Artikel
Nye bud på karakterskala er landet: Ny model eller reparation af 7-trinsskalaen 
Eksamen 02 web

Nye bud på karakterskala er landet: Ny model eller reparation af 7-trinsskalaen 

En ny skala med karakterer fra 0 til 6 er et af budene fra regeringens ekspertgruppe. GL ser gode ting i gruppens bud på en ny karakterskala.

Skal vi vænne os til, at 6 er den nye topkarakter i Danmark? Eller skal vi reparere på den nuværende syvtrinsskala?

Det er to bud på et nyt karaktersystem i Danmark, som en ekspertgruppe har udført for regeringen.

De to nye bud suppleres med overvejelser om genindførelse af den tidligere 13-skala eller indførelse af det engelske pointsystem fra 0-100 point. 

Ekspertgruppen kommer ikke med en klar anbefaling til, hvordan elever i grundskolen til studerende på universiteter skal bedømmes fremover.

Rapporten læner sig dog mest op af en ny model med syv karakter: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller en videreudvikling af syvtrinsskalaen med karaktererne 00, 2, 4, 6, 8, 10 og 12. 

Videreudviklingen eller reparationen af den nuværende model fjerner en af to dumpekarakterer, nemlig -03, og indsætter i stedet to karakterer i midten: 6 og 8 i stedet for karakteren 7.

Jeg ser positivt på de to modeller, ekspertgruppen læner sig op ad.

Tomas Kepler, formand
GL

På den måde undgår man det store spring på midten fra 4 til 7 og videre til 10. Og det var i første omgang en af ekspertgruppens opgaver at løse udfordringen med et for stort spring i midten, som mange har kritiseret.

Forslaget til en ny model med karakterer fra 0 til 6 har selvindlysende heller ikke store spring på midten, da afstanden mellem karaktererne blot er et ciffer ad gangen.

Positivt med ekstra karakter i midten
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er rimeligt godt tilfreds med ekspertgruppens arbejde. 

”Jeg ser positivt på de to modeller, ekspertgruppen læner sig op ad. Jeg foretrækker, at der kun er spring på 1 mellem karaktererne, og det falder ud til fordel for modellen 0-6. Men begge modeller skaber inden for syv trin plads til en ekstra midterkarakter,” siger Tomas Kepler.

Han forklarer, at GL har ønsket at fjerne de “de store og uensartede spring mellem karaktererne og den ubrugelige minus-03-karakter”. 

Begge modeller tager højde for de ønsker, noterer han sig.

Væk med -03
Ekspertgruppen er blevet nedsat af den nuværende regering med tidligere rektor på CBS, Per Holten-Andersen, i spidsen. 

Gruppen er blevet sat til at komme med bud på en ny karakterskala, som skal løse flere udfordringer ved den nuværende skala, som Danmarks Evalueringsinstitut pegede på i en evaluering af skalaen i 2019.

Udover de store spring i midten skal en ny karakterskala blandt andet også rette op på, at der er for stort fokus på mangler ved præstationen i trinbeskrivelserne af karaktererne, at karakteren -03 sender et unødigt negativt signal samt at det ikke er muligt at fremhæve og anerkende den ekstraordinære præstation.

Ekspertgruppen har ikke fået til opgave at komme med nye bud på trinbeskrivelser af karaktererne, men gruppen peger på, at de selvfølgelig er væsentlige, og at karakterer som tal naturligvis ikke kan stå alene. 

Begge de to nye modeller giver dog ikke lærer og censor mulighed for at anerkende den helt særlige præstation, som man kender fra den gamle skala. Ekspertgruppen peger på, at 13-tallet eller en anden ny topkarakter for den helt særlige præstation er svær at forene med kravet om, at den danske karakterskala skal kunne oversættes i international sammenhæng.

Det var blandt andet årsagen til, at syvtrinsskalaen i sin tid blev indført, og siden da er globaliseringen kun blevet større.

Udlændinge forstår ikke “13”
Ekspertgruppen, som også fik til opdrag at vurdere 13-skalaen igen, peger dog også i rapporten på den store ulempe ved at forklare og oversætte betydningen af 13-tallet i udlandet.

Gruppen har også vurderet indførelse af et pointsystem på mellem 0 og 100 point, som kendes fra det engelske karaktersystem. Ekspertgruppen peger dog på en række ulemper ved modellen, blandt andet at den er mest velegnet til standardiseret undervisning og test.

GL: To dumpekarakterer
Dermed er det ekspertgruppens to første bud på en ny karakterskala, som mest sandsynligt vil komme i spil, når regeringen på et tidspunkt kommer med et udspil til en ny karakterskala.

Tomas Kepler, der som skrevet er rimelig tilfreds med de to bud, foreslår dog regeringen at indføre to dumpekarakterer til den nye skala i stedet for blot en. 

”Den ene kan udtrykke en vurdering, der viser eleven, at præstationen er langt fra at bestå, og den anden viser, at eleven er forholdsvis tæt på,” siger Tomas Kepler.

Han foreslår derfor en skala fra 0 til 7, hvor 0 og 1 er dumpekarakterer (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

“Det kræver, at man er villig til at se på en skala med 8 trin”, understreger GL-formanden.

"Den nye model"

Karaktererne: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Fordele:

 • Ingen store spring på midten
 • Ingen negative karakterer
 • Kan bruges internationalt
 • Helt ny skala giver mulighed for at gentænke, hvad der fremover skal være i fokus ved bedømmelsen af elevers/studerendes faglige præstationer.

Ulemper:

 • Giver ikke mulighed for at anerkende den ekstraordinære præstation.
 • Implementeringsopgaven vil være stor.

"Den videreudviklede model"

Karakterer: 00, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Fordele:

 • Ingen store spring på midten
 • Ingen negative karakterer
 • Kan bruges internationalt
 • Forholdsvis lille implementeringsopgave.

Ulemper:

 • Giver ikke mulighed for at anerkende den ekstraordinære præstation.
 • Kan være vanskelig at skelne fra den nuværende model.

 

Nye bud fra ekspertgruppe

Ekspertgruppen er nedsat af den nuværende regering og kom med sit bud i dag.

Ud over de to nye modeller har ekspertgruppen også genvurderet den gamle 13-skala og vurderet et pointsystem fra 0-100 point, som kendes fra England. Gruppen peger dog på, at 13-skalaen ikke kan bruges internationalt, og at pointsystemet passer dårligt sammen med de danske uddannelsestraditioner. 

Læs rapporten her 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater