Artikel
Minister dropper 12+: Vi skal fjerne noget af karakterpresset
Ane Halsboe-Jørgensen - beskåret

Minister dropper 12+: Vi skal fjerne noget af karakterpresset

Topkarakteren 12+ nåede kun at blive den tidligere regerings mest konkrete idé til ændring af karakterskalaen. For med den nye regering og uddannelses- og forskningsminister er idéen nu helt droppet. Ministeren lægger i højere grad op til, at eleverne kan sætte deres aftryk på et nyt karaktersystem.

Det blev slået stort op i april i år, da den tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) annoncerede, at regeringen ønskede, at den næste karakterskala skulle indeholde karakteren 12+ for den ekstraordinære præstation, som ”ikke bare opfylder de mål, der er sat for faget”.

Men den idé har den nye uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) nu skrottet. Det siger hun i dag i et interview til Politiken.

“Det handler om de studerendes trivsel, og de synes ikke, 12+ er en god idé,” siger hun til Politiken. 

Uddannelses- og forskningsministeren mener, at der er for stort fokus på karakterer og for lidt fokus på at have det godt. Det skal karakterskalaen afhjælpe.

I interviewet i Politiken kritiserer hun desuden den nuværende karakterskala for at have for meget fokus på fejl, og for at der er for store spring mellem karakterskalaens syv trin. 

Det var også nogle af konklusionerne, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kom frem med, efter at den tidligere regering havde sat instituttet til at evaluere 7-trinsskalaen.

Åbent hvad der skal ske med karaktersystemet
I foråret sagde daværende uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, at regeringen ville nedsætte et ekspertudvalg til at komme med konkrete bud på – udover 12+ – hvordan karakterskalaen kunne forbedres efter evalueringen.

Ekspertudvalget nåede dog ikke at blive nedsat, før valget blev udskrevet, derfor vil det være op til uddannelses- og forskningsministeren og børne- og undervisningsministeren, om udvalget skal nedsættes. 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ane Halsboe-Jørgensen. Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at ministeren endnu ikke har lagt sig fast på, hvad der skal ske med karaktersystemet. Men i Politiken lægger uddannelses- og forskningsministeren dog op til en form for evaluering af karakterskalaen, blandt andet af hvordan man vurderer de studerende, hvordan trinnene mellem karaktererne mindskes, og hvordan man kan fjerne noget af karakterpresset.
Hun forklarer også, at hun vil lytte til de studerende i debatten om karaktersystemet.

GL’s ønsker
Fokuspunkterne falder i god tråd med anbefalingerne fra Gymnasieskolernes Lærerforening.

“Det allervigtigste er at få kigget på trinbeskrivelserne og de store spring imellem karaktererne,” sagde formand for GL tidligere på året, da den tidligere regering lancerede karakteren 12+ – en karakter, som GL ikke var begejstret for: 

“Af alle de problemer, som man kunne tage fat på ved karakterskalaen, så vælger regeringen toppen af skalaen, hvor der overhovedet ikke er problemer,” sagde Tomas Kepler dengang til gymnasieskolen.dk om 12+.

Efter evalueringen af 7-trinsskalaen konkluderede EVA blandt andet:

“Karakterfordelingen på de gymnasiale uddannelser følger den forventede karakterudvikling, som blev fastlagt ved indførelsen af den nye skala. Der er dog for stort fokus på mangler i trinbeskrivelsen, springene mellem 4, 7 og 10 er for store, og så mangler der en mulighed for at belønne den ekstraordinære præstation”.

Evaluering af 7-trinsskalaen

Regeringen bestående af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti satte i foråret 2017 en evaluering af karakterskalaen i gang.

Første evaluering udkom i juni 2018, anden del i januar 2019.

Læs den samlede evaluering her.

Tema om 7-trinsskalaen

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater