Artikel
Modpart eller kollega?
No image

Modpart eller kollega?

Hvordan gør man, når man pludselig skal vurdere, om kollegaen bruger for meget tid på at forberede sig eller rette opgaver? Gymnasieskolen har talt med tre GL-medlemmer med ledelsesansvar om samarbejde og ledelse i en turbulent tid.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

En helt anden hverdag – et helt andet job – et helt andet ansvar. OK 13 har ændret meget. Også for gruppen af lærere med ledelsesopgaver, som pædagogiske ledere og uddannelsesledere, har OK 13 haft konsekvenser. Det har indimellem føltes som at gå fra at være kollega til pludselig at være modpart, fortæller vicerektor Søren Helstrup på Marie Kruses Skole.

”Der er ingen tvivl om, at OK 13 gjorde endeligt op med forestillingen om, at vi alle er ens og trækker lige meget. Det blev tydeligt, at vi måske har forskellige interesser,” siger Søren Helstrup.   

For uddannelsesleder Rikke Løvborg Slivsgaard fra Sorø Akademi var det en stor udfordring at gå fra at have det overordnede elevansvar til pludselig også at få personaleansvar.

”Stillingen som uddannelsesleder var for mig en naturlig forlængelse af, at jeg havde været studievejleder. Men det var temmelig grænseoverskridende, da min rolle ændrede karakter med OK 13. Nu skal jeg pludselig også have professionelle samtaler med mine kolleger,” siger Rikke Løvborg Slivsgaard og uddyber:

”Det er jo meget erfarne lærere, som jeg skal diskutere arbejdsmetoder og prioritering med.”  

Der har været samtaler med lærere, hvor Rikke Løvborg Slivsgaard troede, at den var gået godt og i en ordentlig tone. Hvor hun havde en fornemmelse af, at hun og læreren sammen var blevet enige om en god aftale. Men senere har tillidsrepræsentanten så gjort hende opmærksom på, at læreren havde haft en dårlig oplevelse.

”Det har været svært, når man troede, at det gik fornuftigt. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at det handler om mig personligt, men jeg er dog tilbøjelig til at tro, at det overvejende skyldes, at det var første gang, vi skulle have den slags samtale,” siger Rikke Løvborg Slivsgaard.

Det er lidt af en balancegang at lede gymnasielærere, mener Søren Helstrup.

”Lærere vil rigtig gerne have retningslinjer fra ledelsen, men på den anden side vil vi meget nødigt tvinges til at følge dem. Lærere vil gerne have tæt opmærksomhed og anerkendelse af det, vi laver, men samtidig er vi alligevel tøvende over for at vise andre, hvad vi laver,” siger han og understreger, at han tillader sig at tegne et billede af gymnasielærere, fordi han jo stadig også er en af dem.

Skufferegnskab giver mistillid
På Nakskov Gymnasium og HF var de allerede i gang  med at planlægge strukturændringer, da OK 13 blev en realitet. De havde nedsat et udvalg bestående af repræsentanter fra ledelsen og lærerne, der skulle se på muligheder for at effektivisere uden at ramme undervisningen.

”Det var og er vigtigt for os, at omvæltningerne sker i dialog og fællesskab, så det bliver meningsfuldt for alle. Når folk kan se meningen med omvæltningerne, er de med til at drive udviklingen,” fortæller pædagogisk leder Michael Levy Bruus.

Han tror, at hverdagen på hans skole har været noget mere rolig, end hvad han har hørt fra andre. Måske fordi skolen har en udtalt samarbejdskultur mellem lærere og ledelse, der går langt tilbage.

”OK 13 handler om at kommunikere endnu mere. Det er meget vigtigt. Vi har været gennem en langvarig proces med lærerne for at lave en lokal arbejdsaftale,” siger han og uddyber:

”Og vi har brugt meget tid på at diskutere, hvordan vi vil bruge OK 13, og hvilken skoleudvikling vi ønsker.”

Rikke Løvborg Slivsgaard mener også, at hvis man skal have OK 13 til at fungere, er det vigtigt,  at der er en intern sparring og enighed i ledergruppen.

”Der skal snakkes meget om, hvad vi vil med skolen, så lærerne oplever, at vi alle arbejder hen imod det samme,” siger hun.

Mange lærere frygter effektiviseringen, og at den vil gå ud over kvaliteten af deres arbejde, fortæller de tre lærere og ledere.

”Det har stor betydning, at frygten bliver italesat, og at ledelsen lytter meget. Mange af de omvæltninger, som vi skal i gang med, skal bæres frem af drøftelser, og her er tillid altafgørende,” siger Michael Levy Bruus.

Det er hans holdning, at et vigtigt fokuspunkt på skolerne må være at forebygge mistillid. Lærerne skal ikke opleve, at der bliver foretaget radikale ændringer, uden at de er inddraget.

”Skufferegnskab bør ikke findes på skolen. Alt skal kunne tåle dagen lys,” understreger han.

De svære samtaler har for Rikke Løvborg Slivsgaards vedkommende især drejet sig om de tilfælde, hvor tidsforbruget er langt højere end forventet. På Sorø Akademi har der ikke været indlagt en sparenorm, så der var en formodning om, at lærerne ville kunne klare de samme opgaver i dette skoleår som sidste skoleår, fortæller hun. Men nogle lærere bruger for meget tid på at rette opgaver eller planlægge undervisning. Rikke Løvborg Slivsgaard har blandt andet haft held med at sætte en lærer, der har meget erfaring med at rette mange opgaver, sammen med en lærer, der endnu ikke er så erfaren. På den måde foregår der en form for erfaringsudveksling.

Den svære slags samtaler er, hvor kollegaen forbereder sig mere end forventet.

”Det er rigtig svært, for her rammer man jo folks professionalisme,” siger Rikke Løvborg Slivsgaard.  

Spot på spidskompetencer
Personligt ruster Søren Helstrup sig til jobbet ved at være i flere netværk med ligesindede.

”Vi er jo lidt i en form for krydspres af forventninger fra elever, lærere, ledelse, bestyrelse og ministerium. Derfor er det rart at mødes med ligesindede for at udveksle erfaringer,” fortæller Søren Helstrup, der blandt andet er tilknyttet Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) stående udvalg for pædagogiske ledere.

Han synes, at der er gode takter i OK 13, som har gjort hans job meget mere spændende.

”Tidligere kunne jeg godt blive lidt frustreret, fordi jeg brugte meget tid på administration. Der var mange regneark og udregninger af akkorder. OK 13 lægger op til mange flere formelle og uformelle samtaler og drøftelser. Det er en spændende udfordring, at vi sammen skal finde ud af, om vi kan gøre tingene på bedre måder,” siger Søren Helstrup.

Rikke Løvborg Slivsgaard kunne godt lide sin rolle som uddannelsesleder før OK 13, men hun ser også mange nye muligheder med OK 13.

”Jeg kan rigtig godt lide, at jeg nu skal være i meget tættere kontakt med hver enkelt lærer. Det er spændende at høre lærernes engagement og entusiasme omkring det, de laver.
Jeg får en fornemmelse af, hvad de brænder for, og hvilke kompetencer vi har i lærerkollegiet,” siger Rikke Løvborg Slivsgaard og fortsætter:

”Jeg siger ikke, at vi er lykkedes 100 procent endnu. Men jeg tror, at OK 13 er en god måde at føre skole på, fordi vi bedre kan bruge folks spidskompetencer ved opgavefordeling i fremtiden.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater