Artikel
Ny Nordisk Skole skal udbredes
No image

Ny Nordisk Skole skal udbredes

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Snart tager børne- og undervisningsminister Christine Antorini på et roadshow med Ny Nordisk Skole. Hun vil besøge børne- og undervisningsinstitutioner rundt omkring i Danmark for at drøfte og diskutere Ny Nordisk Skole med lærere, ledere og pædagoger. Ny Nordisk Skole blev i foråret lanceret af hende som starten på en skolerevolution indefra. Et tværgående forandringsprojekt for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Målet er at løfte fagligheden for alle børn og unge.
”Vi skal blive bedre, ikke mindst til at skabe det faglige løft, som er helt nødvendigt for fremtidens velfærd. 90 procent af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Men der er stadig stor social slagside, hvor børn og unge fra familier uden uddannelse alt for ofte hægtes af. Vi er ikke gode nok til at løfte børn og unge med anden etnisk baggrund. Og for mange drenge er kede af skolen – og endda allerede mens de går i børnehave,” siger Christine Antorini.
Hun har nedsat en dialoggruppe af forskere, praktikere og aftagere på børne- og undervisningsområdet, som skal hjælpe med til at forankre Ny Nordisk Skole i praksis. I første omgang har dialoggruppens medlemmer defineret og præciseret de særlige nordiske styrker og værdier, som uddannelser og dagtilbud skal udvikles efter. Senere har de udarbejdet et udkast til et manifest, der skal udgøre de værdier og leveregler, som fremtidens dagtilbud, skoler og uddannelser skal udvikles efter.
I starten af august inviterede børne- og undervisningsministeren til det traditionsrige Sorø-møde, hvor skolefolk, eksperter, praktikere og politikere hvert år i august mødes for at drøfte undervisning og uddannelse. Her var Ny Nordisk Skole på programmet. Efter livlig debat og flere versioner blev manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole vedtaget.
”Målet med Ny Nordisk Skole er, at alle børn og unge skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Det handler om langt mere end at forandre gennem love, bekendtgørelser og flere penge. Manifestet er grundlaget for selv at gå i gang med at forandre og forbedre på den enkelte daginstitution, skole eller ungdomsuddannelse,” siger Christine Antorini.
Skolerne kan melde sig som Ny Nordisk Skole nu og frem til 1. november. Der vil ikke følge penge med projektet, men pædagogisk vejledning og sparring. Derudover skal skolen kunne tilslutte sig Ny Nordisk Skoles manifest, mål og dogmer.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater