Artikel
Ny besparelse: Mere fjernundervisning på gymnasiale suppleringskurser
undervisning_elever

Ny besparelse: Mere fjernundervisning på gymnasiale suppleringskurser

37 procent af undervisningen på gymnasiale suppleringskurser skal være fjernundervisning ifølge regeringens finanslovsforslag. Skoler og GL mener, det giver et dårligere tilbud.

Når unge tager gymnasiale suppleringsfag (GSK), skal de i højere grad sidde derhjemme og modtage undervisning.

Det fremgår af regeringens forslag for næste års finanslov.  

Helt konkret foreslår regeringen, at cirka 37 procent af undervisningen på GSK bliver omlagt til fjernundervisning. I forvejen bliver taxameteret for fjernundervisning nedsat fra 80 til 75 procent af taxameteret for den konventionelle undervisning. Ellers sagt på en anden måde, GSK skal være billigere.

Vi vil gøre alt for at fastholde vores kursister, men det bliver vanskeligere.

Anita Lindquist Henriksen, rektor
KVUC

Men ifølge to VUC-centre så vil kvaliteten også bliver derefter.

“Det kan næsten ikke undgå at betyde, at færre kursister gennemfører et suppleringskursus. GSK er korte komprimerede forløb, og det bliver vanskeligere for kursisten at følge med, når man skal sidde derhjemme og løse mange tunge skriftlige opgaver fra dag til dag,” siger Anita Lindquist Henriksen, som er nyansat rektor på Københavns VUC (KVUC).

KVUC udbyder i dag GSK både som fjernundervisning og holdundervisning, og det er en tydelig tendens, at lige præcis GSK er mere vanskelig at gennemføre som fjernundervisning. Ifølge Anita Lindquist Henriksen gennemfører cirka 60 procent af et hold GSK som fjernundervisning, mens cirka 80 procent af kursisterne i dag består den konventionelle GSK.

“Vi vil gøre alt for at fastholde vores kursister, men det bliver vanskeligere, og jeg er bekymret for, at færre unge vil kunne få de adgangsgivende fag, de skal bruge for at komme ind på en videregående uddannelse,” siger Anita Lindquist Henriksen.​

Ikke pædagogisk begrundet
Også på Aarhus HF & VUC undrer man sig over, at regeringen ønsker at påtvinge skolerne til at gøre en del af GSK til fjernundervisning.

“Det handler om en nedskæring, og det er ikke et forslag, som er pædagogisk begrundet. GSK er et komprimeret forløb, og det giver et bedre resultat, når underviser og kursist taler ansigt til ansigt,” siger rektor Erik Ernø-Kjølhede.

Også på Aarhus HF & VUC har man udbudt GSK som fjernundervisning, men er gået bort fra det igen, da det var sværere for kursisterne at bestå.

Kortsigtet besparelse
GSK er et tilbud for personer, som har bestået en gymnasial uddannelse, men for eksempel mangler et fag for at komme ind på en videregående uddannelse.

Erik Ernø-Kjølhede peger på, at det derfor kan være kortsigtet at spare på GSK, hvis det i sidste ende betyder, at flere kursister ikke består og derfor ikke lever op til optagelseskravene på en videregående uddannelse.

“Det kan være en kæp i hjulet for fremdriftsreformen. Det vil for eksempel ramme sommerkurserne, som kursister tager for at komme ind på en videregående uddannelse med det samme,” siger Erik Ernø-Kjølhede.

En beregning fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) viser, at forslaget vil betyde en nedskæring på GSK på 12 procent: Dertil skal lægges de generelle nedskæringer på uddannelse på grund af omprioriteringsbidraget.

Læs: Lærere, elever og ledere oprørte over finanslovsforslaget.

Omlægningen til mere fjernundervisning vil ifølge Anita Lindquist Henriksen betyde en nedskæring på cirka 3 millioner kroner om året for KVUC.

Derudover kommer en generel nedskæring på taxameteret for fjernundervisning på andre uddannelsestilbud og omprioriteringsbidraget på to procent.

På Aarhus HF & VUC vil omlægningen af GSK til mere fjernundervisning betyde en nedskæring på cirka to millioner kroner.

Men da taxameteret for GSK kun bliver udbetalt, hvis kursisterne består kurset, så kan en lavere gennemførselsprocent reelt set betyde en større nedskæring for udbyderne, siger uddannelsesinstitutionerne.  

GL: Færre unge vil bestå
Gymnasieskolernes Lærerforening mener også, at mere fjernundervisning på GSK er en ren spareøvelse.

“Der er ingen pædagogiske argumenter for, at de unge i højere grad skal gennemføre kurserne som fjernundervisning. Det betyder, at de studerende får mindre støtte af en lærer, og i sidste ende kan det betyde, at færre unge opnår kompetencerne for at blive optaget på en videregående uddannelse,” siger formanden for GL, Annette Nordstrøm Hansen.  

Ifølge finanslovsforslaget for 2019 er regeringen dog ikke så nervøs for, om de unge kan gennemføre GSK med mere fjernundervisning.

“Studerende på GSK har som oftest gennemført en gymnasial uddannelse, og der er typisk tale om ressourcestærke og motiverede studerende, der vil få det samme faglige udbytte af undervisningen, selvom den udbydes som fjernundervisning,” står der i finanslovsforslaget.

 

Fakta: Det foreslår regeringen

Udbyderne af GSK forpligtes til at omlægge cirka 37 procent af undervisningen til fjernundervisning.

Det svarer til cirka 15 procent af undervisningen i fysik, kemi og idræt, 38 procent af undervisningen i matematik, og 75 procent af undervisningen i andre fag.

 

Besparelse på fjernundervisning

Et bredt flertal i Folketinget har tidligere i år vedtaget at nedsætte taxameteret på fjernundervisning fra 80 til 75 procent i forhold til konventionel undervisning fra 2019. Ved samme aftale blev taxameteret generelt sat ned med begrundelsen: justering af markedsføringsudgifter.

Læs Politisk finte: Nedskæringer sminkes som opgør med skolernes markedsføring

 

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

GSK er målrettet unge, som mangler fag eller niveauer af fag på deres gymnasiale uddannelse for at komme ind på en videregående uddannelse.

I år bruger staten 123 millioner kroner på GSK.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater