Artikel
Nye biotek-lærere mangler viden om faget
kemiundervisning

Nye biotek-lærere mangler viden om faget

Ikke alle pædagogikumkandidater i bioteknologi må komme på fagdidaktisk kursus i faget. Dybt problematisk, lyder det fra bioteknologilærernes formand.

Mange nye bioteknologilærere på stx kommer ikke på fagdidaktisk kursus i faget i forbindelse med pædagogikum. Dermed har de en utilstrækkelig viden om faget og dets indhold, og det går ud over kvaliteten af undervisningen.

Den hårde kritik kommer fra Christine Brænder Almstrup, der er formand for Bioteknologiundervisere i Danmark.

”Man lader nye lærere undervise uden at give dem en forståelse af, hvad bioteknologi er for et fag i gymnasiet og uden at klæde dem på didaktisk,” siger Christine Brænder Almstrup.

Hun kalder situationen ”dybt problematisk”.

”Det er nærmest et eksperiment, man inviterer eleverne med i,” siger hun.

I januar i år sendte Bioteknologiundervisere i Danmark et brev til ministeriets to fagkonsulenter i bioteknologi for at gøre opmærksom på den uholdbare situation. Det er anden gang foreningen henvender sig – men man har stadig ikke fået noget svar.

Bioteknologi A har været et permanent fag på stx og htx siden reformen i 2017. Inden var det et forsøgsfag i en række år.

Det er nærmest et eksperiment, man inviterer eleverne med i.

Christine Brænder Almstrup, formand
Bioteknologiundervisere i Danmark

Mangler svar
Fagdidaktisk kursus er normalt en obligatorisk del af pædagogikum i alle gymnasiets fag. Men som reglerne er i dag, må pædagogikumkandidater i bioteknologi på stx, som både har faglig kompetence i biologi og kemi, ikke komme på fagdidaktisk kursus i bioteknologi.

Ifølge vejledningen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) skal de ”på grund af det faglige overlap mellem fagene kun gennemføre de fagdidaktiske kurser i biologi og kemi”.

Men det er slet ikke tilstrækkeligt, mener Christine Brænder Almstrup.

”Bioteknologi er ikke bare en blanding af kemi og biologi. Hvordan planlægger man et velfungerende forløb? Hvilke laboratorieøvelser er gode? Hvordan vurderer man elevernes eksamensopgaver? De svar får man ikke på de fagdidaktiske kurser i biologi og kemi,” siger Christine Brænder Almstrup.

Hun peger på, at bioteknologi i modsætning til biologi og kemi er et teknikfag, og at der derfor skal en teknologisk dimension ind i laboratoriearbejdet. 

Jeg håber, at jeg har forstået, hvad fagets særegenhed er, men jeg ved det jo dybest set ikke.

Marie Niemann Hansen, pædagogikumkandidat
Nordfyns Gymnasium

Helt sit eget fag
Foreningen har hørt fra mange pædagogikumkandidater i bioteknologi, der er frustrerede over, at de må nøjes med fagdidaktiske kurser i biologi og kemi. 

En af dem er Marie Niemann Hansen. Hun er cand.scient. i biologi og kemi og i pædagogikum på Nordfyns Gymnasium.

”Jeg undrer mig helt vildt over det. Bioteknologi er jo ikke biologi eller kemi – det er sit helt eget fag. Jeg håber, at jeg har forstået, hvad fagets særegenhed er, men jeg ved det jo dybest set ikke,” siger Marie Niemann Hansen.

Der er flere områder, hvor hun føler sig på usikker grund.

”Jeg kan godt være i tvivl om den skriftlige dimension i faget, hvordan jeg bedst tilrettelægger undervisningen, og hvilke forsøg der er særligt kendetegnende for bioteknologi,” fortæller hun.  

Hun savner den sparring med andre bioteknologilærere, som et fagdidaktisk kursus ville have givet hende.

”Det ville både kunne bekræfte mig i nogle af mine tanker og åbne for nye perspektiver, ” siger Marie Niemann Hansen.   

Også erfarne lærere efterspørger et fagdidaktisk kursus i bioteknologi, fortæller Christine Brænder Almstrup. På mange skoler bliver undervisningen varetaget af to lærere, der kun tilsammen opfylder de faglige mindstekrav. De bør også have muligheden for at deltage i et fagdidaktisk kursus i bioteknologi, selvom de tidligere har afsluttet pædagogikum i andre fag, mener hun.

Det er ærgerligt, at kommende lærere i bioteknologi ikke får mulighed for at få vigtig viden om faget. 

Kim Bidstrup Withen, underviser
Fagdidaktisk kursus i bioteknologi

Aflyst kursus
Det fagdidaktiske kursis i bioteknologi på stx er lige nu kun for pædagogikumkandidater, som opfylder de faglige mindstekrav for bioteknologi, men som ikke samtidig opfylder kravene til både kemi og biologi. 

Kim Bidstrup Withen er underviser på det fagdidaktiske kursus i bioteknologi. Sidste år blev det aflyst på grund af for få tilmeldte.

”Det er paradoksalt at aflyse, når der samtidig står en masse pædagogikumkandidater, der gerne vil på kursus, men som ikke må,” siger Kim Bidstrup Withen, der er lærer i biologi, kemi og bioteknologi på Næstved Gymnasium og HF.

Han deler bekymringen i forhold til de nye lærere, der skal undervise uden at have været på fagdidaktisk kursus i bioteknologi.

”Hvert fag har sin egen identitet og didaktik. Bioteknologiundervisningen har udviklet sig siden fagets begyndelse, blandt andet i forhold til rækkefølgen af fagligt indhold og fællesfaglige eksperimenter. En praksis, som gør os forskellig fra biologi og kemi. Vi er blevet dygtigere til at tænke læringsmålene fra de to fag sammen på en måde, så grænserne udviskes og forenes i faget bioteknologi,” siger Kim Bidstrup Withen og fortsætter:

”Det er ærgerligt, at kommende lærere i bioteknologi ikke får mulighed for at få vigtig viden om faget.”

Venter på ministeriet
Både Kim Bidstrup Withen og Marie Niemann Hansen er medunderskrivere på det brev, som Bioteknologiundervisere i Danmark sendte til fagkonsulenterne i slutningen af januar. I brevet beder man om, at der snarest muligt bliver etableret ”en eller anden form” for fagdidaktisk kursus i bioteknologi A ”for ikke at tabe for mange pædagogikumkandidater, der skal til at undervise i faget, på gulvet”.

Foreningen foreslår, at man som start for eksempel udbyder et endagskursus i foråret 2020, som så kan udvides i de kommende år og efterhånden få samme omfang som de fagdidaktiske kurser i de andre fag.

Hvis ikke ministeriet snart handler, overvejer Christine Brænder Almstrup, om den faglige forening i det mindste skal lave en workshop for pædagogikumkandidaterne.

”Men jeg synes, det er helt urimeligt, at vi skal lappe huller for ministeriet,” siger hun. 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Undervisningsministeriet. 

Det siger reglerne

I Vejledning om undervisningskompetence i de nye gymnasiale fag, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udsendte i 2018, står følgende:

  • Pædagogikumkandidater med faglig kompetence i både biologi og kemi har også faglig kompetence i bioteknologi i stx og skal på grund af det faglige overlap mellem fagene kun gennemføre de fagdidaktiske kurser i biologi og kemi. 
  • Pædagogikumkandidater med faglig kompetence i bioteknologi i stx og enten biologi eller kemi skal gennemføre de fagdidaktiske kurser i både bioteknologi og biologi/kemi. 

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater