Artikel
Minister vil have gymnasier til at give ekstra hjælp til elever 
pernille-rosenkrantz-theil-08-HIGHRES - (2)webstørrelse

Minister vil have gymnasier til at give ekstra hjælp til elever 

Gymnasier skal give udsatte hjemsendte elever “et tilbud” på skolen. Det mener børne- og undervisningsministeren. GL og Danske Gymnasier mener ikke, det er realistisk at give ekstra undervisning til enkelte elever. 

Perioden med hjemmeundervisning har været lang, og dermed stiger risikoen for, at en række elever bliver udfordret og måske falder fra.
Børne- og ndervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ønsker derfor, at gymnasierne giver et tilbud på skolen til udsatte elever fra 1. g, 2. g og 1. hf.

“Der er brug for, at vi går mere offensivt til værks for at få tilbudt dem at få en dagligdag på skolen. Og det er selvfølgelig indenfor de gældende regler, der er om at holde afstand, hoste i ærmet og de andre ting, vi kender til,” siger hun i en artikel på politiken.dk.

Det har ikke været muligt at få ministeren til at kommentere sine udtalelser, men i en mail til gymnasieskolen.dk bekræfter børne- og undervisningsministeren, at hun ønsker, at gymnasierne giver hjemsendte elever i 1.g, 2. g og 1. hf “ekstra hjælp” på skolen. 

“Vi og gymnasierne skal være klar på at sætte yderligere ind med ekstra hjælp til dem.  Det vil jeg snart sende brev til sektoren om,” skriver hun i mailen.

Jo flere uger vi kommer ind i nedlukningen, jo flere elevers trivsel skal vi være ekstra opmærksomme på.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
Børne og Undervisningsminister

I mailen henviser hun til bekendtgørelsen fra marts måned om lukningen af institutioner på grund af coronavirus. I bekendtgørelsen står der blandt andet, at skoler og institutioner ikke skal være lukket for elever, som har “helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.” Og ifølge ministeren vil flere elever falde ind under den kategori, i takt med at perioden skolelukningerne bliver længere og længere.

“Jo flere uger vi kommer ind i nedlukningen, jo flere elevers trivsel skal vi være ekstra opmærksomme på,” skriver hun til gymnasieskolen.dk 

Skoler kan ikke tilbyde ekstra undervisning
Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er enige med ministeren i, at der er en række elever, som er udfordret af den lange periode med virtuel undervisning. 

Men de mener ikke, det er realistisk at tilbyde enkelte elever en “dagligdag på skolen” med fysisk undervisning, blandt andet fordi lærerne er optaget af virtuel undervisning til de andre elever. 

Derimod mener både rektorer og lærere, det er en god idé at tage fat i de mest udsatte elever – i 1. g, 2. g og 1. hf og eventuelt invitere dem ind på skolen til for eksempel samtaler, vejledning og støtte.

Studievejledere kan hjælpe
Formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø siger:

“Det giver for store logistiske udfordringer på skolerne at planlægge fysisk undervisning til nogle få udsatte elever,” siger hun.

Hun mener dog også, at det vigtigste er, at de udsatte og fagligt svage elever er i dialog med en voksen om deres udfordringer med fjernundervisning.

“Det vil være oplagt, at skolerne bruger studievejlederne til at tale med eleverne og dermed også giver dem et fysisk møde med en voksen i denne tid. Hvis de for eksempel ikke har afleveret den tyske stil, så skal snakken måske ikke handle om stilen, men om elevens udfordringer,” siger Birgitte Vedersø.

Vi skal gøre alt for at holde fast i eleverne i denne periode, men vi må erkende, at det ikke kan undgås, at det har negative konsekvenser for mange elever, at skolen er lukket for dem.

Tomas Kepler, formand
GL

Elever ekstra hårdt belastet
Formand for GL Tomas Kepler fortæller, at mange lærere oplever, at den lange periode med fjernundervisning især går ud over de udsatte elever.

“Mange af de særligt udsatte elever, de fagligt svage elever og elever med sociale problemer er selvfølgelig ekstra hårdt belastet af, at de ikke kan få den sædvanlige hjælp og støtte i undervisningen på skolen.”

Han mener derfor, det er fornuftigt, at man på hver skole snakker om, hvordan man holder fast i de udsatte elever, som for eksempel risikerer at droppe ud. Han mener også, det er en mulighed, at enkelte elever kan komme ind på skolen til en samtale med en voksen og eventuelt vejledning om, hvordan de tilrettelægger deres dag og får lavet deres opgaver, hvis det er en udfordring. 

Han har dog svært ved at se, at det kan lade sig gøre at give de udsatte elever fysisk undervisning på skolen. 

“Det kan ikke uden videre lade sig gøre, at de skal have fysisk undervisning i de enkelte fag, da deres lærere er travlt optaget af at lave virtuel undervisning for resten af klassen. Derudover kommer alle de sundhedsmæssige begrænsninger, som skolerne skal overholde,” siger han og tilføjer:

“Vi skal gøre alt for at holde fast i eleverne i denne periode, men vi må erkende, at det ikke kan undgås, at det har negative konsekvenser for mange elever, at skolen er lukket for dem,” siger han.

Det siger bekendtgørelsen

Det er bekendtgørelsen om lukning af dagtilbud, skoler og institutioner fra marts måned, som børne- og undervisningsministeren henviser til i artiklen.

Her står der, at lukningen af institutionen ikke gælder for: “Børn og unge, hvis dette er begrundet i barnets eller den unges helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. “ 

Se paragraf 2 stk. 1 i bekendtgørelsen. 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater