereksamen.

Højere teknisk eksamen (htx) skifter navn til Uddannelsen til teknisk studentereksamen  

Stx, som før bare hed studentereksamen, skifter navn til Uddannelsen til almen studentereksamen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater