Artikel
GL: Husk nu de vigtigste problemer med karakterskalaen
Formand 04 Tomas Kepler

GL: Husk nu de vigtigste problemer med karakterskalaen

12+ kan i bedste fald blive en ligegyldighed, mener GL's formand. Han håber, at ekspertudvalget ikke bliver en politisk syltekrukke, men at det vil gå grundigt til værks i forhold til de vigtigste udfordringer med karakterskalaen.

Man kan undre sig over, at regeringen vælger at profilere sig på at indføre karakteren 12+.

Sådan lyder kritikken fra Tomas Kepler, der er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).  

“Af alle de problemer, som man kunne tage fat på ved karakterskalaen, så vælger regeringen toppen af skalaen, hvor der overhovedet ikke er problemer,” siger Tomas Kepler og tilføjer: 

“Det ligner en politisk ideologisk markering, der handler meget om, at vi er tæt på valget.”

Torsdag aften offentliggjorde regeringen som bekendt det første udspil til en ændring af karakterskalaen, og her introducerede regeringen 12+ til den ekstraordinære præstation, som ”ikke bare opfylder de mål, der er sat for faget”.

“Vi skal anerkende de helt ekstraordinære præstationer. Det mangler skalaen, som den er indrettet i dag. En stor andel får den højeste karakter, fordi den gives til dem, der er dygtige nok til at leve op til nogle fastsatte mål. Med det nye 12+ giver vi eleverne et incitament til at tage chancer og arbejde selvstændigt. Og vi belønner de originale og ekstraordinære præstationer, som ikke bare opfylder fagenes mål,” siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en pressemeddelelse.

De mest modige præstationer ligger ikke altid i toppen af karakterskalaen.

Tomas Kepler, formand
GL

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) præsenterede i TV2 News 12+ som en karakter til den modige elev.

Men hvis det er kriteriet for plusset, så burde det ikke kun findes i toppen af karakterskalaen, men ved alle karakterer, påpeger Tomas Kepler.

“Det er min personlige erfaring, at nogle af de mest modige præstationer ikke altid ligger i toppen af karakterskalaen, men med elever, der skal vove pelsen og tage et stort fagligt spring ud, hvor de selv er lidt i tvivl, om de vil kunne bunde,” siger Tomas Kepler. 

I bedste fald kan 12+ blive en ligegyldighed, mener GL-formanden.

Karakterskalaen er ikke kun et måleinstrument
Regeringen nedsætter også en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til konkrete løsninger på udfordringerne med de store spring midt på skalaen og forslag til nye trinbeskrivelser.
Her mener GL’s formand, at regeringen mere er på rette vej.

“Det er det allervigtigste at få kigget på trinbeskrivelserne og de store spring imellem karaktererne, så jeg håber, at ekspertudvalget vil gå grundigt til værks, så det ikke bliver en politisk syltekrukke.”

Rektor på Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen foreslog for flere år siden en karakterskala bestående af tallene 12, 10, 8, 6, 4, 2 og 0.
Den model kan GL godt tilslutte sig.
I regeringens oplæg til ekspertgruppen foreslås netop, at man undersøger muligheden for, at det nuværende 7-tal udskiftes med et 6-tal og et 8-tal.

Tomas Kepler tilføjer, at han også håber, at ekspertudvalget laver en åben undersøgelse af, hvad springene betyder, og om det vil være mere hensigtsmæssigt, at karakterskalaen går fra 1 til 7 i stedet for at springe et tal over.
Han begrunder det med, at karaktererne og springene påvirker elever meget.

“Man skal huske på, at karaktererne ikke kun er et måleinstrument, men også en form for pædagogisk kommunikation for lærere og elever. Lærerne benytter sig af forskellig kommunikation i forbindelse med elevernes læring, men karaktersystemet er en tvungen pædagogisk kommunikation. Og den nuværende karakterskala er primitiv og fattig kommunikation. Jeg håber, at vi kan finde frem til en skala, der bedre matcher vores behov,” siger Tomas Kepler.

Tænk, hvis politikerne også var modige og turde udforske idéen om, at karaktererne bør betyde lidt mindre i uddannelsessystemet.

Tomas Kepler, formand
GL

Efterlyser modige politikere 
GL’s formand roser uddannelses- og forskningsministeren for at starte debatten om karakterskalaen.

“Men jeg kunne godt tænke mig, at man tog en reel debat af, hvor meget karaktererne skal fylde i uddannelsessystemet. Tænk, hvis politikerne også var modige og turde udforske idéen om, at karaktererne bør betyde lidt mindre i uddannelsessystemet,” siger Tomas Kepler.

Regeringens udspil kommer, efter at regeringen sidste år igangsatte en evaluering af karakterskalaen. Den viste blandt andet, at springene mellem karaktererne 4, 7 og 10 er for store, at der er for stort fokus på mangler i trinbeskrivelserne, og at der mangler en mulighed for at belønne den ekstraordinære præstation.

På baggrund af ekspertgruppens arbejde vil regeringen tage endelig stilling til de konkrete justeringer af skalaen. Man forventer, at ekspertgruppens arbejde skal være færdig ved udgangen af 2019. Herefter vil gruppen komme med konkrete forslag til nye trinbeskrivelser, skriver regeringen.
Under alle omstændigheder vil det ske efter et folketingsvalg.

Karakter-ekspertgruppe

Ekspertgruppen skal komme med konkrete forslag til følgende emner:

  • Mulige løsninger på de store spring midt på skalaen. Blandt andet undersøges muligheden for, at det nuværende 7-tal udskiftes med et 6-tal og et 8-tal.
  • Forslag til nye trinbeskrivelser med større fokus på, hvad eleven eller den studerende faktisk kan. Ændringer af trinbeskrivelserne afhænger af ekspertgruppens anbefalinger med hensyn til springene mellem karaktererne i midten af skalaen.
  • Forslag til trinbeskrivelse af 12+, og hvad der skal lægges vægt på ved tildeling af udmærkelsen.

Evaluering af 7-trinsskalaen

Regeringen bestående af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti satte i foråret 2017 en evaluering af karakterskalaen i gang.

Første evaluering udkom i juni 2018, anden del i januar 2019.

Læs den samlede evaluering her.

Tema om 7-trinsskalaen

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater